กันดั้มไฮเซนเธลย์ทูว์

RX-124 Gundam TR-6 [Haze'n Thley II]

First appearance Advance of Zeta: The Flag of Titans
Designer Kenki Fujioka
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Special feature Primerose II escape pod
Armaments

  • beam saber/beam rifle
  • split beam gun
  • mega particle gun
  • beam cannon
  • composite shield booster (long beam rifle, I-field barrier generator)

รูปแบบของกันดั้ม TR-6ที่ออกแบบมาให้มีสมรรถนะสูงสุดและดูคล้ายกับกันดั้มเพื่อใช้ตอบโต้โปรเจ็คเซต้าของแอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับโน้มน้าวเบื้องบนของทิทานส์ถึงศักยภาพของโครงการ TR-6 เดิมมีชื่อว่าแอดวานซ์วูนวอร์ทแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นไฮเซนเธลย์ทูว์ตามที่พัฒนาพร้อมกับแผนการใช้ข้อมูลของ TR-6ดัดแปลงเฮเซลเอาส์ลาให้ใช้ประกอบเป็นแกนของ TR-6ได้จากที่ยานพริมโรสซึ่งเป็นลำตัวของเฮเซลเอาส์ลานั้นเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับพริมโรสทูว์ที่เป็นแกนของ TR-6อยู่แล้ว เนื่องจากไม่เหลือชิ้นส่วนเดิมของจิมเควลอีกเลยจึงนับเป็นเครื่องใหม่และได้รหัสว่า RX-121-3C กันดั้มไฮเซนเธลย์ โดยเปลี่ยนส่วนหัวและใช้ชิลด์บูสเตอร์ประกอบเป็นอาวุธ กันดั้มไฮเซนเธลย์นั้นสามารถประกอบกับยานฮรุดด์ทูว์สองลำเป็นไฮเซนเธลย์ราห์ได้ และยังสามารถประกอบกับบูสเตอร์ของแกปแลนได้โดยเอาบีมแคนน่อนบิ๊กวิกมาติดไว้เป็นอาวุธเสริมด้วย แต่สุดท้ายนั้นโครงการดัดแปลงไฮเซนเธลย์ก็ออกแบบไว้โดยไม่ได้ใช้งานจริง

ไฮเซนเธลย์ทูว์นั้นมีส่วนหัวซึ่งเป็นแบบใหม่ที่แตกต่างจากวูนวอร์ทและยังใช้การประกอบพริมโรสทูว์สองลำเข้าด้วยกันเป็นท่อนบนกับท่อนล่างจึงสามารถแยกออกขณะปฏิบัติการได้ ซึ่งระบบปฏิบัติการ BUNNyS นั้นทำให้สามารถใช้นักบินคนเดียวกบังคับได้ รูปแบบของไฮเซนเธลย์ทูว์นั้นดัดแปลงมาจากแกบเธลย์โดยมีส่วนขาที่กางออกเป็นคีมในร่าง MAซึ่งที่ส่วนแข้งจะมีบีมเซเบอร์ที่ยิงเป็นบีมไรเฟิลได้ติดไว้ ส่วนขานี้ใช้เดินในร่าง MSได้ไม่ดีนักแต่มีฮีลเกียร์ติดอยู่ที่ปลายซึ่งใช้กางออกให้ยืนมั่นคงขึ้นได้และขับเคลื่อนด้วยระบบลอยตัว ที่เกราะเอวมีบีมกันแบบสาดกระจายกับไบน์เดอร์แบบหางเสือซึ่งมีเครื่องยนต์เสริม รูปแบบมาตรฐานของไฮเซนเธลย์ทูว์นั้นใช้บีมแคนน่อนกระทับบ่ากับชิลด์บูสเตอร์ประกอบเป็นอาวุธหลักแต่ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆที่ไหล่และขาได้ตามลักษณะของ TR-6 ร่าง MAของไฮเซนเธลย์นั้นมีสมรรถนะที่สามารถเข้าสู่บรรยากาศโลกได้ด้วยตนเองและยังบินได้ ไฮเซนเธลย์ทูว์ยังสามารถประกอบกับยานฮรุดด์ทูว์สองลำเป็นไฮเซนเธลย์ทูว์ราห์ได้ ซึ่งไฮเซนเธลย์ทูว์ราห์แม้จะจัดว่าเป็น MSสำหรับควบคุมพื้นที่แต่ก็มีสมรรถนะที่สมดุลซึ่งใช้ปฏิบัติการได้ทุกรูปแบบและสามารถติดบูสเตอร์ของแกปแลนเพื่อใช้เดินทางระยะไกลได้ หลังจากที่กลุ่มเรซีอ้อนได้ใช้งาน TR-6นั้น รูปแบบของไฮเซนเธลย์ทูว์ก็ได้รับการดัดแปลงไปอีกเป็น ARZ-125 รีไฮเซโดยติดตั้งระบบไซคอมมิวเต็มรูปแบบให้นิวไทป์ใช้งาน

rx-121-3c.jpg

RX-121-3C Gundam TR-1 [Haze'n Thley]

First appearance Advance of Zeta: The Flag of Titans
Designer Kenki Fujioka

rx-121-3c-rah.jpg

RX-121-3C Gundam TR-1 [Haze'n Thley-Rah]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License