ไบอาลัน
rx-160.jpg

RX-160 Byalant

First appearance Mobile Suit Z Gundam
Designer Kazumi Fujita
Head height 18.6 m
Base weight 34.2 t Full weight 54.7 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1760 kW
Armaments

  • beam saber
  • mega particle gun

MSรุ่นต้นแบบของทิทานส์ ไบอาลันได้รับการออกแบบให้สามารถบินกลางอากาศได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่ต้องแปลงร่างหรือใช้ยาน SFS เป็นฐานยืนเพื่อให้เป็น MSที่ปฏิบัติการกลางอากาศได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษาที่ต่ำลง ส่วนไหล่ที่กว้างของไบอาลันนั้นติดเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์เจ็ตซึ่งทำให้ไบอาลันบินได้ด้วยกำลังของตนเองและมีความคล่องแคล่วสูงมาก ซึ่งเมื่อจะใช้งานในอวกาศก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จรวดแทนได้ ไบอาลันนั้นใช้เชื้อเพลิงในการปฏิบัติการมากแต่ก็ใช้ถังเชื้อเพลิงที่มีความจุมากจึงสามารถปฏิบัติการได้นาน ข้อบกพร่องของไบอาลันนั้นอยู่ที่ต้องลดน้ำหนักลงให้มากที่สุดและมีโครงสร้างที่ไม่ต้านลมมากนัก ไบอาลันจึงมีเกราะที่บางและใช้มือจับแบบสามนิ้วซึ่งไม่สามารถใช้งานอาวุธมือถืออื่นๆได้นอกจากบีมเซเบอร์และปืนอนุภาคที่ติดตั้งไว้เท่านั้นทำให้สามารถใช้งานได้อย่างจำกัด ทิทานส์จึงไม่ได้นำไบอาลันเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก ในการต่อสู้ที่คิริมันจาโรนั้นไบอาลันเป็น MS ประจำตัวของเจริด เมสซา

แม้จะนับว่าเป็น MSที่ไม่ประสพความสำเร็จ แต่ MSที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องแปลงร่างแบบไบอาลันนั้นนับได้ว่ามีจำนวนน้อย เมื่อศึกกรีปส์จบลงสหพันธ์โลกจึงได้นำไบอาลันไปพัฒนาต่อเป็น RX-160S ไบอาลันคัสตอม โดยใช้ชิ้นส่วนจาก MSต่างๆของทิทานส์ สหพันธ์โลกได้สร้างไบอาลันคัสตอมไว้ทั้งหมดสองเครื่องเพื่อทดลองรูปแบบ เซนเซอร์ตาของไบอาลันคัสตอมนั้นเปลี่ยนจากแบบโมโนอายเป็นแบบครอบแก้วตามระเบียบของสหพันธ์ เครื่องหมายเลขหนึ่งนั้นติดตั้งถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ไว้สองถังเพื่อให้ปฏิบัติการได้นานขึ้นอีก ส่วนแขนนั้นเปลี่ยนจากมือแบบเดิมเป็นบีมเซเบอร์ที่ใช้เป็นปืนอนุภาคได้ซึ่งติดไว้คู่กับกรงเล็บที่ดัดแปลงมาจากร่าง MA ของแกบเธลย์ ส่วนเท้านั้นดัดแปลงมาจากของบาวน์ด็อคจึงสามารถพับเป็นกรงเล็บได้เช่นกัน เครื่องหมายเลขหนึ่งนี้ ดิเอซ โรบิน ซึ่งเป็นอดีตทหารทิทานส์ได้เอามาใช้ต่อสู้กับกองทหารเดนตายของซีอ้อนที่เข้าโจมตีฐานโทรินตัน ส่วนเครื่องที่สองนั้นได้ติดตั้งท่อขับดันของแกปแลนท์และด้านหลังมีไบน์เดอร์แฝดติดบีมแคนน่อน มือเป็นแบบธรรมดาและเท้าจะพับเป็นกรงเล็บไม่ได้ อาวุธติดแขนจะเป็นบีมไรเฟิลยาวซึ่งใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้ ไบอาลันคัสตอมหมายเลขสองนั้นยังสามารถเร่งความเร็วจนขึ้นไปชั้นบรรยากาศชั้นสูงได้โดยติดบูสเตอร์ของแกปแลนและใช้สองแขนยื่นไปด้านหน้าถือโล่แอโรอาเมอร์สำหรับลดแรงต้านของอากาศ หน่วยเบอนัมซึ่งเป็นกองกำลังส่วนตัวของกลุ่มบุคคอนเซิร์นยังมีไบอาลันในครอบครองคือ RX-160G ไบอาลันอิโซลเด ซึ่งมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับไบอาลันแบบดั้งเดิมแต่ท่อขับดันนั้นดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานในอวกาศมากขึ้นและติดถังเชื้อเพลิงไว้แบบไบอาลันคัสตอม รวมทั้งใช้ส่วนหัวแบบสองตา

rx-160s.jpg

RX-160S Byarlant Custom

First appearance Mobile Suit Gundam UC
Designer Hajime Katoki
Head height 20.6 m
Base weight 38.9 t Full weight 60.3 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1840 kW
Armaments

  • beam saber/mega particle gun
  • claw arm
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License