ซูเปอร์วาลคีรี

VF-1S Strike Valkyrie

First appearance Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?
Designer Shoji Kawamori
Armaments

  • anti-aircraft laser cannon
  • 3-barrel 55 mm gatling gun pod
  • hybrid guided multi-purpose missile
  • conventional bomb
  • 15-tube micro missile pod
  • anti-ship reaction missile
  • arm 3-tube micro-missile launcher
  • micro-missile launcher pod
  • double beam cannon

วาลคีรีซึ่งติดตั้งอุปกรณ์เสริม FASTแพ็ค (FAST =Fuel And Sensor Tactical) หรือที่เรียกด้วยชื่อเล่นว่า ซูเปอร์แพ็ค เป็นอุปกรณ์เสริมโดยด้านหลังมีบูสเตอร์กับไมโครมิสไซล์พ็อด ที่แขนติดไมโครมิสไซล์ลันเชอร์ และที่ขาก็มีถังเชื้อเพลิงกับท่อขับดันเสริม วาลคีรีที่ติดซูเปอร์แพ็คนั้นมีสมรรถนะในอวกาศที่สูงขึ้นมากและมีชื่อเล่นว่า ซูเปอร์วาลคีรี เมื่อใช้งานบนโลกนั้นรูปร่างของซูเปอร์แพ็คทำให้ต้านลมจึงสามารถปลดทิ้งไปได้ ไมโครมิสไซล์พ็อดของบูสเตอร์ด้านหลังแต่ละข้างนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นบีมแคนน่อนสองลำกล้องได้ เรียกว่า สไตรค์แพ็ค เนื่องจากใช้งานยากและมีราคาแพงกว่าแบบไมโครมิสไซล์พ็อดโดยปกติแล้วจึงให้ VF-1Sใช้เท่านั้น

ในเกม Remember Me ยังมี SDP-1 สแตมปีดแพ็ค ซึ่งเป็นซูเปอร์แพ็คแบบพิเศษที่มีพลังซึ่งสามารถทำลายยานรบของเซนทราดีได้โดยไม่ต้องใช้มิสไซล์ปรมาณูซึ่งมีจำนวนจำกัดมาก วาลคีรีที่จะใช้งานสแตมปีดแพ็คนั้นจะต้องทำการปรับแต่งพิเศษล่วงหน้าโดยเปลี่ยนส่วนหัวและระบบให้รองรับอาวุธใหม่ได้ ส่วนแขนทั้งสองข้างใช้ติดตั้งปืนกลหนักกับปืนอนุภาคขนาดใหญ่ เนื่องจากสแตมปีดวาลคีรีนั้นต้องบินเข้าโจมตียานของเซนทราดีจึงยังคงมีร่างเครื่องบินอยู่ แต่อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไปนั้นทำให้ความคล่องตัวลดลงและไม่มีโหมดเกอวอล์คจึงต้องใช้วาลคีรีอื่นๆคุ้มกันด้วย และในประวัติศาสตร์คู่ขนานของมาครอสทูว์ วาลคีรีรุ่นมาตรฐานทั้งสามได้รับการพัฒนาไปเป็นแอทแท็ควาลคีรีซึ่งมีสามรุ่นคือ VF-1AR,VF-1JR และ VF-1SR ตามเดิม แอทแท็ควาลคีรีนั้นใช้ซูเปอร์แพ็คทูว์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

vf-1a-super-fighter.jpg

VF-1A Super Valkyrie

First appearance Super Dimension Fortress Macross

vf-1a-super-gerwalk.jpg

GERWALK Mode

vf-1a-super-fighter-hikaru.jpg

Hikaru Ichijyo Colours

First appearance Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?

vf-1a-super-battroid-hikaru.jpg

Battroid Mode

vf-1a-super-battroid-kakizaki.jpg

Hayao Kakizaki Colours

vf-1a-super-battroid-max.jpg

Maximilian Jenius Colours

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License