กอร์ดอส
rz-008.jpg

RZ-008 Gordos

First appearance Zoids Battle Story
Overall length 30.3 m
Weight 199 t
Armaments

 • hyper bite fang
 • titanium spike
 • 30 mm machine gun
 • 30 mm 2-barrel beam cannon
 • 20 mm anti-air beam cannon
 • 20 mm beam gun
 • 20 mm linear laser gun
 • 105 mm railgun

ซอยด์สายพันธุ์สเตโกซอรัสขนาดใหญ่มากของสาธารณรัฐเฮลิค เนื่องจากเป็นซอยด์ที่เชื่องและบังคับง่ายมีการใช้งานเป็นพาหนะตั้งแต่ก่อนสงครามกับจักรวรรดิเซเนบัส จนกระทั่งเมื่อเซเนบัสเริ่มสะสมกำลังรบและมีข่าวเรื่องการพัฒนาเรดฮอร์นที่ดัดแปลงสำหรับใช้งานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเฮลิคจึงได้ดัดแปลงเป็น RBOZ-004 เพื่อเตรียมรับมือโดยปรับปรุงมาจาก RMZ-006 กอร์โกดอสซึ่งเป็นสเตโกซอรัสขนาดเล็ก เนื่องจากประเมินว่าอาจจะต้องส่งกอร์ดอสออกปฏิบัติการในระยะทางไกลจึงได้เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างขา แผงครีบด้านหลังเป็นเหมือนแผงรับสัญญาณเรดาร์แบบสามมิติและหนามที่หางก็เป็นเครื่องตรวจจับโลหะสำหรับใช้หาซอยด์ที่อาจซุ่มอยู่ใต้ดิน ในปากนั้นเป็นช่องต่อพลังงานจากภายนอก นอกจากจะมีบทบาทสำคัญมากในการสืบความเคลื่อนไหวของศัตรูแล้ว ระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพของกอร์ดอสยังทำให้เป็นยูนิตยิงโจมตีระยะไกลได้ดีด้วย ด้านหลังมีปืนใหญ่ 105 มม. ข้างลำตัวมีบีมลันเชอร์ ตามแนวหางก็มีทั้งบีมกันและปืน 50 มม.ติดไว้ แต่เนื่องจากเป็นซอยด์ขนาดใหญ่มากจึงเคลื่อนไหวได้ช้าไม่คล่องตัวและยังหุ้มเกราะไว้ไม่หนานัก ในภายหลังจึงได้พัฒนา RHI-4 กอร์เฮคส์ ซึ่งเป็นสเตโกซอรัสขนาดกลางที่คล่องตัวและทนทานกว่าขึ้นมาแทน โครงสร้างของกอร์เฮคส์นั้นได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่แรก แผงเรดาร์นั้นเป็นแบบผลึกใส คริสตัลเรดาร์ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมากและเมื่อรวมกับระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถตรวจจับการสื่อสารได้ในทุกช่วงความถี่และสามารถรบกวนการสื่อสารได้ ด้านหลังติดบีมกันสองลำกล้องไว้ และที่ข้างหางก็มีมิสไซล์ และที่ปลายหางก็มีมิสไซล์พ็อด

หลังความหายนะครั้งใหญ่ของดาว Ziซึ่งเฮลิคสูญเสียเทคโนโลยีในการผลิตคริสตัลเรดาร์ไปจึงต้องทำกอร์ดอสกลับเข้าประจำการใหม่เป็น RZ-008 โดยเสริมเขี้ยวและเปลี่ยนเครื่องตรวจจับโลหะที่ปลายหางเป็นหนามไททาเนียมให้ต่อสู้ในระยะประชิดได้บ้าง ปืน 105 มม.นั้นเปลี่ยนเป็นเรลกันและปืนข้างตัวก็เปลี่ยนเป็นลิเนียเลเซอร์กับบีมกัน ส่วนปืน 50 มม.นั้นเปลี่ยนเป็นปืนกล 30 มม. แผงเรดาร์ยังเปลี่ยนเป็น GPSที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ และเมื่อเฮลิคสามารถผลิตคริสตัลเรดาร์ได้อีกครั้งก็นำกอร์เฮคส์กลับเข้าประจำการเป็น RZ-066 ซึ่งประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณในช่วงความถี่ต่างๆของคริสตัลเรดาร์นั้นมีกำลังพอที่จะใช้งานได้แม้จะถูกคลื่นรบกวนของดาร์คสไปเนอร์และเมื่อเริ่มทำสงครามกับจักรวรรดินีโอเซเนบัสก็มีบทบาทสำคัญในการรบกวนการสื่อสารของคิเมราบล็อกซ์ มิสไซล์พ็อดที่ปลายหางนั้นเปลี่ยนเป็นเสาอากาศสามมิติ และติดมิสไซล์ลันเชอร์สองลำกล้องไว้ใต้ตัวเครื่องแทน ในภาค Fuzors นั้นกอร์เฮคส์เป็นรุ่น FZ-010 กอร์เฮคส์ BPS ซึ่งเป็นของกำลังตำรวจบลูซิตี

fz-010.jpg

FZ-010 Gorhecks BPS

First appearance Zoids Fuzors
Overall length 14.8 m
Weight 58.5 t
Armaments

 • 2-tube missile pod
 • 2-tube missile launcher
 • 250 mm 2-barrel beam cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License