แคนน่อนทอทัส
rz-013-hmm.jpg

RZ-013 Cannon Tortoise

First appearance Zoids Battle Story
Overall length 9.9 m
Weight 33.6 t
Armaments

  • 2-barrel liquid-cooling high speed auto cannon
  • liquid-cooling charged particle beam cannon

ซอยด์สายพันธุ์เต่าบกที่สาธารณรัฐเฮลิคใช้ในสงครามครั้งแรกกับจักรวรรดิเซเนบัสและนับเป็นแนวรับสำคัญของเฮลิคในครั้งนั้นโดยใช้รหัสว่า RMZ-27 แคนนอนทอทัสนั้นเป็นซอยด์ขนาดเล็กแต่ได้รับการออกแบบให้เป็นเหมือนปืนใหญ่เคลื่อนที่ โดยมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ที่มีอานุภาพพอจะทำลายซอยด์ขนาดใหญ่ได้และมีอาวุธเสริมเป็นปืนต่อต้านอากาศยานสองลำกล้อง แคนนอนทอทัสนั้นช้าและมีความคล่องตัวต่ำมาก แต่ก็มีเกราะที่หนามากด้วยเช่นกันและยังสามารถหดส่วนหัวซึ่งเป็นค็อกพิตเข้าไปในกระดองได้จึงมีพลังป้องกันสูงมาก หลังหายนะครั้งใหญ่ของดาว Zi แคนนอนทอทัสที่สร้างใหม่เป็น RZ-013 นั้นก็ได้รับการปรับปรุงโดยเปลี่ยนปืนใหญ่ที่เป็นอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ประจุอนุภาคแบบใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นระบบหล่อเย็นเพื่อคงพลังทำลายไว้ในขณะที่ไม่มีปัญหาที่บรรทุกกระสุนได้น้อยอีก ปืนต่อต้านอากาศยานก็กลายเป็นปืนอัตโนมัติที่ยิงรัวได้ ส่วนหางยังได้รับการดัดแปลงเป็นลิ่มให้ใช้แทงกับพื้นเพื่อรับแรงสะท้อนขณะที่ยิงปืนใหญ่ แคนนอนทอทัสยังมีรุ่น บัสเตอร์ทอทัส ที่เปลี่ยนปืนใหญ่เป็นบีมแคนนอน 720 มม. เพื่อให้มีพลังทำลายและระยะหวังผลที่ดีขึ้นอีก ถ้าสภาพอากาศปลอดโปร่งแล้วบัสเตอร์ทอทัสจะสามารถยิงทำลายเป้าหมายจากระยะ 100 กิโลเมตรได้ง่ายๆ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีอาวุธเสริมติดไว้เหมือนรุ่นปกติ

ในภาค Fuzors ยังมี BZ-101 มิสไซล์ทอทัส ซึ่งเป็นบล็อกซ์ซอยด์สายพันธุ์เต่าบกที่ใช้รูปแบบของแคนนอนทอทัสโดยเปลี่ยนปืนใหญ่เป็นระบบยิงขีปนาวุธ และเปลี่ยนปืนต่อต้านอากาศยานเป็นบีมแคนนอนแฝด บล็อกซ์ซอยด์นั้นสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนกับซอยด์เครื่องอื่นได้ โดยมิสไซล์ทอทัสนั้นสามารถรวมร่างกับ BZ-105 บราคิโอเร็กซ์ บล็อกซ์ซอยด์สายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ใช้ซอยด์คอร์แบบ TB8 ซึ่งทำให้สามารถแปลงร่างระหว่างไทรันโนซอรัสกับบราคิโอซอรัสได้ โดยเมื่อใช้ร่างบราคิโอซอรัสและใช้มิสไซล์ทอทัสประกอบเป็นป้อมมิสไซล์ด้านหลังก็จะกลายเป็น บราคิโอทอทัส รูปแบบของมิสไซล์ทอทัสนี้ในภาค Genesis ได้ดัดแปลงเป็น บีมทอทัส ซึ่งเป็นใช้บีมแคนนอนเป็นอาวุธแทนมิสไซล์ และในภาค Wild ก็มี ZW05 กานอนทัส ซอยด์โปรกาโนเคลิสของโอนิกิริ ซึ่งเป็นซอยด์ที่มีจุดเด่นด้านพลังป้องกันของกระดองที่สูงมาก แม้จะเป็นซอยด์ที่ใช้ค็อกพิตแบบเปิดแต่ปกติแล้วก็มีเกราะกระดองป้องกันอยู่ เกราะกระดองด้านหน้านั้นสามารถเลื่อนลงมาป้องกันส่วนหัวและยื่นปืนใหญ่ กานอนแคนน่อน ซึ่งมีอานุภาพสูงและแม่นยำมากออกมาได้ แต่กานอนทัสก็เป็นซอยด์ที่หนักและเคลื่อนไหวได้ช้ามากและยังไม่มีอาวุธประชิดตัวอยู่เลย

rz-013-buster.jpg

RZ-013 Buster Tortoise

Overall length 13.2 m
Weight 42 t
Armaments

  • 720 mm long range buster cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License