ดากิอิริส

XM-06 Dahgi Iris

First appearance Mobile Suit Gundam F91
Designer Kunio Okawara
Head height 15 m
Base weight 9.7 t Full weight 22.5 t
Armor titanium alloy/high-ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 3620 kW
Armaments

  • beam saber
  • beam rifle
  • 3-barrel scattering beam gun
  • shield

MSรุ่นจ่าฝูงที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานสอดแนมเหมือนกับเอบิล S ทั้งตัวของดากิอิริสเต็มไปด้วยระบบเซนเซอร์ซึ่งสามารถปรับให้ใช้ค้นหาได้ตั้งแต่ในขอบเขตพันกิโลเมตรจนถึงตรวจสอบอย่างละเอียดในระดับเซนติเมตร ความสามารถในการประมวลข้อมูลของดากิอิริสนั้นสูงกว่าปกติมากและมีขอบเขตในการค้นหาที่เทียบได้กับ MSทั่วๆไป 5 - 6 เครื่องเลยทีเดียว เนื่องจากใช้เซนเซอร์ที่มีความละเอียดสูงกว่าปกติจึงใช้โล่ธรรมดาแทนบีมชิลด์เพื่อไม่ให้อนุภาคมินอฟสกีแผ่ออกมารบกวน เครื่องยนต์ของดากิอิริสนั้นเป็นรุ่นเดียวกับของเบอร์กาซีรีส์และได้เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบท่อขับดันจึงมีความเร็วสูงมาก ที่ท้องนั้นมีบีมแคนน่อนแบบสาดกระจายซึ่งดากิอิริสสามารถลดพลังงานลงมาจนเหลือแค่ฉายแสงให้เซนเซอร์ของศัตรูพร่ามัวได้ บีมไรเฟิลของดากิอิริสยังมีระยะหวังผลไกลกว่าปกติจึงใช้งานแบบสไนเปอร์ได้ ดากิอิริสเครื่องหนึ่งนั้นเป็นของแอนนามารี บรูจ ซึ่งหลังจากที่หันมาเข้ากับฝ่ายสหพันธ์โลกแทนก็ได้ทาสีใหม่ให้ต่างจากเครื่องปกติ ดากิอิริสยังมีรุ่นปรับปรุงอาวุธซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเรดาร์ยิ่งขึ้นอีก ที่ขาติดท่อขับดันเสริมและด้านหลังก็ติดถังเชื้อเพลิงกับอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพของ AMBAC ที่แขนซ้ายมีปืนกล 120 มม.เป็นอาวุธเสริม

เมื่อครอสโบนแวนการ์ดได้เริ่มพัฒนาวิกนาซีรีส์ ก็ได้พัฒนาดากิอิริสโดยเน้นที่พลังในการต่อสู้เป็น XM-07G วิกนาเซราโดยเปลี่ยนส่วนหัวให้คล้ายกับวิกนากินาที่ติดครีบเสาอากาศไว้ แต่ท่อขับดันแบบครีบด้านหลังนั้นถูกเปลี่ยนเป็น VSBR ที่สร้างเลียนแบบจากข้อมูลของซิลลูเอ็ทกันดั้ม VSBRของวิกนาเซรานั้นไม่มีคอนเดนเซอร์ประจุพลังงานในตัวจึงไม่สามารถถอดแยกออกจากตัวเครื่องได้เหมือนของกันดั้ม F91 แต่วิศวกรของคอรสโบนแวนการ์ดก็ได้ดัดแปลงให้สามารถใช้การเคลื่อนไหวของ VSBR เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ AMBAC ได้และยังเสริมท่อขับดันซึ่งทำให้มีสมรรถนะสูงกว่ากันดั้ม F91 VSBR ของวิกนาเซรายังมีเซนเซอร์เล็งในตัวจึงมีความแม่นยำสูงกว่าของ F91 วิกนาเซราเครื่องต้นแบบนั้นเป็น MSประจำตัวของหัวหน้าหน่วยดาร์คไทเกอร์ เชลฟ์ เชฟิลด์ วิกนาเซรายังสามารถเปลี่ยนส่วนหัวเป็นแบบกันดั้มได้เพื่อผลทางจิตวิทยา

xm-06-iat.jpg

XM-06 Dahgi Iris Improved Armament Type

First appearance Gundam F91 Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License