โกดอส
rz-014.jpg

RZ-014 Godos

First appearance Zoids Battle Story
Overall height 8.2 m
Weight 23 t
Armaments

  • crusher claw
  • smash-up tail
  • small bore particle beam gun
  • 2-barrel anti-air laser machine gun
  • small anti-air laser machine gun

ซอยด์อัลโลซอรัสซึ่งสาธารณรัฐเฮลิคใช้งานตั้งแต่สงครามชิงทวีปกลางครั้งแรกโดยปรับปรุงจาก RMZ-01 การิอุสด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์โลกตามแนวคิดให้เป็นโกจูลัสขนาดเล็กและใช้รหัส RMZ-11 จุดเด่นของโกดอสอยู่ที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดตัวที่สูงมาก รูปร่างแบบยืนสองขานั้นทำให้เมื่อสู้กับซอยด์ที่มีขนาดพอๆกันแล้วจะสามารถเตะได้ถนัดและรุนแรง อาวุธของโกดอสนั้นมีปืนวัลแคนสองลำกล้องข้างลำตัวสองกระบอก ที่หลังกับโคนหางมีปืนต่อต้านอากาศยานติดไว้ โกดอสนั้นสามารถผลิตได้ง่ายจึงเป็นกำลังหลักของสาธารณรัฐเฮลิคในการต่อสู้กับจักรวรรดิเซเนบัสในช่วงแรก เนื่องจากโกดอสนั้นนับว่ามีพลังป้องกันต่ำ เครื่องจ่าฝูงจึงมักเสริมเกราะป้องกันให้ค็อกพิตหรือติดตั้งระบบเรดาร์และติดปืนระยะไกล ในจักรวรรดิเซเนบัสนั้นก็มีโกดอสที่ถูกยึดไปใช้งานและศึกษาข้อมูลก่อนจะพัฒนาเองเป็นซอยด์อิกัวโนดอน EMZ-22 อิกวน โดยได้เปลี่ยนระบบอาวุธเป็นแบบของเซเนบัสเอง มีมือซ้ายเป็นเกรทลันเชอร์สี่ลำกล้อง ส่วนหัวมีปืนกลกับบีมกันสองกระบอกและที่หางก็มีปืนแบบเดียวกับโกดอส ซึ่งอิกวนนั้นเป็นซอยด์ขนาดเล็กที่เซเนบัสผลิตออกมามากที่สุดรองมาจากมอลกาและมีการใช้งานต่อมาหลังจากที่ถูกจักรวรรดิไกลอสเข้ายึดครอง เฮลิคนั้นได้ปลดระวางโกดอสไปเมื่อพัฒนา RHI-8 อาโรซอเรอร์ ซึ่งเป็นซอยด์อัลโลซอรัสขนาดกลาง อาโรซอเรอร์นั้นมีความคล่องตัวสูงกว่าโกดอสและขณะเดียวกันก็มมีเกราะที่หนากว่าด้วย และก็กลายเป็นกำลังหลักของเฮลิคไปจนถึงหายนะครั้งใหญ่

หลังหายนะครั้งใหญ่ของดาว Zi ซึ่งอาโรซอเรอร์เกือบสูญพันธุ์ไปจนเหลือแต่ซอยด์ป่า เฮลิคจึงได้ทำการอนุรักษ์อาโรซอเรอร์โดยไม่นำมาใช้งานและทำการผลิตโกดอสใหม่อีกครั้ง เป็น RZ-014 พร้อมกับปรับอาวุธโดยปืนต่อต้านอากาศยานนั้นเปลี่ยนเป็นแบบปืนกลเลเซอร์และปืนวัลแคนก็เปลี่ยนเป็นบีมกัน ส่วนจักรวรรดิไกลอสนั้นยังคงใช้งานอิกวนเป็น EZ-017 โดยเปลี่ยนปืนที่มือซ้ายเป็นอิมแพ็คท์กันสี่ลำกล้องและมีมือขวาเป็นคีมซึ่งสามารถติดบีมกันสนาดเล็กไว้ข้างๆได้ บีมกันติดหัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นปืนเลเซอร์ต่อต้านอากาศยานแต่ไม่มีปืนกลอีกและปืนต่อต้านอากาศยานที่หางก็เป็นปืนกลเลเซอร์เหมือนโกดอส อิกวนของไกลอสยังใช้ไบน์เดอร์ท่อขับดันที่รวมกับระบบแม่เหล็กไฟฟ้าแม็กเนสเซอร์ซึ่งใช้เพิ่มความคล่องตัวและสามารถกระโดดได้ ทั้งอิกวนและโกดอสนั้นถูกปลดระวางไปหลังจากที่เรฟแรปเตอร์กับกันสไนเปอร์เข้าประจำการ ส่วนอาโรซอเรอร์นั้นหลังจากที่เพิ่มจำนวนได้มากพอแล้วจึงได้นำมาใช้งานในช่วงสงครามกับจักรวรรดินีโอเซเนบัสเป็น RZ-067 โดยเป็นหน่วยสนับสนุนของโกจูลัสกิกา

rz-014-hmm.jpg

Helic Republic Colours

rz-014-ez.jpg

Zenebas Empire Colours

rmz-11.jpg

RMZ-11 Godos

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License