ทรินิตีไลเกอร์ & วิคทอรีไลเกอร์
trinity_liger.jpg

Trinity Liger

First appearance Zoids Saga
Overall length 27.5 m
Weight 130.7 t
Special feature anti-charged particles shield
Armaments

  • armor claw
  • beam gun

ซอยด์สิงโตซึ่งเป็นตัวเอกของวีดีโอเกมซีรีส์ SAGA โดยทรินิตีไลเกอร์นั้นเป็นซอยด์โบราณผู้พิทักษ์สมบัติลับของอาณาจักรอาร์คาเดียซึ่งมีพลังในการเดินทางข้ามเวลาได้ ในตอนแรกนั้นทรินิตีไลเกอร์อยู่ในสภาพเป็นหินแต่ก็คืนสภาพใช้งานได้เมื่อเจ้าชายอาเธลเอาซอยด์คอร์ไปใส่ให้ จุดเด่นของทรินิตีไลเกอร์นั้นอยู่ที่แผงคอขนาดใหญ่สามแผงซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกันและหมุนได้ตามการใช้งานซึ่งเป็นที่มาของชื่อ โดยสามารถปรับได้ระหว่างบีมกัน มัลติเรดาร์ และพัดลมสำหรับเพิ่มการขับเคลื่อน ทรินิตีไลเกอร์ยังสามารถแผ่โล่สนามพลังต่อต้านประจุอนุภาคได้และยังมีระบบ CASเหมือนไลเกอร์ซีโรซึ่งเกราะเสริมแบบแรกของทรินิตีไลเกอร์นั้นก็คือเบิร์นนิงอาเมอร์ (BA) ที่เน้นด้านพลังทำลาด้วยปืนแก็ตลิ่งความเร็วสูง ไมโครมิสไซล์ และเล็บก็จะเพิ่มอานุภาพจากอาเมอร์คลอว์เป็นโดเซอร์คลอว์ ในร่างทรินิตีไลเกอร์ BAนี้แผงคอจะล็อกไว้เป็นแบบบีมกัน แต่แม้จะมีพลังทำลายและเกราะป้องกันที่แข็งแกร่ง น้ำหนักของเกราะก็ทำให้ความเร็วของทรินิตีไลเกอร์ลดลงมาและยังไม่สามารถเปิดโล่สนามพลังต่อต้านประจุอนุภาคได้ด้วย

ส่วนวิคทอรีเร็กซ์นั้นเป็นซอยด์ประจำตัวของวิล ประธานบริษัท ZiG ซึ่งวิคทอรีไลเกอร์นั้นป็นซอยด์ที่ประธานคนก่อนซึ่งเป็นพ่อของวิลพัฒนาไว้ก่อนเสียชีวิต มีอาวุธหลักเป็นหอกสว่านและวิคทอรีแคนน่อนที่ติดอยู่ด้านหลัง ชื่อวิคทอรีไลเกอร์นั้นมาจากที่ขณะไม่ใช้งานนั้นอาวุธทั้งสองจะพับเก็บเป็นตัว V ที่หน้าของวิคทิรีไลเกอร์จะมีกระบังปิดป้องกันเซนเซอร์ขณะใช้อาวุธโจมตี วิคทอรีไลเกอร์นั้นได้รับการออกแบบให้ใช้ B-CAS มาแต่แรก โดยมีคู่หูเป็นบล็อกซอยด์ไทรันโนซอรัส วิคทอรีเร็กซ์ โดยทั้งคู่จะประกอบร่างกันเป็น W(วิง)วิคทอรีไลเกอร์ ซึ่งในร่างนี้นั้นจะมีพลังในการต่อสู้สูงขึ้นมากด้วยไฮเปอร์ Vแคนน่อนและเล็บมิสไซล์ของวิคทอรีเร็กซ์ นอกจากนั้นยังสามารถบินกลางอากาศได้ วิคทอรีเร็กซ์ยังสามารถใช้เป็น B-CAS ให้ทรินิตีไลเกอร์ได้ กลายเป็น ทรินิตีไลเกอร์ VF (วิคทอรีฟอร์ม) ซึ่งยังคงพลังทำลายที่รุนแรงของร่าง BAไว้แต่การขับเคลื่อนจะสูงขึ้นมากจนสามารถบินกลางอากาศได้เช่นกัน วิคทอรีเร็กซ์ยังสามารถประกอบร่างกับเจโนไฮดราและเดธซอเรอร์ได้ โดยในกรณีที่รวมร่างกับเดธซอเรอร์นั้นจะบินไม่ได้

หลังจากที่ซอยด์คอร์ของทรินิตีไลเกอร์ได้รับความเสียหาย ดร.ออพิส เคโรเนก็ได้มอบซอยด์คอร์ใหม่ให้อาเธลซึ่งเป็นซอยด์คอร์ที่พัฒนาให้มีความสามารถอีโวลฟ์เหมือนกับมุราซาเมะไลเกอร์และทำให้ทรินิตีไลเกอร์พัฒนาไปเป็นทรินิตีไลเกอร์ EV

victory_liger.jpg

Victory Liger

First appearance Zoids Saga Fuzors
Overall length 27 m
Weight 95 t
Armaments

  • sonic claw
  • drill spear
  • victory cannon
w_victory_liger.jpg

W Victory Liger

Overall length 32 m
Weight 180 t
Armaments

  • sonic claw
  • claw missile
  • hyper V cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License