โกจูลัสกิกา
rz-064.jpg

RZ-064 Gojulas Giga

First appearance Zoids Battle Story
Overall height 34.9 m
Weight 200 t
Armor ancient titanium
Special feature hyper E-shield generator
Armaments

  • giga crusher fang
  • hyper blaze manipulator
  • rocket booster crusher tail
  • 32-Zoid core cannon

ซอยด์สายพันธุ์กิกันโนโตซอรัสที่สาธารณรัฐเฮลิคสร้างตามข้อมูลของซอยด์สมัยก่อนความหายนะครั้งใหญ่ซึ่งประธานาธิบดีลูอิส เอเลนา แคมฟอร์ดทิ้งไว้ให้ก่อนหายสาปสูญไปตอนที่เฮลิคซิตีซึ่งเป็นเมืองหลวงถูกจักรวรรดินีโอเซเนบัสเข้ายึดครอง เนื่องจากตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐแทนโกจูลัสที่ล้าสมัยมากแล้วจึงตั้งชื่อว่าโกจูลัสกิกาแม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโกจูลัส โกจูลัสกิกานั้นเป็นซอยด์ที่เน้นการต่อสู้ด้วยกำลังในระยะประชิดและใช้ร่างที่ดัดแปลงมาจากซอยด์ป่าเหมือนกับไลเกอร์ซีโรเพื่อให้มีสมรรถนะสูงสุด จุดเด่นของโกจูลัสกิกาก็คือสามารถปรับรูปแบบได้ระหว่างโหมดวิ่งไล่ที่ส่วนลำตัวจะขนานกับพื้นเพื่อใช้บูสเตอร์เร่งความเร็ว ซึ่งในโหมดวิ่งไล่นี้โกจูลัสกิกาเร็วพอจะไล่ตามซอยด์ความเร็วสูงได้ เมื่อเข้าประชิดตัวได้แล้วจึงยกตัวขึ้นตรงเป็นโหมดต่อสู้ เขี้ยวและเล็บของโกจูลัสกิกานั้นมีกำลังมากพอจะฉีกเกราะของเดธซอเรอร์ได้และมีหางขนาดใหญ่ซึ่งในโหมดต่อสู้นั้นจะใช้เท้ายึดกับพื้นไว้และใช้บูสเตอร์เพิ่มแรงเหวี่ยงเพื่อให้มีพลังทำลายสูงสุด เกราะของโกจูลัสกิกาเป็นโลหะผสมไททาเนียมโบราณซึ่งนอกจากมีความทนทานสูงจนสามารถรับการโจมตีทั่วๆไปได้โดยไม่มีความเสียหายแล้วยังสามารถป้องกันคลื่นรบกวนระบบของดาร์คสไปเนอร์ได้ ซึ่งเดิมทีนั้นทีมออกแบบตั้งใจให้มีเกราะหนาจนทนปืนใหญ่อนุภาคของเดธซอเรอร์ได้ด้วย แต่เนื่องจากคำนวณแล้วว่าหนักเกินไปจึงเปลี่ยนเป็นติดตั้งเครื่องกำเนิดสนามพลังไฮเปอร์ Eชิลด์ซึ่งสามารถป้องกันปืนใหญ่อนุภาคของเดธซอเรอร์ได้ติดต่อกันถึงสามครั้ง โดยปกติแล้วโกจูลัสกิกิาจะมีอาวุธปืนเพียงซอยด์คอร์แคนนอน 32 ลำกล้องด้านหลังซึ่งแม้จะมีพลังทำลายที่สูงยิ่งกว่าปืนใหญ่อนุภาคของเดธซอเรอร์ แต่ก็เป็นอาวุธที่ดึงพลังงานจากซอยด์คอร์โดยตรงซึ่งอาจทำให้ซอยด์คอร์ของโกจูลัสกิกาหมดสภาพถึงตายได้จึงนับเป็นอาวุธที่จะใช้ในเวลาจำเป็นจริงๆเท่านั้น

การปรากฏตัวของโกจูลัสกิกานั้นทำให้กองทัพเฮลิคที่แตกพ่ายสามารถตั้งมั่นและรวมกำลังกันได้อีก แต่เมื่อจักรวรรดินีโอเซเนบัสส่งไซส์โมซอรัสลงสู่สนามรบก็สามารถใช้ปืนใหญ่อนุภาคแบบรวมศูนย์ยิงทำลายโกจูลัสกิกาได้จากระยะที่พ้นจากเรดาร์โดยไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลย จนกระทั่งหลังจากที่กองทัพเฮลิคหลบหนีข้ามทวีปและได้รับการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์จากบริษัท ZOITEC การประสานงานกับไดมีโทรปเทรารบกวนการสื่อสารไม่ให้ซอยด์สอดแนมชี้เป้าให้ไซส์โมซอรัสได้ กับไกริวคิที่สามารถป้องกันปืนอนุภาคแบบรวมศูนย์ได้ ทำให้โกจูลัสกิกามีโอกาสเข้าประชิดและล้มไซส์โมซอรัสได้ ส่วนครีบหลังของโกจูลัสกิกายังได้รับการปรับปรุงให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างบัสเตอร์แคนน่อนของโกจูลัสหรือชิ้นส่วนของบล็อกซ์ซอยด์ได้ ในภาค Fuzorsนั้น FZ-008 โกจูลัสกิกาเป็นซอยด์ของตำรวจเมืองบลูซิตีและเป็นซอยด์ประจำตัวของสารวัตรกัมมี

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License