แกบเธลย์

RX-110 Gabthley

First appearance Mobile Suit Z Gundam
Designer Kazumi Fujita
Head height 18.5 m
Base weight 32.6 t Full weight 56.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1800 kW
Armaments

  • beam saber
  • claw arm
  • vulcan gun
  • mega particle gun
  • scatter beam gun
  • feyadeen rifle

MSแบบแปลงร่างได้ซึ่งแปปติมัส ซีร็อคโคออกแบบให้ทิทานส์โดยพัฒนารูปแบบมาจากเมสซาลาของตนเองโดยตั้งใจลดขนาดลงมาให้เท่ากับ MSทั่วๆไป จุดเด่นของแกบเธลย์อยู่ที่ระบบแปลงร่างซึ่งใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของมูฟเอเบิลเฟรมอย่างเต็มที่ ที่ไหล่ของแกบเธลย์มีปืนอนุภาคซึ่งสามารถปรับองศาการยิงได้จึงสามารถใช้งานได้ทั้งสองร่าง แกบเธลย์ยังใช้อาวุธหลักเป็นปืนเฟย์ดีนไรเฟิลซึ่งมีอานุภาพรุนแรงและมีกรงเล็บติดไว้ที่พานท้ายปืน ทั้งยังสามารถใช้แผ่บีมเซเบอร์จากปากกระบอกปืนได้ ที่หัวติดปืนวัลแคน และที่ท้องก็มีบีมกันแบบสาดกระจายซึ่งใช้ฉายแสงรบกวนเซนเซอร์ของศัตรู เมื่อแกบเธลย์แปลงร่างเป็น MAแบบแมลงนั้น เกราะจะเรียงตัวให้พลังป้องกันด้านหน้าสูงขณะที่ท่อขับดันจะรวมไปด้านหลังเพื่อเพิ่มความเร็ว เกราะขาจะแยกออกและกางกรงเล็บพับออกมาด้านหน้าซึ่งสามารถใช้ต่อสู้ในระยะประชิดได้

แกบเธลย์เครื่องต้นแบบสองเครื่องนั้นเป็น MSประจำตัวของเจริด เมสซาและมาวอาร์ ฟาราโอ แม้ว่าแกบเธลย์จะเป็น MSที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงเพราะใช้โครงสร้างที่ซับซ้อน แต่สมรรถนะของแกบเธลย์นั้นก็สูงพอที่ทิทานส์จะพิจารณาทำการผลิตจำนวนมากก่อนจะล่มสลาย และสถาบันโอ็คแลนด์ก็ได้ดัดแปลงพัฒนาแกบเธลย์ไว้อีกสองเครื่อง คือ RX-110C แกบเธลย์ "ฮูกิน"ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของเซนเซอร์หลักและติดตั้งเครื่องตรวจจับอนุภาพมินอฟสกีไว้ที่ส่วนหัวของร่าง MA กับ RX-110NT-1 แกบเธลย์ "มูนิน" ซึ่งเพิ่มสมรรถนะให้มนุษย์ดัดแปลงใช้งานโดยเฉพาะ

rx-110c.jpg

RX-110C Gabthley [Hugin]

First appearance Advance of Zeta: The Traitor to Destiny
Designer Kenki Fujioka

rx-110nt-1.jpg

RX-110NT-1 Gabthley [Munin]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License