ดาแฮ็ค & ทรินิตี
vgmm-la01b.jpg

VGMM-La01b Dahack

First appearance Gundam Reconguista in G
Designer Ippei Gyoubu
Overall height 18.5 m
Weight 35.5 t
Armaments

  • 'Armed Arm' beam gun/beam saber
  • 'Plunder' beam barrier

MSของ G-ITแล็บซึ่งยานเครสเซนท์ชิปบรรทุกมาด้วยในการร่วมเดินทางกับเมกาฟาวนามายังโลกและเมื่อเข้าร่วมกับกองทัพอเมเรียก็ได้มอบให้คลิม นิค (คลิมตัน นิคคินี) กับมิค แจ็ค เอาไปใช้แทนจาฮานัมและเฮคาเท ดาแฮ็คซึ่งคลิมเอาไปใช้นั้นได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับ MAขนาดใหญ่ ดามา โดยดามาจะเป็นคอนเทนเนอร์บรรทุกดาแฮ็คไปยังจุดหมายก่อนปล่อยออกมา ดาแฮ็คจึงสามารถออกปฏิบัติการเป็นระยะทางไกลได้โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานและมีการป้องกันที่แข็งแกร่ง ดามานั้นติดบีมแคนน่อนและบีมแคนน่อนแบบสาดกระจายเอาไว้ ส่วนดาแฮ็คนั้นมีแขนกลซึ่งเรียกว่า อาร์มด์อาร์ม อยู่ด้านหลังสี่ข้าง ซึ่งอาร์มด์อาร์มแต่ละข้างนั้นติดบีมกันที่ใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้เอาไว้ และฝ่ามือของดาแฮ็คก็สามารถกางบีมบาเรียร์ซึ่งมีพลังป้องกันสูงมากและในกรณีที่รับการโจมตีจากบีมก็สามารถดึงพลังงานไปเป็นของตัวเองได้ด้วย ทั้งยังสามารถใช้งานได้พร้อมกับอาร์มด์อาร์มจึงสามารถป้องกันตัวและโจมตีสวนกลับไปได้ในเวลาเดียวกัน ที่วีนัสโกลบนั้นดาแฮ็คเป็น MSสำหรับขุดเจาะแร่และอาร์มด์อาร์มนั้นก็มีไว้เพื่อขุดเจาะพร้อมกับที่ใช้บาเรียร์ป้องกันตัวจากเศษหินที่แตกออกมานั่นเอง

ส่วนทรินิตีซึ่งเป็นของมิคนั้นมีจุดเด่นคือแขนทั้งสองและขาทั้งสามข้างนั้นเป็นฟันเนลแบบควบคุมผ่านสายเคเบิลทั้งหมด นอกจากบีมกันที่ปลายเท้าและมือแล้วที่แแขนขายังมีช่องเล็กๆซึ่งใช้ระดมยิงมิสไซล์ขนาดเล็กแบบกระสุนได้ บีมกันที่ฝ่ามือของฟันเนลแขนนั้นยังใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้ ในไหล่ขนาดใหญ่ทั้งสองนั้นติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากไว้จึงสามารถบินได้ด้วยมินอฟสกีไฟลท์

vgmm-la01a.jpg

VGMM-La01a Dharma

First appearance Gundam Reconguista in G
Armaments

  • beam cannon
  • scattering beam cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License