วาลคีรี

VF-1A Valkyrie

First appearance Super Dimension Fortress Macross
Designer Shoji Kawamori
Overall height 12.68 m
Empty weight 13.25 t
Armaments

  • anti-aircraft laser cannon
  • 3-barrel 55 mm gatling gun pod
  • hybrid guided multi-purpose missile
  • conventional bomb
  • 15-tube micro missile pod
  • anti-ship reaction missile

VFรุ่นแรกที่มีการผลิตจำนวนมากและประจำการบนยานมาครอส VFนั้นเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์รูปร่างแบบมนุษย์ที่เรียกว่าแบทรอยด์เพื่อทำการต่อสู้ภาคพื้นดินได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ออกแบบไว้รับมือมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่ามนุษย์มากตามที่ประเมินจากภายในมาครอส ในขณะที่เป็นแบทรอยด์นั้นเกราะของ VFจะแปลงกำลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ให้ใช้กำลังในการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น และยังมีร่างเกอร์วอล์ค (GERWALK = Ground Effective Reinforcement of Winged Armament with Locomotive Knee-joint) ซึ่งเป็นแบบเครื่องบินแต่พับท่อขับดันลงเป็นขาและกางแขนออกมา ทำให้เหมาะกับการบินผาดโผนหรือลอยตัวนิ่งๆได้ดีขึ้น

วาลคีรีนั้นใช้เครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งบนโลกและในอวกาศ มีอาวุธเป็นกันพ็อดซึ่งเป็นปืนกลแก็ตลิ่ง 55 มม.สามลำกล้องที่ติดไว้ใต้ตัวเครื่องและถอดมาเป็นอาวุธมือถือในร่างเกอร์วอล์คกับแบทรอยด์ ใต้ตัวเครื่องติดปืนเลเซอร์ต่อต้านอากาศยานไว้ซึ่งในร่างแบทรอยด์จะเป็นส่วนหัว และใต้ปีกก็มีฮาร์ดพอยน์สำหรับติดมิสไซล์ ไมโครมิสไซล์พ็อด หรือระเบิด ได้ตามการใช้งาน ซึ่งอาวุธที่มีพลังทำลายสูงสุดของวาลคีรีก็คือมิสไซล์ปรมาณูซึ่งหลังจากสงครามอวกาศครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นอาวุธที่ถูกจำกัดการใช้งานด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

วาลคีรีที่นับเป็นแบบมาตรฐานนั้นมีสามรุ่นคือ VF-1A ของบริษัทสโตนเวล & เบลคอมซึ่งเป็นรุ่นทีมีการผลิตมากที่สุดของพลทหาร VF-1J ซึ่งเป็นรุ่นที่บริษัทอุตสาหกรรมหนักชินนาคัตสุของญี่ปุ่นซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตและปรับดีไซน์โดยส่วนหัวมีปืนเลเซอร์สองกระบอก และ VF-1Sที่บริษัทนอธรอมซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตและมีสมรรถนะสูงสุดจึงใช้เป็นเครื่องจ่าฝูงและมีเลเซอร์ติดหัวสี่กระบอก นอกจากนั้นยังมีรุ่น VF-1D สำหรับฝึกนักบิน

วาลคีรียังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างบูสเตอร์ขนาดใหญ่ให้บินออกนอกบรรยากาศโลกได้ด้วยตัวเอง FASTแพ็ค หรือ GBP-1S โปรเทคเตอร์เวพอนซิสเต็มซึ่งเป็นเกราะเสริมที่บริษัทชินนาคัตสุพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังป้องกันและเพิ่มกำลังของวาลคีรีให้พลังการต่อสู้ภาคพื้นดินให้เทียบได้กับเดสทรอยด์ เมื่อใช้งานเกราะนี้จะเรียกว่า อาเมอร์วาลคีรี โดยนอกจากเกราะที่หนาขึ้นแล้วที่แขนทั้งสองข้างยังติดปืนครัชเชอร์เจาะเกราะความเร็วสูงแบบสามลำกล้องเอาไว้ ที่เกราะไหล่ ลำตัว และขามีไมโครมิสไซล์ เกรเน็ดครัชเชอร์ และที่เอวก็มีระเบิดมือ ในขณะที่เป็นอาเมอร์วาลคีรีนั้นจะเป็นร่างแบทรอยด์เท่านั้นแต่ก็สามารถปลดเกราะทิ้งไปและกลับเป็นวาลคีรีปกติได้

แม้ว่าในภายหลังนั้นจะมี VFรุ่นใหม่เข้าประจำการแทน แต่ก็ยังคงมีนักบินที่ใช้งานวาลคีรีต่อมาอยู่มากทีเดียว UNนั้นเคยยกเครื่องวาลคีรีทั้งหมดที่ยังใช้งานอยู่ในปี 2020 เป็น VF-1X ซึ่งมีลักษณะภายนอกคงเดิมแต่เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นรุ่นใหม่ซึ่งเมื่อใช้ซูเปอร์แพ็คก็จะมีสมรรถนะเทียบได้กับธันเดอร์โบลต์

vf-1j-fighter-hikaru.jpg

VF-1J Valkyrie

vf-1j-gerwalk-hikaru.jpg

GERWALK Mode

vf-1j-battroid-hikaru.jpg

Battroid Mode

vf-1j-fighter-max.jpg

Maximilian Jenius Colours

vf-1j-gerwalk-max.jpg

GERWALK Mode

vf-1j-battroid-max.jpg

Battroid Mode

escapebooster.jpg

Equipped with Atmospheric Escape Booster

vf-1j-fighter-milia.jpg

Milia Fallyna Jenius Colour

vf-1j-gerwalk-milia.jpg

GERWALK Mode

vf-1j-battroid-milia.jpg

Battroid Mode

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License