นาแรทีฟกันดั้ม

RX-9 Narrative Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam Narrative
Designer Hajime Katoki
Head height 21 m
Base weight 25.1 t Full weight 40.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2980 kW
Special feature NT-D, Core Block system
Armaments

  • 60 mm vulcan gun

MSที่แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการทดสอบโครงสร้างไซโคเฟรมของนิวกันดั้ม นาแรทีฟกันดั้มนั้นไม่ใช้ค็อกพิตแบบพาโนรามิกแต่เป็นคอร์ไฟเตอร์แบบพับปีกได้ และต่อมาก็มอบให้บริษัทลูโอใช้ร่วมในปฏิบัติการจับยูนิคอร์นกันดั้ม เฟเนกซ์ โดยนักบินของนาแรทีฟก็คือโยนา บัชตาซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของริตา เบอร์นัล นักบินที่หายสาปสูญไปของเฟเนกซ์ ชุดนักบินของโยนานั้นจะมีไซโคสูทซึ่งใช้เทคโนโลยีไซโคเฟรมทับบนชุดนักบินปกติอีกชั้นทำให้หนักมากจนเคลื่อนไหวเองไมไ่ด้เลยและต้องมีคนช่วยนำตัวออกจากค็อกพิตและสวมหรือถอดชุด ความลับของนาแรทีฟกันดั้มก็คือได้ติดตั้งระบบ NT-Dแบบเดียวกับของยูนิคอร์นกันดั้มไว้ซึ่งเมื่อตรวจจับคลื่นจิตของนิวไทป์ได้นาแรทีฟกันดั้มก็จะเคลื่อนไหวเพื่อทำลายเป้าหมายได้เอง

เนื่องจากเป็น MSที่ใช้ทดสอบระบบต่างๆโดยไม่คิดจะใช้ในการต่อสู้ โครงสร้างที่แขนและขาบางส่วนจึงไม่ได้หุ้มเกราะไว้และไม่มีอาวุธนอกจากปืนวัลแคน และเนื่องจากสร้างไว้นานแล้วสมรรถนะจึงต่ำกว่าเจสตาเสียอีก ซึ่งในปฏิบัติการจับเฟเนกซ์นั้นบริษัทลูโอก็ได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆไว้ให้นาแรทีฟใช้งาน โดยแบบ Aนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตามทันความเร็วของเฟเนกซ์จึงติดตั้งบูสเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ที่ขาและด้านหลัง มีอาวธเสริมเป็นมิสไซล์พ็อดห้าลำกล้อง ปืนไฮเมกาแคนน่อน บีมเซเบอร์สองเล่ม และไซโคแคปเจอร์ซึ่งเป็นกรงเล็บสร้างสนามพลังที่ใช้รบกวนคลื่นจิตพร้อมกับจับตัวเฟเนกซ์ไว้ ส่วนที่เหมือนราวของไซโคแคปเจอร์ยังสามารถใช้ปล่อยบีมเซเบอร์ขนาดใหญ่ออกไปจากส่วนปลายได้ด้วย

หลังจากที่การจับเฟเนกซ์ครั้งแรกล้มเหลว นาแรทีฟกันดั้มก็เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์แบบ B ซึ่งเปลี่ยนไซโคแคปเจอร์เป็นอุปกรณ์บังคับจากระยะไกลผ่านสายเคเบิลขนาดใหญ่และก็สามารถใช้เป็นอาวุธคล้ายกับฟินฟันเนลได้ จริงๆแล้วสายเคเบิลนั้นมีไว้จ่ายเชื้อเพลิงและเมื่อถูกตัดสายออกก็ยังใช้งานแบบไร้สายได้ เสริมด้วยบีมเซเบอร์สองเล่มกับโล่ขนาดเล็กติดแขนสองข้างซึ่งมีมิสไซล์ลันเชอร์สี่ลำกล้องติดไว้ด้วย ส่วนอุปกรณ์แบบ Cนั้นจริงๆแล้วตั้งชื่อในภายหลังเพื่อความสะดวกเท่านั้น ส่วนชื่อเดิมคือไซโคแพ็คเกจและเป็นรูปแบบที่เร่งสร้างโดยไม่มีแบบล่วงหน้าเพื่อใช้หยุดเซคันด์นีโอซีอองก์ โดยใช้ไซโคเฟรมที่บริษัทลูโอเก็บไว้มาประกอบเป็นเกราะเสริมให้นาแรทีฟให้ดูคล้ายกับเดสทรอยโหมดของยูนิคอร์นกันดั้ม ใช้อาวุธเสริมเป็นบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิลของเจกันที่ต่อเซนเซอร์และต่อกระบอกปืนให้ดูคล้ายกับบีมแม็กนัม และใช้โล่ซึ่งเสริมไซโคฟรมและมีมิสไซล์กับบีมแคนน่อนติดไว้

rx-9a.jpg

RX-9/A Narrative Gundam A-Packs

First appearance Mobile Suit Gundam Narrative
Designer Hajime Katoki
Head height 27 m
Base weight 88 t Full weight 193.6 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 5070 kW
Special feature NT-D, Core Block system
Armaments

  • beam saber
  • psycho capture/large beam saber
  • 60 mm vulcan gun
  • 5-tube missile pod
  • high mega cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License