SV-51

SV-51γ

First appearance Macross Zero
Designer Shoji Kawamori
Weight 17.8 t
Armaments

  • 12.7 mm minigun
  • 55 mm gunpod
  • micro missile
  • anti-ship missile
  • air blast bomb

VFที่บริษัทซุคฮอย อิสราเอลแอร์คราฟท์อินดัสทรี และ ดอร์เนียร์พัฒนาให้กลุ่มต่อต้านสหประชาชาติพัฒนาใช้งานด้วยข้อมูลของเทคโนโลยีต่างดาวที่จารกรรมมาจากสหประชาชาติ SV-51 นั้นคล้ายกับฟีนิกซ์คือใช้เครื่องยนต์เจ็ตที่แต่งให้มีกำลังมากกว่าปกติแทนเทอร์โมนิวเคลียร์ SV-51นั้นได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการต่อสู้จริงมาแต่แรกการใช้งานจึงนับว่าเสถียรกว่าฟีนิกซ์ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องทดสอบระบบก่อนผลิตจริงเป็นวาลคีรี สามารถนำเครื่องขึ้นแนวดิ่งในร่างเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแปลงร่างและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าฟีนิกซ์ ซึ่งปกติแล้วจะใช้อาวุธเป้นกันพ็อด 55 มม. ปืนกล 12.7 มม. และที่ปีกมีฮาร์ดพอยน์ซึ่งปกติแล้วจะติดไมโครมิสไซล์กับกับถังเชื้อเพลิงเสริมไว้แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นระเบิดอากาศหรือมิสไซล์ต่อต้านเรือรบได้ ส่วนปีกของ SV-51 นั้นมีข้อให้พับกลางได้ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเก็บปีกในร่างแบทรอยด์แล้วยังใช้ปรับองศาของอาวุธได้ SV-51ยังมีระบบพรางตัวที่ใช้ป้องกันมิสไซล์ได้อย่างดี แนวคิดในการพัฒนาของบริษัทซุคฮอยจากรัสเซียทำให้ SV-51 มีร่างเครื่องบินที่ยาวกว่า VFทั่วๆไปแต่ก็ผอมบางกว่า ข้อบกพร่องของ SV-51 นั้นอยู่ที่เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงมากและมีระยะเวลาในการปฏิบัติการที่สั้นกว่าฟีนิกซ์ และมีปัญหาด้านน้ำหนักของชิ้นส่วนซึ่งทำให้การแปลงร่างนั้นใช้เวลามากกว่าฟีนิกซ์ ซึ่งกลุ่มต่อต้านสหประชาชาตินั้นได้แก้ปัญหาเรื่องเวลาปฏิบัติการโดยดัดแปลงให้สามารถดำน้ำตื้นๆได้และใช้เรือดำน้ำบรรทุกไปในพื้นที่ปฏิบัติการก่อนปล่อยตัว SV-51นั้นมีสองรุ่นคือ SV-51a ของพลทหาร กับ SV-51y ของนักบินฝีมือดีซึ่งสองเครื่องนั้นเป็นของ DD อิวานอฟ กับ นอรา โปเลียนสกี ซึ่งในภายหลังนั้น SV-51ของทั้งสองก็ได้ติดตั้งทวินบูสเตอร์ที่ปีกให้สมรรถนะสูงขึ้น

sv-51y-booster-fighter-nora.jpg

Nora Polyanksy Colours

sv-51y-booster-fighter-dd.jpg

DD Ivanov Colours

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License