วิงกัล

Wingal

First appearance Panzer World Galient
Designer Kunio Okawara
Overall height 11.2 m
Weight 18.83 t
Armor bionium
Armaments

  • tomahawk

ทหารเกราะแบบแพนเซอร์กัสต์ของกองทัพมาดาล วิงกัลมีจุดเด่นที่สามารถกางปีกด้านหลังออกแล้วบินกลางอากาศได้ ใช้อาวุธเป็นขวานสั้นที่ส่วนหัวขวานนั้นเป็นบีมกันจึงสามารถโจมตีศัตรูจากกลางอากาศได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าต่อสู้ในระยะประชิด วิงกัลนั้นเป็นทหารเกราะที่มีจำนวนน้อยโดยนอกจากเครื่องประจำตัวของนายทหารและหน่วยพิเศษแล้วก็มีเพียงเครื่องของหน่วยสอดแนมเท่านั้น ซึ่งสำหรับนายทหารยศสูงนั้นจะใช้ วิงกัลซี ซึ่งเป็นรุ่นจ่าฝูงที่ใช้ขวานสองเล่มและมีสมรรถนะสูงกว่ารุ่นมาตรฐานเล็กน้อย วิงกัลซีเครื่องหนึ่งนั้นเป็นของไฮ ชาลแทท คนสนิทของมาดาล ซึ่งวิงกัลซีของลายแททนั้นจะเป็นสีโลหะทั้งตัวยกเว้นแต่เซนเซอร์ตา นอกจากนั้นยังมี ทวิงกัล ซึ่งดัดแปลงจากวิงกัลสองเครื่องเชื่อมเข้ากับห้องพักเหมือนเป็นเครื่องบินโดยสารของบุคคลสำคัญในกองทัพมาดาล ทวิงกัลนั้นยังคงมีขวานอยู่แต่ก็นับว่าไม่เหมาะจะใช้ในการต่อสู้ ในภาค OVA ดวงตราเหล็ก ไฮ ชาลแททก็ได้ใช้ ฮิโคเฮ ซึ่งก็คือวิงกัลซีที่ออกแบบใหม่ให้บินโดยการกระพือปีกแบบนกและใช้ดาบเป็นอาวุธ

wingal-zee.jpg

Wingal Zee

First appearance Panzer World Galient
Designer Kunio Okawara
Overall height 11.96 m
Weight 18.9 t
Armor bionium
Armaments

  • tomahawk
wingal-zee_schultate.jpg

High Schultatte Custom

hikouhei.jpg

Hikouhei

First appearance Panzer World Galient Crest of Iron
Designer Yutaka Izubuchi
Armaments

  • sword
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License