สกัลกันเนอร์
ts-sg-50c.jpg

TS-SG-50C Skull Gunner

First appearance Blue Comet SPT Layzner
Designer Kunio Okawara
Overall height 9.76 m
Weight 14.52 t
Generator output 198 PU
Armaments

  • anti-personal thermal beam
  • thermal particle gun

หุ่นยนต์แบบไร้คนบังคับซึ่งเรียกว่าเทอเรอร์สไตรเกอร์ของจักรวรรดิกราดอส สกัลกันเนอร์นั้นเป็นอาวุธที่กราดอสใช้ในการกวาดล้างมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่บนดวงจันทร์หลังจากการโจมตี ส่วนหัวของสกัลกันเนอร์สามารถเปิดออกและยิงลำแสงความร้อนสังหารสิ่งมีชีวิตและที่แขนทั้งสองข้างก็มีปืนอนุภาคความร้อนติดไว้ซึ่งนับว่าด้อยอานุภาพในการต่อสู้กับ SPT แต่เนื่องจากไม่มีนักบินบังคับจึงสามารถใช้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและอ่านทางได้ยากได้เนื่องจากไม่ต้องเป็นห่วงร่างกายของนักบิน ส่วนหัวของสกัลกันเนอร์นั้นเมื่อเปิดเกราะหน้าเพื่อยิงลำแสงจะเปราะบางมาก แต่สกัลกันเนอร์ทุกเครื่องในหน่วยจะเชื่อมระบบและส่งข้อมูลให้กันอยู่แล้วจึงสามารถปฏิบัติการต่อได้แม้ส่วนหัวจะถูกทำลาย ระบบ AIของสกัลกันเนอร์นั้นไม่มีประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์นอกเหนือจากที่โปรแกรมไว้และไม่สามารถแยกแยะมิตรหรือศัตรูได้ จึงไม่ใช้ร่วมในการปฏิบัติการกับ SPT

หลังจากที่กราดอสยึดครองโลกได้ก็ได้ใช้งาน TS-TP-50D เทอมิเนเตอร์โปลิศ โดยดัดแปลงจากสกัลกันเนอร์เป็นหุ่นตำรวจสำหรับใช้รักษาความสงบและกวาดล้างกลุ่มต่อต้าน โครงสร้างโดยรวมคล้ายกับสกัลกันเนอร์แต่ส่วนมือเป็นแบบกรงเล็บซึ่งแขนของเทอมิเนเตอร์โปลิศจะมีกลไกให้ยืดออกไปได้และเปลี่ยนปืนติดแขนเป็นเลเซิร์ดกัน ระบบ AIของเทอมิเนเตอร์โปลิศมีความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห์เป้าหมายแล้ว แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการแสกนเป้าหมายจึงเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีได้ โปรแกรมของเทอมิเนเตอร์โปลิศยังมักใช้กำลังพลบุกเข้ากวาดล้างเป้าหมายในรูปแบบที่ง่ายกว่าสกัลกันเนอร์มาก

ts-tp-50d.jpg

TS-TP-50D Terminator Police

First appearance Blue Comet SPT Layzner
Designer Kunio Okawara
Overall height 9.76 m
Weight 14.52 t
Generator output 198 PU
Armaments

  • claw arm
  • anti-personal thermal beam
  • lasered gun
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License