เกชทัลท์
vtx-000.jpg

VTX-000 Mironga

First appearance Super Robot Wars Original Generations
Designer Ryohta Magaki
Overall height 21.4 m
Weight 41.6 t
Special feature ODE system, Tesla drive
Armaments

  • beam sword
  • straight machine gun
  • micro missile
  • TGB missile

เกชทัลท์ ( GESTALT = Global Expanded Stamp out Tactics works ALTogether) หรือ VTซีรีส์ของบริษัทอุตสาหกรรมหนักหว่องซึ่งพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมอิซุรุกิซึ่งวิ่งเต้นให้สหพันธ์โลกมีกำหนดการนำเข้าประจำการเป็นกำลังหลักต่อจากฮิวเคไบน์มาร์คทูว์ได้ โดยเริ่มพัฒนาเป็น VTX-000 มิรองกา ซึ่งติดตั้งเทสลาไดรฟ์และมีอาวุธเป็นบีมซอร์ด ไมโครมิสไซล์ติดไหล่ TGBมิสไซลืที่ไบน์เดอร์ และปืนกลมือถือ จุดเด่นของมิรองกาก็คือส่วนแขนที่มีศอกสองข้อจึงขยับได้มาก แต่ระหว่างการทดสอบนั้นพบว่าแม้สมรรถนะของมิรองกาจะสูงมากแต่ความปลอดภัยของนักบินก็แย่มากจนนักบินทดสอบเสียชีวิตจากแรงกดขณะขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง แม้ว่า จิจิ ลู ผู้ดูแลโครงการจะรับปากว่ารุ่นผลิตจริงคือ VTX-001 บาร์โทลจะแก้ไขปัญหานี้

ในความเป็นจริงนั้น เกชทัลท์เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบอ่างลับๆเพื่อให้ใช้งานกับระบบ ODE (Omni Dendro Encephalon)โดยเฉพาะ ซึ่งระบบนี้พัฒนามาจากระบบ AMN (Armored Module Network) ซึ่งเดิมทีนั้นศจ.วิลเฮม ฟอน ยูรเกน ได้พัฒนาให้ DCในช่วงสงคราม DC เพื่อให้นักบิน AMสามารถใช้บังคับ AMแบบไร้คนบังคับจำนวนมากได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการสูญเสียชีวิตมนุษย์ โดย AMNจะเชื่อมโยงข้อมูลของ AMทั้งหมดในเครือข่ายและประมวลผลอย่างต่อเนื่องให้ระบบสามารถปรับตัวตามข้อมูลที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่ระบบ AMNนั้นมีการถ่ายทอดข้อมูลที่สูงมากจนมนุษย์ไม่สามารถใช้งานได้ดีพอและการถ่ายข้อมูลสู่สมองนักบินโดยตรงก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งยูรเกนได้เสนอให้ใช้การเปลี่ยนสมองของนักบินเป็นชิ้นส่วนชีวภาพของ AMNเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียให้เหลือเท่าที่จำเป็น ซึ่งก็ไม่ผ่านการพิจารณาจากเบียน โซลดาร์ค ผู้นำของ DC ยูรเกนนั้นหลังจากที่ออกจาก DCแล้วก็เสียครอบครัวไปจากการโจมตีของแอโรเกเตอร์ในช่วงสงคราม L5ก็ได้กลับมาหาทางพัฒนา AMNต่อไปอีกและกลายเป็น ODEซึ่งใช้ระบบเป็นผู้ควบคุมเกชทัลท์ทั้งหมดเองและใช้มนุษย์เป็นชิ้นส่วนชีวภาพสำหรับประมวลผลในเกชทัลท์แต่ละเครื่องแทน ซึ่ง ODEนั้นสามารถพัฒนาตนเองได้เรื่อยๆตามข้อมูลในเครือข่าย

ในตอนที่เปิดตัวบาร์โทลต่อสาธารณชนนั้น ยูรเกนที่ต้องการรวมมนุษย์ชาติเป็นหนึ่งเดียวภายใน ODE จึงให้กองทัพบาร์โทลลักพาตัวผุ้คนมาเพื่อเก็บข้อมูลแทน แขนของบาร์โทลนั้นใช้แบบสองข้อศอกเหมือนมิรองกาและบินได้ด้วยเทสลาไดรฟ์เช่นกัน บาร์โทลมีอาวุธหลักเป็นไมโครมิสไซล์กับปืนกลและมีดคู่ซึ่งอยู่ในแขน ส่วนไหล่ของบาโทลยังมีไพลอนซึ่งใช้ติดตั้งอาวุธเสริมได้ ODEนั้นสามารถปรับรูปแบบแนวรบได้อย่างรวดเร็วและแม้แต่หน่วยโคริวก็ต้องต่อสู้อย่างยากลำบาก แต่จริงๆแล้ว ODEมีจุดอ่อนที่อาวุธซึ่งทำลายเป้าหมายเป็นวงกว้างแบบ MAPW ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ปรับขบวนรบได้ และเครื่องมือแบบแจมเมอร์ที่มีผลเป็นวงกว้างก็สามารถตัดขาดเกชทัลท์จากเครือข่ายซึ่งทำให้ความสามารถในการต่อสู้ลดลงมาอย่างมากโดยที่เครือข่าย ODEก็ต้องใช้เวลาจึงจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้

vtx-001.jpg

VTX-001 Batoll

First appearance Super Robot Wars Original Generation: The Animation
Overall height 21 m
Weight 41 t
Special feature ODE system, Tesla drive
Armaments

  • energy knife
  • arm machine gun
  • micro missile
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License