Rกัน
rw-1.jpg

RW-1 R-Gun

First appearance Super Heoes Operation
Designer Hajime Katoki
Head height 16.8 m
Weight 46.2 t
Armor Zol Orichaconium alloy
Powerplant Tronium engine
Armaments

  • beam katar sword
  • vulcan gun
  • twin magna rifle
  • hyper Tronium buster cannon

PTที่ดัดแปลงมาจากปืนใหญ่ไฮเปอร์โทรเนียมบัสเตอร์แคนน่อนซึ่งเดิมนั้นออกแบบไว้เป็นอาวุธของ SRX แต่เนื่องจากปืนนี้มีขนาดใหญ่มากและยังมีปัญหาที่บังคับการทำงานได้ยากกับเคลื่อนย้ายลำบาก จึงได้แก้ปัญหาโดยการออกแบบใหม่ให้มีขนาดเล็กลงเป็น PTแบบแปลงร่างได้ Rกันนั้นใช้เครื่องยนต์โทรเนียมที่มีกำลังสูงกว่าของ R-2 ใช้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า R-3 และมีสมรรถนะที่สูงกว่า R-1 แต่ไม่ใช้ระบบ T-LINKทำให้ใครๆก็สามารถบังคับได้ อาวุธหลักของ Rกันก็คือปืนทวินแม็กนาไรเฟิลกับดาบบีมคาตาร์ซอร์ดซึ่งขณะที่ไม่ใช้งานจะติดไว้กับไหล่ทั้งสองข้างเหมือนปีก และมีวัลแคนติดหัวเป็นอาวุธเสริม Rกันนั้นสามารถแปลงร่างเป็นเมทัลเจโนไซเดอร์โหมดได้เพื่อยิงไฮเปอร์โทรเนียมบัสเตอร์แคนน่อนได้ด้วยตนเอง บริษัทเหมาอินดัสทรีนั้นได้สร้าง Rกันบนดวงจันทร์ซึ่งในตอนที่กองกำลังของสหภาพโคโลนีใช้กำลังยึดบริษัทเหมาอินดัสทรีนั้น วิเล็ตตา บาดิมก็ได้ขึ้นบังคับ Rกันและพาหนีไปร่วมกับยานฮิริวรุ่นปรับปรุง ซึ่งวิเลตตาก็เป็นนักบินของ Rกันตลอดช่วงสงคราม DC

ในช่วงสงครามกับแอโรเกเตอร์ อินแกรม พริสเคนก็ได้ขึ้นบังคับ Rกันในภารกิจทดสอบการรวมร่างของ SRX แต่แล้วก็ได้เปิดเผยตัวเองเป็นสปายของแอโรเกเตอร์ แม้ว่าพวกริวเซย์จะสามารถล้ม Rกันให้อินแกรมสละเครื่องได้ แต่เมื่อกลับไปที่เนวิอิมแล้วก็ได้สร้าง Rกันใหม่เลียนแบบเครื่องดั้งเดิมและต่อมาก็ใช้ผลึกสฟิลูดแปลงสภาพไปเป็น Rกันรีวาเล ซึ่งมีขนาดใหญ่และทรงพลังกว่าเดิมมาก เนื่องจากส่วนหน้าอกและเอวนั้นดูเหมือนลำตัวของ Rกันกลับหัวอยู่สหพันธ์โลกจึงเรียกด้วยรหัสว่า AGX-13 แฮงด์กัน Rกันรีวาเลนั้นไม่มีมือแต่ในขณะที่ใช้ดาบรอชเบลดนั้นจะปล่อยสายพลังงานออกไปบังคับจากปลายแขนทั้งสองข้าง Rกันรีวาเลยังมีอาวุธบังคับระยะไกลที่เรียกว่ากันสเลฟซึ่งใช้ได้ทั้งยิงบีมโจมตีศัตรูและเข้ากระแทก และที่หน้าอกก็มีปืนแอคซิออนบัสเตอร์แคนน่อน ซึ่งรวมพลังงานจากกันสเลฟสามอันกับปลายแขนทั้งสองข้างยิงออกไปเป็นพลังงานแอคซิออน เนื่องจาก Rกันรีวาเลนั้นแปลงสภาพมาจากผลึกสฟิลูดจึสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และมีพลังป้องกันที่สูงมาก ซึ่ง Rกันรีวาเลยังใช้สนามพลังผกผันลดความเสียหายจากการโจมตีของศัตรูได้ด้วย

หลังสงคราม L5 Rกันก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็น RW-1P Rกันพาวเวิร์ดเพื่อให้ SRXใช้เป็นอาวุธได้ตามแผนการเดิม โดยเสริมระบบ T-LINKและติดตั้งพลัสพาร์ทเป็นปืนไฮทวินลันเชอร์ติดไหล่สองข้าง บีมคาตาร์ซอร์ดสามารถประกอบกันเป็นดาบสองปลายและขว้างออกไปจากระยะห่างเป็นบูมเมอแรงก์ได้ เมื่อแปลงร่างเป็นเมทัลเจโนไซเดอร์โหมดนั้นไฮทวินลันเชอร์จะแยกออกมาประกอบเป็นลำกล้องเสริมของปืนทำให้มีอานุภาพสูงขึ้นมากแต่ก็ใช้พลังงานมากกว่าเดิมจน Rกันพาวเวิร์ดไม่สามารถใช้งานเองได้อีก นักบินคนแรกของ Rกันพาวเวิร์ดนั้นก็คือไม โคบายาชิ แต่ต่อมาวิเล็ตตาก็กลับมาเป็นนักบินในเวลาที่ไมไม่อยู่ เนื่องจากวิเลตตานั้นไม่มีพลังจิตจึงไม่สามารถใช้งานระบบ T-LINKได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถสร้างบาเรียร์พลังจิตป้องกันตัวได้และในขณะที่ใช้เป็นปืนของ SRXก็ต้องให้อายะควบคุมระบบ T-LINKทั้งหมดแทน แต่เนื่องจากวิเลตตามีประสบการณ์สูงกว่าไมมากจึงสามารถควบคุมระดับพลังงานขณะที่ใช้งานได้ดีกว่า

rw-1p.jpg

RW-1P R-Gun Powered

First appearance Super Heoes Operation
Designer Hajime Katoki
Overall height 29.8 m
Weight 66.2 t
Armor Zol Orichaconium alloy
Powerplant Tronium engine
Special feature T-LINK system, psychic field
Armaments

  • beam katar sword
  • vulcan gun
  • twin magna rifle
  • high twin launcher
  • hyper Tronium buster cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License