เซย์ดรา
xvm-zgc.jpg

xvm-zgc Zeydra

First appearance Mobile Suit Gundam AGE
Designer Junya Ishigaki
Overall height 20 m
Weight 46.7 t
Armor electromagnetic armor
Armaments

  • beam saber/beam vulcan gun
  • Zeydra sword
  • Zeydra gun
  • beam buster

MSของเวย์กันซึ่งพัฒนามาจากเซดัสแต่ใช้โครงสร้างของโดราโดแทนเพื่อให้ต่อสู้ภาคพื้นดินได้ดีขึ้นหลังจากที่ความสามารถ Xราวเดอร์ของเซฮาร์ท กาเล็ตทำให้เซดัส Rไม่สามารถตอบสนองต่อการบังคับได้ดีพอ บีมแคนน่อนที่หน้าอกของเซย์ดราเป็นบีมบัสเตอร์ที่มีพลังทำลายเทียบได้กับไฮเปอร์ด็อดส์ไรเฟิลของกันดั้มเอจ 2และมีอาวุธมือถือเป็นบีมกันที่ใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้ เซย์ดรายังคงดาบที่หางและบีมวัลแคนที่มือของเซดัสไว้ เซย์ดรานั้นมีสมรรถนะสูงมากและมีความเร็วสูงกว่าโดราโดถึงสามเท่าแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถตอบสนองการบังคับของเซฮาร์ทได้ดีพอ เซฮาร์ทจึงต้องสวมอุปกรณ์แบบหน้ากากเพื่อปรับความสามารถ Xราวเดอร์ของตนลงให้เข้ากับเซย์ดรา ในเวลาต่อมา เวย์กันจึงได้ผลิต จิลส์เบน เป็นรุ่นผลิตจำนวนจำกัดของเซย์ดราให้ทหารที่เป็น Xราวเดอร์ใช้งาน

เดซิล กาเล็ต ซึ่งเป็นพี่ชายของเซฮาร์ทนั้นก็ได้ MSประจำตัวที่พัฒนาคู่กับเซย์ดราคือ xvm-dgc โครโนส ซึ่งเน้นที่พลังทำลายกับเกราะป้องกันมากกว่าสมรรถนะและใช้รูปแบบที่พัฒามาจากเซดัส C โครโนสนั้นไม่มีดาบหางแต่ด้านหลังมีบีมแคนน่อนสองกระบอกและใช้อาวุธมือถือเป็นปืนแก็ตลิงที่ใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้ โครโนสนั้นก็ยังคงความสามารถในการบังคับ MSเครื่องอื่นด้วยพลังของ Xราวเดอร์ไว้ รุ่นต้นแบบของโครโนสก็คือ xvm-dfc วิเกลนั้นติดตั้งบีมแคนน่อนไว้สี่กระบอกคือที่แขนสองข้างและที่หลังอีกสองกระบอกซึ่งมีสายเคเบิลส่งพลังงานสีแดงที่ใช้เชื่อมต่อด้านนอกคล้ายกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ วิเกลนั้นเป็น MSที่โดล ฟรอสต์ใช้งานก่อนจะเป็นสมาชิกของแมจิกเชียน 8

xvm-zgc-2.jpg

xvm-zgc Jilsbein

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License