โซลกาดี
solgady.jpg

Solgady

First appearance Super Robot Wars EX
Designer Ichiko Kageyama
Overall height 28.4 m
Empty weight 38.4 t Full weight 74.2 t
Armor Orichaconium alloy
Special feature spirit dependency link
Armaments

 • discutter
 • beam cannon
 • giga sword cannon
 • hyper railgun
 • phantom edge
 • bow

Special attacks

 • Jahannam
 • Azrael
 • Mugyu Renkosaiha
 • Futatsu Osamugata Toratekiryuda

หนึ่งในมาโซกิทั้งสิบหกซึ่งวิทยาลัยหลวงของราชอาณาจักรแลงกรันพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือเทพมารตามคำทำนาย โซลกาดีนั้นมี โซเลด จิตวิญญาณแห่งพายุทราย เป็นวิญญาณคุ้มครอง แม้จะมีพลังป้องกันที่ต่ำแต่ก็สามารถใช้เข้าโจมตีแบบฉาบฉวยได้ดีด้วยกำลังและความเร็วในระดับสูง ที่ไหล่ทั้งสองข้างติดบีมแคนน่อนที่สามารถปรับระดับกำลังให้รุนแรงขึ้นเป็นเมกาบีมแคนน่อนได้ ด้านหลังหัวนั้นมีส่วนที่เหมือนหางยื่นออกมาซึ่งตรงปลายนั้นติดกิกาซอร์ดแคนน่อนไว้และยังทนทานจนสามารถใช้เป็นอาวุธระยะประชิดตัวแบบแส้ได้ด้วย อาวุธมือถือนั้นจะใช้ดาบดิสคัตเตอร์เป็นอาวุธประชิดตัวกับไฮเปอร์เรลกัน จุดเด่นของโซลกาดีนั้นก็คือโซเลดมีนิสัยที่เฉยชากว่าวิญญาณคุ้มครองของมาโซกิเครื่องอื่นๆ ทำให้ไม่ว่าใครจะเป็นนักบินหรือแม้แต่ผู้ที่ต่อต้านวิญญาณธาตุก็จะมีสมรรถนะในระดับที่สูงเช่นเดิม ซึ่งนักบินเดิมของโซลกาดีนั้นก็คืออาหมัด ฮัมดีจากอาหรับ และต่อมาจึงเป็นของ กาเอน นักฆ่าของลัทธิโวลคลูสซึ่งมาเข้ากับหน่วยแอนติลัส ซึ่งกาเอนนั้นมีความสามารถในการใช้วิญญาณร้ายมาช่วยในการต่อสู้และเพิ่มอาวุธเป็นแฟนธอมเอดจ์ ซึ่งเป็นอาวุธแบบคาตาร์ กับธนู

เนื่องจากโซลกาดีนั้นเป็นมาโซกิที่ไม่ว้าใครก็สามารถใช้งานได้ด้วยสมรรถนะเต็มที่ กองกำลังของอาณาจักรแลงกรันจึงได้ดัดแปลงรูปแบบของโซลกาดีไปเป็นมาโซกิชั้น C กาดิฟอล โดยลักษณะภายนอกนั้นทาสีต่างกันและตัวเครื่องก็เล็กกว่าเล็กน้อย วิญญาณคุ้มครอง ฟอลา นั้นเป็นจิตวิญญาณแห่งฝุ่นซึ่งเป็นวิญญาณที่แยกมาจากโซเลดอีกที สมรรถนะของกาดิฟอลนั้นนับได้ว่าอยู่ใระดับเดียวกับโซลกาดีแต่เปลี่ยนอาวุธปืนมือถือเป็นลิเนียเรลกันที่อานุภพด้อยกว่าแทน กาดิฟอลนั้นเป็นกำลังหลักของภาคีอัศวินแลงกรัน และในหน่วยแอนติลัสก็มีเก็บไว้จำนวนหนึ่งเป็นเครื่องสำรองใช้งานในกรณีที่เครื่องประจำตัวนักบินนั้นอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง รวมถึงให้เป็นของขวัญในกรณีที่นักบินออกจากหน่วยไปด้วย

gadifol.jpg

Gadifol

First appearance Super Robot Wars EX
Designer Ichiko Kageyama
Overall height 26.2 m
Empty weight 34 t Full weight 67.8 t
Armor Orichaconium alloy
Special feature spirit dependency link
Armaments

 • discutter
 • beam cannon
 • giga sword cannon
 • linear railgun
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License