ฟีนิกซ์

VF-0A Phoenix

First appearance Macross Zero
Designer Shoji Kawamori
Overall height 14 m
Empty weight 16.191 t
Armaments

  • laser cannon
  • 3-barrel 35 mm gatling gun pod
  • guided medium-range air-to-air missile
  • 8-tube micro-missile launcher
  • medium-range maneuverability missile launcher pod
  • guided micro-missile

VFรุ่นทดลองการใช้งานก่อนที่การพัฒนาวาลคีรีจะสมบูรณ์ โดยสหประชาชาตินั้นได้สร้างฟีนิกซ์ขึ้นมา 30 เครื่องให้ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน อาสึกะทูว์ เพื่อใช้ในการปราบปรามกลุ่มต่อต้านสหประชาชาติซึ่งพัฒนา VFของตนเองคือ SV-51 เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์ที่ใช้งานได้จึงได้ใช้เครื่องยนต์ใบพัดเเทอร์โบเจ็ตที่แต่งให้มีกำลังมากกว่าปกติแทน ฟีนิกซ์จึงไม่สามารถใช้ในอวกาศได้และยังสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำให้เครื่องบินสนับสนุนสำหรับเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเป็นสิ่งสำคัญมาก ตัวเครื่องของฟีนิกซ์นั้นใหญ่กว่าวาลคีรีเล็กน้อยเพื่อให้สามารถดัดแปลงชิ้นส่วนของเครื่องบินขับไล่ปกติมาใช้งานได้ แต่โครงสร้างที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาก็นับว่าบังคับยาก ซึ่งในบรรดานักบินรุ่นแรกนั้นก็มีเพียงรอย ฟ็อกเกอร์ที่สามารถใช้งานฟีนิกซ์ได้ทั้งสามร่างอย่างมีประสิทธิภาพ ฟินิกซ์ยังไม่สามารถแปลงร่างจากเครื่องบินได้หากบินด้วยความเร็วสูงกว่า 1.6 มัค ฟีนิกซ์นั้นได้รับการออกแบบให้เก็บอากาศเนื่องจากประเมินว่าอาจจะต้องให้ปฏิบัติการในอวกาศด้วย ซึ่งทำให้ฟินิกซ์สามารถดำน้ำได้ลึกประมาณ 20 เมตรโดยปิดพัดลมดูดอากาศของเครื่องยนต์ ฟินิกซ์นั้นยังได้รับการออกแบบโดยมีระบบพรางตัวให้ตรวจจับได้ยาก ระบบอาวุธของฟีนิกซ์นั้นคล้ายกับวาลคีรีแต่ใช้กันพ็อดแบบ 35 มม.

ฟีนิกซ์นั้นก็มีรุ่นต่างๆที่เทียบได้กับวาลคีรี คือ VF-0A ซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน VF-0S ของจ่าฝูงซึ่งในกรณีของฟีนิกซ์ที่สร้างใช้งานครั้งละเครื่องโดยไม่มีสายการผลิตแบบอุตสาหกรรมทำให้แต่ละเครื่องมีสมรรถนะที่แตกต่างกันนั้นจึงมักจะกำหนดระหว่างการประเมินสมรรถนะหลังการก่อสร้างให้เครื่องที่มีสมรรถนะดีเป็น VF-0S แล้วเปลี่ยนส่วนเป็นแบบติดเลเซอร์สองกระบอกซึ่งมีระบบสื่อสารที่ดีขึ้นพร้อมกับปิดลิมิเตอร์ของเครื่องให้ใช้สมรรถนะได้สูงสุด นอกจากนั้นยังมี VF-0D ซึ่งเป็นแบบสองที่นั่งพร้อมกับแก้ดีไซย์ของส่วนปีกและติดปีกเล็กเสริมแรงยก ความเร็วของ VF-0Dนั้นจะต่ำกว่าอีกสองรุ่นแต่ก็มีความคล่องตัวกลางอากาศและระยะทางที่บินได้ไกลกว่า ฟีนิกซ์ยังมีอุปกรณ์เสริมเป็นเกราะแบบโปรเทคเตอร์เวพอนซิสเต็มคล้ายกับ อาเมอร์วาลคีรี ส่วน FASTแพ็คนั้นในขณะนั้นยังไม่พร้อมใช้งานและมีเพียงอุปกรณ์ส่วนขา แต่ทีมวิศวกรของอาสึกะก็ได้ใช้ข้อมูลของ FASTแพ็คดัดแปลงเครื่องบินสอดแนมแบบไร้คนบังคับ QF-2200A โกสท์ให้ประกอบเป็นบูสเตอร์ติดด้านหลังของฟีนิกซ์พ้อมกับมิสไซล์พ็อดและถังเชื้อเพลิงสำหรับใช้เป็น FASTแพ็คเฉพาะหน้าในการตอบโต้ SV-51แบบติดบูสเตอร์ ซึ่งทำให้สมรรถนะของฟินิกซ์สูงขึ้นมาก แต่รูปทรงของฟีนิกซ์ที่ติดโกสท์บูสเตอร์นั้นจะไม่สามารถใช้ระบบพรางตัวได้อีก และเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงใช้งานเฉพาะหน้าจึงต้องพึ่งพาฝีมือของนักบินในการใช้งานเป็นหลัก

vf-0d-fighter-shin.jpg

VF-0D Phoenix

Empty weight 16.805 t

vf-0d-gerwalk-shin.jpg

GERWALK Mode

vf-0d-battroid-shin.jpg

Battroid Mode

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License