กวัซซา

UM-190B.I Gussa

First appearance Gaia Gear
Head height 19.8 m
Base weight 24.8 t Full weight 40.1 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 4120 kW
Armaments

  • beam saber
  • sand barrel
  • beam rifle
  • shield (missile)

แมนมาชีนซึ่งพัฒนามาจาก RGMซีรีส์และเป็นกำลังหลักของสหพันธ์โลกและกองกำลังพิเศษแมนฮันเตอร์ กวัซซาเป็นแมนมาชีนที่พัฒนาให้สามารถใช้งานทั่วๆไปได้ง่ายและราคาไม่แพง จึงใช้โครงสร้างที่เีัยบง่ายและใช้การติดตั้งมินอฟสกีคราฟท์ขนาดเล็กไว้กับแบ็คแพ็คแทนการติดตั้งในตัวและในกรณ๊ที่จะต้องเดินทางไกลนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นลองไดรฟ์ยูนิต ส่วนอาวุธนั้นนอกจากอาวุธมาตรฐานคือ บีมเซเบอร์ บีมไรเฟิล กับแซนด์บาเรลแล้ว โล่ของกวัซซายังมีส่วนที่เป็นปลายแหลมซึ่งใช้เป็นอาวุธแทงรวมทั้งติดมิสไซล์ได้ กวัซซานั้นมีสองรุ่นคือ UM-190A ซึ่งเป็นรุ่นดั้งเดิมกับ UM-190B.I ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องแต่ภายนอกนั้นไม่ต่างกัน และยังพัฒนาต่อมาเป็น UM-190B.II ซึ่งเป็นรุ่นเสริมสมรรถนะโดยเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์และเสริมประสิทธิภาพของระบบหล่อเย็น เปลี่ยนแบ็คแพ็คเป็นรุ่นใหม่และปรับปรุงระบบการเคลื่อนไหวของส่วนขา ทำให้สมรรถนะสูงกว่าเดิมถึง 30%และมีกำลังขับเคลื่อนกับระยะในการปฏิบัติการที่ไกลขึ้น กวัซซารุ่นเสริมสมรรถนะยังมีเมกาบีมลันเชอร์ซึ่งใช้พลังงานจากเมกาคอนเดนเซอร์และมีอานุภาพเทียบได้กับไฮเมกาแคนน่อนในอดีตแม้จะมีระยะหวังผลที่สั้น

um-190bii.jpg

UM-190B.II Gussa Improved Performance Type

First appearance Gaia Gear
Head height 20.9 m
Base weight 31 t Full weight 53.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 4700 kW
Armaments

  • beam saber
  • sand barrel
  • beam rifle
  • mega beam launcher
  • shield (missile)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License