กันดั้มหมายเลข 4 - 6
rx-78-4.jpg

RX-78-4 4th Gundam

First appearance MS Collection
Designer Kunio Okawara
Head height 18 m
Base weight 42.6 t Full weight 80.2 t
Armor lunar titanium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1550 kW
Armaments

  • beam saber
  • 60 mm vulcan gun
  • hand beam gun
  • hyper beam rifle
  • hyper bazooka
  • mega beam launcher
  • shield

กันดั้มที่สร้างเพิ่มหลังจากเครื่องต้นแบบรุ่นแรกซึ่งเดิมนั้นใช้ในการพัฒนาจิมที่จาบุโรก่อนจะได้รับการดัดแปลงตามข้อมูลของเครื่องหมายเลขสองให้ใช้ในการต่อสู้จริง โดยโครงสร้างของกันดั้มหมายเลข 4 และ 5 นั้นได้รับการเสริมแม็กเน็ตโค้ตติงพร้อมกับเปลี่ยนแบ็คแพ็คและเสริมท่อขับดันรวมถึงติดถังเชื้อเพลิงเสริม กำลังขับเคลื่อนของกันดั้มหมายเลข 4 และ 5 จึงสูงกว่าเดิมถึง 40% ซึ่งก็ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกโดยติดบูสเตอร์พาร์ทซึ่งเป็นถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ติดแบ็คแพ็คและท่อขับดันกับถังเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่ไหล่ เนื่องจากเดิมนั้นใช้ในการพัฒนาจิมจึงใช้ค็อกพิตแบบปกติแทนคอร์ไฟเตอร์ส่วนลำตัวจึงมีพื้นที่ให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานและระบบหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมจึงมีกำลังมากกว่ากันดั้มด้วยเช่นกัน บีมไรเฟิลนั้นเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์บีมไรเฟิลซึ่งมีอานุภาพมากกว่าเดิม 40% และเซนเซอร์เล็งของปืนก็มีความแม่นยำที่สูงขึ้น ที่แขนทั้งสองข้างยังติดตั้งบีมกันไว้ใช้ยิงในระยะประชิด กันดั้มหมายเลข 4 ซึ่งเป็น MSประจำตัวของลูซ คาสเซลนั้นยังใช้ในการทดลองปืนเมกาบีมลันเชอร์ซึ่งมีอานุภาพรุนแรงมากแต่ลำพังกำลังของกันดั้มหมายเลข 4 นั้นไม่เพียงพอที่จะใช้งานได้จึงต้องติดแพ็คพลังงานเสริมเวลาที่ใช้ปืนนี้ ส่วนกันดั้มหมายเลข 5 นั้นได้รับการออกแบบให้ระบบเสถียรกว่าจึงใช้เครื่องกำเนิดพลังงานที่มีกำลังต่ำกว่าเล็กน้อยและใช้ปืนไจแอนท์แก็ตลิ่ง 90 มม.เป็นอาวุธเสริมแทนเมกาลันเชอร์ของหมายเลข 4 โดยตั้งใจให้ใช้ในการคุ้มกันเครื่องหมายเลข 4 ขณะที่เตรียมยิงเมกาลันเชอร์ กันดั้มเครื่องหมายเลข 4 และ 5 นั้นประจำบนยานชั้นเปกาซัส ธาราเบรดและมีลูซ คาสเซล กับ ฟอร์ด รอมเฟลโลว์เป็นนักบินประจำ แต่ลูซนั้นเสียชีวิตหลังจากที่ใช้เมกาบีมลันเชอร์ยิงหยุดยั้งกองยานจากดวงจันทร์ที่จะไปสมทบแนวป้องกันของอบาวอากูและแพ็คพลังงานเสริมก็โอเวอร์โหลดจนระเบิด ส่วนฟอร์ดนั้นได้ทำหน้าที่คุ้มกันนายกรัฐมนตรี ดาร์เซีย บาคาโรของสาธารณรัฐซีอ้อนในการลงนามยอมแพ้ต่อสหพันธ์โลก

กันดั้มอีกเครื่องที่ได้รับการดัดแปลงจากเครื่องที่ใช้พัฒนาจิมก็คือเครื่องหมายเลข 6 มัดร็อก ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่บีมไรเฟิลของกันดั้มนั้นมีพลังงานที่จำกัด บีมไรเฟิลของมัดร็อกจึงใช้ Eแคปที่มัดร็อกสามารถชาร์จพลังงานให้ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับเพิ่มอาวุธแบบติดตั้งในตัวมากขึ้นโดยมีแบ็คแพ็คเป็นแบบติดปืนใหญ่ 300 มม.สองกระบอกและที่แขนทั้งสองข้างก็ติดเกรเน็ดลันเชอร์ บีมเซเบอร์นั้นก็ย้ายตำแหน่งไปติดไว้ข้างปืนใหญ่ มัดร็อกนั้นออกรบครั้งแรกในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์โดยที่ร้อยโทเอการ์ได้ใช้รับมือกองกำลังของซีอ้อนที่บุกเข้าไปในฐานใต้ดินที่จาบุโรก่อนจะได้รับความเสียหายอย่างหนัก เมื่อมัดร็อกได้รับการซ่อมแซมจนสมบูรณ์ก็ได้เสริมเกราะไหล่ให้หนาขึ้นและติดท่อขับดันเสริมที่ขาให้ลอยตัวเหนือพื้นได้

rx-78-4-1.jpg

From Place Beyond the Blaze Version

Designer Hajime Katoki

rx-78-4bst.jpg

RX-78-4[Bst] Gundam Unit 4 "G04"

Designer Hajime Katoki

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License