ยูเนียนเรียลโด

VMS-15 Union Realdo

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Hitoshi Fukuchi
Overall height 15.3 m
Weight 60 t
Armaments

  • sonic blade
  • 120 mm linear rifle
  • defense rod

MSได้ซึ่งยูเนียนซึ่งพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกับ AEUเฮเลียนและมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะลักษณะที่ใช้การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนเป็น MSและยานจากภาคพื้นดินซึ่งยูเนียนนั้นได้เลือกใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ไกลๆได้อย่างรวดเร็วตามที่ถือว่ตนเป็นตำรวจโลก โครงสร้างของเรียลโดนั้นต่างจากเฮเลียนคือแกนหลักเป็นค็อกพิตและประกอบส่วนอื่นๆเข้าไป ซึ่งในขณะปฏิบัติการนั้นนักบินจะสามารถแยกลำตัวท่อนบนออกจากค็อกพิตได้ อาวุธของเรียลโดก็เป็นแบบเดียวกับของเฮเลียนคือมีดคลื่นความถี่สูง ลิเนียร์ไรเฟิล และดีเฟนซ์ร็อดติดแขนสำหรับป้องกันตัว ยูเนียนเรียลโดนั้นเป็น MSที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและได้รับการปรับแต่งตามพื้นที่ เช่นรุ่นที่ผลิตในญี่ปุ่นจะมีส่วนลำกล้องปืนที่ยาวกว่าและระบบอิเล็กทรอนิกก็ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศชื้นได้ดีกว่ารุ่นที่ผลิตในอเมริกา รุ่นใช้งานในอวกาศของเรียลโดจะใช้ท่อขับดันแทนเครื่องยนต์เจ็ตและไม่มีปีกด้านหลัง

ยูเนียนเรียลโดสามารถเปลี่ยนชิ้นา่วนโดยติดโฮเวอร์คราฟท์เป็นท่อนล่างเพื่อใช้งานยิงสนับสนุนภาคพื้นดินได้ เรียกว่า MA-115HT เรียลโดโฮเวอร์แทงก์ โดยติดลิเนียร์แคนน่อนไว้ด้านหลังและเปลี่ยนแขนทั้งสองข้างเป็นปืนกล 60 มม.กับร็อคเก็ตลันเชอร์ ในช่วงสงครามกับ ELSนั้น เนื่องจากมนุษย์โลกต้องใช้กำลังรบทั้งหมดที่มีจึงได้ดัดแปลงเรียลโดโฮเวอร์แทงก์ให้ใช้ในอวกาศได้ และใช้เป็นเหมือนป้อมปืนของยานหรือลิฟท์อวกาศโดยมีทั้งแบบที่ประจำที่และเคลื่อนที่ไปตามราง อาวุธติดหลังนั้นเปลี่ยนเป็นลิเนียร์แคนน่อนสองกระบอก และส่วนแขนก็สามารถเลือกได้ระหว่างปืนกล 60 มม.กับปืนแก็ตลิ่ง 100 มม.

ก่อนที่แฟลกจะเข้าประจำการนั้น บริษัทเบลแฟคทอรีได้พัฒนารูปแบบของเรียลโดต่อมาเป็น YMS-02 บลาสต์ ซึ่งเป็นคู่แข่งของแฟลก บลาสต์มีจุดเด่นที่เน้นการต่อสู้กลางอากาศในร่างยาน ในร่างยานนั้นบลาสต์ต่างจากแฟลกและเรียลโดคือจะพับแขนไปด้านหลังเพื่อลดการต้านลมและมีปีกที่กว้างกว่าแฟลก แม้สมรรถนะของบลาสต์ในร่าง MSจะเทียบกับแฟลกไม่ได้แต่ก็มีความเร็วในร่างยานที่เหนือกว่า เบลแฟคทอรีได้จ้างครูฝึกนักบิน MSของยูเนียน สเลก สเลทเจอร์ มาเป็นนักบินให้ในการต่อสู้ทดสอบกับเครื่องต้นแบบของแฟลก YMS-01A เพื่อหา MSที่จะเข้าประจำการแทนเรียลโด โดยนักบินของแฟลกก็คือเกรแฮม เอเคอร์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของสเลก ด้วยความสามารถของเกรแฮมที่สามารถบังคับให้แฟลกแปลงร่างกลางอากาศได้ทำให้บลาสต์ไม่สามารถต่อสู้ได้เลยและในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุทำให้บลาสต์ตกและสเลกเสียชีวิต

vms-15op.jpg

VMS-15OP Union Realdo Space Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00

vms-15op-katharon.jpg

Katharon Colours

ma-115ht.jpg

MA-115HT Union Realdo Hover Tank

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Hitoshi Fukuchi
Armaments

  • 60 mm machine gun
  • 3-tube rocket launcher
  • linear cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License