วอกซ์ซีรีส์
vox_aura.jpg

Vox Aura

First appearance Rinne no Lagrange
Overall height 17.3 m
Powerplant vox core
Armaments

  • type-32 experimental sword
  • Proms
  • Item

หุ่นยนต์ที่เรียกว่าโอวิดของสถาบันโนมุนดุส รูปแบบของวอกซ์ซีรีส์นั้นมีต้นกำเนิดจาก วอกซ์อิปุเซียนซ์ ของราชินีเมย์คุนในสมัยอารยธรรมโพลีเฮดรอนโบราณที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการจนสามารถเดินทางระหว่างดวงดาวได้ วอกซ์อิปุเซียนซ์นั้นใช้พลังงานจากวอกซ์คอร์ซึ่งสร้างอนุภาควอกซ์ อนุภาคอะคูรูปแบบหนึ่งที่เป็นพลังงานของโอวิด แต่อนุภาควอกซ์นั้นเป็นอนุภาคอะคูที่อารยธรรมโพลีเฮดรอนมีความเข้าใจน้อยที่สุดแม้จะมีพลังที่สูงกว่ามาก และตามตำนานแห่งวอกซ์นั้นวอกซ์อิปุเซียนซ์ก็เป็นสาเหตุของความหายนะเมื่อสองหมื่นปีก่อนซึ่งทำให้อารยธรรมโพลีเฮดรอนอพยพจากโลกนี้ไปตั้งรกรากในหมู่ดาวที่ห่างออกไป 50 ปีแสง วอกซ์คอร์ของวอกซ์ซีรีส์ในปัจจุบันนั้นแยกมาจากของวอกซ์อิปุเซียนส์และประจำการบนยานฟารอสที่เป็นฐานเคลื่อนที่ของโนมุนดุสและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือการโจมตีจากเดเมทริโอซึ่งเป็นขั้วอำนาจลำดับสองในโพลีเฮดรอน ตัวเครื่องที่สร้างใหม่นั้นใช้ระบบเร่งอนุภาคที่มีประสิทธิภาพกว่าของเมื่อสองหมื่นปีก่อนทำให้มีขนาดเล็กลงและสามารถแปลงร่างระหว่างร่างแบบมนุษย์ (วอริเออร์) กับยานความเร็วสูง (เพียร์ซเซอร์) ได้ ซึ่งร่างยานนั้นมีไว้ฝ่าแนวป้องกันสนามพลังอะคูที่โอวิดของโพลีเฮดรอนใช้ป้องกันตัว

นักบินที่จะใช้งานวอกซ์ซีรีส์ได้นั้นจะต้องมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเมโมเรียบนร่างกายซึ่งเป็นเหมือนหลักฐานว่าได้รับการยอมรับจากวอกซ์ โดยเคียวโนะ มาโดกะ นั้นได้รับเมโมเรียของ วอกซ์อาวรา ซึ่งใช้วอกซ์คอร์ที่โนมุนดุสค้นพบเป็นอันดับสามที่คาโมกาวะมาจากตอนที่เคยจมน้ำ ซึ่งมาโดกะนั้นเรียกวอกซ์อาวราด้วยชื่อเล่นว่า มิโดริ ตามสี วอกซ์อาวรานั้นเป็นโอวิดแบบเน้นการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแต่วอกซ์ซีรีส์นั้นไม่มีอาวุธติดตัว ซึ่งโนมุนดุสก็เคยสร้างดาบความร้อนรุ่นทดลองให้ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็น พรอมส์ ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้อนุภาคอะคูและสามารถปรับการใช้งานได้ทั้งดาบและปืนไรเฟิล พร้อมกับมีโล่ อิเทม ซึ่งใช้เปิดประตูอนุภาคอะคูและใช้ดูดกลืนกระสุนของศัตรูได้ วอกซ์เครื่องที่สองนั้นใช้วอกซ์คอร์ที่พบในเบอร์มิวดาและต่อมาก็เรียกว่า วอกซ์ริมฟา ซึ่งเป็นวอกซ์ของ ลัน หรือ ฟิน เอ ลุด สวี ลัฟฟินตี เจ้าหญิงของดาวเลการิเตซึ่งเป็นขั้วอำนาจใหญ่ของโพลีเฮดรอน วอกซ์ริมฟานั้นเน้นด้านพลังป้องกัน ด้านอาวุธนั้นเคยใช้ปืนกลรุ่นทดลอง 120 มม.ซึ่งเป็นปืนกลปกติที่แม้จะมีพลังทำลายพอสมควรก็มีความแม่นยำที่ต่ำ เมื่อได้รับอาวุธอนุภาคอะคูนั้นก็เป็นปืน ยูรุม ซึ่งสามารถปรับโหมดการใช้งานได้ระหว่างปืนไรเฟิล ปืนกล และกระบี่เรเปียร์ โล่ ทรานเทม นั้นเป็นแบบเปิดใช้งานโดยตอบสนองต่อการโจมตีของศัตรูโดยอัตโนมัติ วอกซ์ซีรีส์เครื่องสุดท้ายก็คือ วอกซ์อิกนิส ซึ่งใช้วอกซ์คอร์ที่พบในมาดากัสการ์และเป็นวอกซ์ของ มุกินามิ ซึ่งที่จริงแล้วมาจากดาวอุโกที่เป็นฐานกำลังของคิส กองโจรต่อต้านโพลีเฮดรอน วอกซ์อิกนิสนั้นใช้อาวุธที่มีอานุภาพมากกว่าอีกสองเครื่อง โดยมีอาวุธแฝด คัสทัช ซึ่งสามารถปรับการใช้งานได้ระหว่างปืนพกกับพลองที่นำมาประกอบเป็นแบบสองปลายได้ และเมื่อนำมาประกบที่ไหล่ก็จะเป็นโหมดปืนใหญ่ ทั้งยังมีโล่อิเทมแบบเดียวกับของวอกซ์อาวรา ซึ่งหลังจากที่มุกินามิไปเข้ากับเดเมทริโอซึ่งผนวกเอาคิสเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกองกำลังนั้นก็ได้เพิ่มโล่แบบผ้าคลุมเป็นอุปกรณ์ใหม่

vox_rympha.jpg

Vox Rympha

Overall height 17.3 m
Powerplant vox core
Armaments

  • 120 mm experimental machine gun
  • Urum
  • Trantem
vox_ignis.jpg

Vox Ignis

Overall height 17.4 m
Powerplant vox core
Armaments

  • Kustusch
  • Item
  • De Lacuros
vox_ipuciens.jpg

Vox Ipuciens

Overall height 27.8 m

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License