กันดั้มเลกิลุส
xvm-fzc.jpg

xvm-fzc Gundam Legilis

First appearance Mobile Suit Gundam AGE
Designer Junya Ishigaki
Overall height 19.1 m
Weight 71.2 t
Special feature electromagnetic armor, core block system
Armaments

  • beam saber/beam vulcan gun
  • beam vulcan gun
  • Legilis rifle
  • Legilis cannon
  • beam buster
  • shield (Legilis bit)

กันดั้มที่เวย์กันพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์กันดั้มเอจ 3ที่จับมาได้รวมกับข้อมูลในยูนิตย่อยของ EXA-DB เซนเซอร์ของกันดั้มเลกิลุสนั้นปกติแล้วจะเป็นแบบแถบเหมือน MSส่วนใหญ่ของเวย์กันแต่ก็สามารถเปิดเป็นแบบสองตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายได้ รูปแบบอาวุธของกันดั้มเลกิลุสนั้นดัดแปลงมาจากกิรากา คือมีบีมวัลแคนที่ใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้ที่มือทั้งสองข้างและบีมบัสเตอร์ที่หน้าอก แต่เปลี่ยนส่วนหางเป็นบีมแคนน่อนและที่หัวมีบีมวัลแคน ใช้อาวุธมือถือเป็นเลกิลุสไรเฟิลซึ่งมีอานุภาพสูงกว่าบีมไรเฟิลทั่วๆไป กันดั้มเลกิลุสยังเป็น MSเครื่องเดียวที่เวย์กันพัฒนาให้ใช้โล่ป้องกันตัวซึ่งโล่ของกันดั้มเลกิลุสนั้นมีระบบสร้างบิทอนุภาคแบบกิรากาโหมด X ซึ่งนอกจากจะใช้ปล่อยออกไปบังคับโจมตีจากระยะไกลได้แล้วยังสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวไปรอบๆเพื่อป้องกันตัวได้ ส่วนหัว ปีก และหางบีมแคนน่อนของกันดั้มเลกิลุสนั้นสามารถแยกออกมาเป็นยานหนีภัย เลกิลุสคอร์ ได้

กันดั้มเลกิลุสนั้นออกรบครั้งแรกโดยที่ผู้นำของเวย์กัน เฟซาล เอเซลแคนท์เป็นนักบินเอง ก่อนจะมอบให้เป็น MSประจำตัวของเซฮาร์ท กาเล็ต ซึ่งกันดั้มเลกิลุสนั้นมีสมรรถนะที่สูงมากจนเซฮาร์ทไม่ต้องใช้หน้ากากเพื่อปรับพลัง Xราวเดอร์ของตนอีก โดยในภาค Memory of Eden นั้นก็ได้ทาสีใหม่เป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจำตัวเซฮาร์ทด้วย จริงๆแล้ว ทีมพัฒนาอาวุธของเวย์กันก็ได้ออกแบบ xvm-fzc-zgc กันดั้มเลกิลุส R ซึ่งเป็นแผนปรับปรุงกันดั้มเลกิลุสโดยตั้งใจให้เซฮาร์ทใช้ กันดั้มเลกิลุส Rเปลี่ยนระบบควบคุมบิทเป็นเอมเบดบิทซิสเต็มซึ่งสามารถควบคุมบิทอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นและเป็นแบบติดตั้งในตัวจึงไม่ต้องใช้โล่ซึ่งทำให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นด้วย กันดั้มเลกิลุส Rนั้นใช้หอกสองปลายแบบกิรากาเป็นอาวุธมือถือแทนบีมไรเฟิล

xvm-fzcr.jpg

xvm-fzcr Gundam Legilis (Zeheart Colours)

First appearance Mobile Suit Gundam AGE: Memory of Eden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License