โอเวอร์แฟลก

SVMS-01E Graham's Union Flag Custom

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Hitoshi Fukuchi
Overall height 17.9 m
Weight 66.6 t
Armor E-carbon
Special feature anti-beam coating
Armaments

 • sonic blade
 • 20 mm machine gun
 • 200 mm experimental linear rifle
 • 'Trident Striker' 3-barrel linear rifle
 • missile
 • defense rod

ยูเนียนแฟลกรุ่นพิเศษซึ่งศจ.เลฟ เอฟแมนออกแบบให้ทีม MSWADใช้งานเพื่อต่อสู้กับกันดั้ม โดยเครื่องแรกสุดนั้กน็คือ SVMS-01E ยูเนียนแฟลกคัสตอมของเกรแฮม เอเคอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม แฟลกคัสตอมของเกรแฮมนั้นเพิ่มกำลังของไฟลท์ยูนิตพร้อมกับลดเกราะให้บางที่สุดและบรรจุเชื้อเพลิงโดยเผื่อจากที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้มีน้ำหนักเบาที่สุด ร่างยานของแฟลกคัสตอมยังสามารถพับแขนไปด้านหลังเพื่อเร่งความเร็วขึ้นอีกได้ แฟลกคัสตอมจึงสามารถเร่งความเร็วได้เป็นสองเท่าของแฟลก และชดเชยจุดอ่อนด้านพลังป้องกันโดยบีมโค้ตไว้ทั้งตัว ลิเนียร์ไรเฟิลนั้นเปลี่ยนเป็นเป็นรุ่นต้นแบบ 200 มม.ซึ่งมีอานุภาพสูงกว่าเดิมมาก เนื่องจากเป็นยูนิตที่ออกแบบสำหรับเกรแฮมซึ่งเป็นหัวหน้าทีมโดยเฉพาะจึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสื่อสารและใช้ OS แบบเฉพาะตัวซึ่งทำให้ถือปืนด้วยมือซ้ายตามที่เกรแฮมถนัด จุดอ่อนของแฟลกคัสตอมอยู่ที่ขณะที่เร่งความเร็วสูงสุดนั้นจะเกิดแรงกดถึง 12G และไม่เหมาะกับการต่อสู้แบบยืดเยื้อ ลิเนียร์ไรเฟิลนั้นแม้จะมีอานุภาพรุนแรงก็ยิงต่อเนื่องไม่ได้ ในเวลาต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้ไทรเดนท์สไตรเกอร์เหมือนของโอเวอร์แฟลก

หลังจากยูเนียนแฟลกคัสตอมแล้ว ในเวลาต่อมาจึงมีการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น SVMS-01O โอเวอร์แฟลก 14 เครื่องให้ทีม MSWAD คนอื่นๆเป็นและใช้ลิเนียร์ไรเฟิลแบบไทรเดนท์สไตรเกอร์ซึ่งนอกจากลำกล้องหลัก 200 มม.แล้วยังมีลำกล้องเล็ก 60 มม.ติดอยู่อีกสองลำกล้องเพื่อใช้ยิงต่อเนื่องก่อกวนศัตรู พร้อมกับปรับลิมิเตอร์ของเครื่องยนต์จึงมีความเร็วสูงสุดไม่เท่าแฟลกคัสตอม โอเวอร์แฟลกยังมีรุ่นที่ใช้ในอวกาศด้วย คือ SVMS-01OA ซึ่งเปลี่ยนไฟลท์ยูนิตด้านหลังเป็นบูสเตอร์เพื่อให้ใช้ในอวกาศได้และมีดีเฟนซ์ร็อดที่แขนทั้งสองข้าง

หลังจากที่ยูเนียนได้จิงซ์มาก็ได้จัดการแยกชิ้นส่วนเครื่องหนึ่งและเอา GNไดรฟ์เทาไปติดไว้กับ SVMS-01X ยูเนียนแฟลกคัสตอมทูว์ หรือ GNแฟลก ซึ่งบิลลี คาตากิริสร้างตามความต้องการของเกรแฮมที่ต้องการใช้แฟลกเอาชนะกันดั้มให้ได้เท่านั้น เนื่องจากได้รับการสร้างอย่างเร่งด่วนและโครงสร้างเดิมของแฟลกไม่รองรับ GNไดรฟ์จึงมีปัญหาด้านวิศวกรรมหลายๆอย่าง ระบบต้านแรง GของGNแฟลกนั้นไม่เพียงพอกับอัตราเร่งของ GNไดรฟ์เทา ร่างกายของเกรแฮมจึงต้องรับภาระหนักมาก โดย GNไดรฟ์เทาจะอยู่ที่หลังเพื่อเร่งเครื่อง แต่เมื่อจะทำการต่อสู้ก็จะย้ายไปที่ไหล่เพื่อจ่ายพลังงานให้ GNบีมเซเบอร์ซึ่งยึดมาจากกันดั้มโธรนไอน์โดยใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อภายนอกซึ่งทำให้สมดุลของเครื่องไม่ดีนัก ดีเฟนซ์ร็อดของ GNแฟลกจะอยู่ที่ขาสองข้างและมีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เป็นเหมือนหางเสือสำหรับช่วยปรับสมดุลขณะขับเคลื่อน

svms-01o.jpg

SVMS-01O Over Flag

First appearance Mobile Suit Gundam 00

svms-01o-flight.jpg

Flight Mode

svms-01oa.jpg

SVMS-01OA Over Flag Space Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-
Overall height 17.9 m
Weight 69.7 t
Armor E-carbon
Armaments

 • sonic blade
 • 20 mm machine gun
 • 'Trident Striker' 3-barrel linear rifle
 • linear cannon
 • missile
 • defense rod
svms-01oa-flight.jpg

Flight Mode

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License