วิงกันดั้มซีโร่

XXXG-00W0 Wing Gundam Zero

First appearance New Mobile Report Gundam W
Designer Kunio Okawara
Head height 16.7 m
Base weight 8 t
Armor gundanium alloy
Special feature ZERO system
Armaments

  • beam saber
  • wing vulcan gun
  • machine cannon
  • twin buster rifle
  • shield

กันดั้มรุ่นดั้งเดิมที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งห้าได้ออกแบบเพื่อใช้ต่อสู้กับ OZ และเป็น MS ซึ่งใช้เกราะที่ทำจากโลหะผสมกันดาเนียมซึ่งมีความทนทานสูงมาก อาวุธหลักของวิงกันดั้มซีโร่ก็คือปืนทวินบัสเตอร์ไรเฟิลซึ่งเป็นปืนแฝดที่มีอานุภาพสูงมาก สามารถประกบยิงด้วยกันเหมือนเป็นกระบอกเดียวแบบสองลำกล้องได้และก็สามารถแยกออกเป็นสองกระบอกก็ได้เช่นกัน ทวินบัสเตอร์ไรเฟิลนั้นใช้พลังงานจากวิงกันดั้มซีโร่โดยตรงจึงสามารถยิงได้โดยไม่มีปัญหากระสุนหมด อาวุธอื่นๆนั้นประกอบด้วยปืนวัลแคนติดปีก ปืนกลอัตโนมัติที่ลำตัว และบีมเซเบอร์ วิงกันดั้มซีโร่ยังมีโล่ไว้ป้องกันตัวและสามารถแปลงร่างเป็นยาน นีโอเบิร์ดโหมด ซึ่งใช้เข้าสู่บรรยากาศโลกได้ ลักษณะเด่นอีกอย่างของวิงกันดั้มซีโร่ก็คือ"ซีโร่ซิสเต็ม" (ZERO = Zoning and Emotional Range Omited) ซึ่งเป็นระบบที่ประมวลผลความเป็นไปได้ทั้งหมดของเหตุการในอนาคตจากสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจของนักบินแล้วจึงส่งข้อมูลสู่สมองของนักบินโดยตรง ซีโร่ซิสเต็มสามารถคำนวณเหตุการในอนาคตได้ แต่เนื่องจากการใช้งานระบบนี้นั้นสภาพจิตใจของนักบินจะอยู่ในสภาพตึงเครียดมากและจิตใจที่วอกแวกก็จะทำให้ภาพอนาคตที่ซีโร่ซิสเต็มคำนวนออกมานั้นผิดเพี้ยนไปได้ ซึ่งมักจะแสดงออกมาในรูปแบบของภาพหลอนและหนึ่งในผลที่ออกมาก็มักจะมีภาพความตายอย่างน่าอนาถของนักบินอยู่ด้วย การใช้งานซีโร่ซิสเต็มเป็นเวลานานจึงอาจทำให้เสียสติได้

เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งห้าเห็นตรงกันว่าวิงกันดั้มซีโร่นั่นเป็นอาวุธที่อันตรายมากเกินไปจึงไม่ได้สร้างขึ้นมาก่อนจะแยกย้ายกันไปสร้างกันดั้มของแต่ละคน ซึ่งดร. J นั้นได้สร้าง XXXG-01W วิงกันดั้มที่มีความคล้างคลึงกับวิงกันดั้มซีโร่มากที่สุด โดยอาวุธหลักนั้นเปลี่ยนเป็นบัสเตอร์ไรเฟิลซึ่งมีเพียงกระบอกเดียว แม้จะยังมีอานุภาพสูงมากอยู่แต่เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากตลับพลังงานที่เหมือนกระสุนและสามารถยิงได้เพียงสามนัดเท่านั้น วิงกันดั้มยังคงความสามารถในการแปลงร่างเป็นเบิร์ดโหมดซึ่งสามารถบินในชั้นบรรยากาศโลกได้ นักบินหลักของวิงกันดั้มก็คือเด็กหนุ่มนิรนามผู้ใช้ชื่อฮีโร่ ยุยตามผู้นำโคโลนีซึ่งถูก OZลอบสังหาร ในภายหลังนั้นคาเทอร์ ลาบาบา วินเนอร์ นักบินของกันดั้มแซนด์ร็อคไปเจอแบบแปลนของวิงกันดั้มซีโร่เข้าจึงสร้างขึ้นมาใช้งาน แต่ด้วยซีโร่ซิสเต็มทำให้คาเทอร์ที่กำลังอยู่ในสภาพโศกเศร้าเนื่องจากพ่อถูกชาวโคโลนีที่เขาพยายามปลดปล่อยฆ่าตาย คาเทอร์จึงถูกการคำนวณของซีโร่ซิสเต็มชักจูงให้ใช้วิงกันดั้มซีโร่ไล่ทำลายโคโลนี เมื่อคาเทอร์ได้สติจึงสละวิงกันดั้มซีโร่ไปแต่ก็ถูกเก็บไปและเปลี่ยนผ่านนักบินที่เอาไปใช้งานอยู่หลายคนจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นกันดั้มประจำตัวของฮีโร่

ในภาค Endless Waltz วิงกันดั้มซีโร่ก็ได้รับการออกแบบใหม่ โดยมีปีกซูเปอร์เวอเนียร์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนปีกเทวทูต ส่วนที่เป็นขนนกแต่ละเส้นนั้นมีท่อขับดันอยู่ข้างใน วิงกันดั้มซีโร่จึงมีกำลังขับเคลื่อนที่สูงมาก ปีกนี้ยังมีความทนทานสูงมากจึงใช้เป็นโล่และใช้ในการเข้าสู่บรรยากาศโลกด้วย ทั้งนี้รูปร่างของทวินบัสเตอร์ไรเฟิลก็ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ต่อมานั้นวิงกันดั้มก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงกับวิงกันดั้มซีโร่ในภาค Endless Waltz มากกว่าเดิม และแก้ดีไซน์ส่วนแขนให้สามารถใช้เก็บตลับกระสุนพลังงานสำรองได้ข้างละสามนัด และในภาค The Glory of Losers ก็ได้แยกดีไซน์เดิมของวิงกันดั้มซีโร่ออกมาเป็นอีกรุ่น เรียกว่าวิงกันดั้มโปรโตซีโร่ ซึ่งหลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในการต่อสู้กับกันดั้มเดธไซธ์เฮลแล้วก็ถูกเก็บซากไปซ่อมแซมและปรับปรุงโดยติดปีกซูเปอร์เวอเนียร์จากทอลกีส F จึงกลายเป็นวิงกันดั้มซีโร่ฉบับ Endless Waltz วิงกันดั้มซีโร่ยังมีอุปกรณ์พิเศษคือเมสเซอร์ซเวิร์ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถนำมาประกอบกับทวินบัสเตอร์ไรเฟิลได้กระบอกละสามชิ้นเรียกว่าไดรซเวิร์กเพื่อเพิ่มอานุภาพของบีมขึ้นไปอีก เมสเซอร์ซเวิร์กแต่ละชิ้นยังสามารถนำมาใช้เป็นบีมไรเฟิลได้ ฮีโร่เองยังเคยใช้ข้อมูลของเมสเซอร์ซเวิร์กมาสร้างเลียนแบบเพื่อใช้กับวิงกันดั้ม แต่เนื่องจากไม่ได้สร้างด้วยกันดาเนียมจึงใช้ยิงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ในเกม Super Robot Wars DD ยังมี วิงกันดั้มซีโร่รีเบลเลียน ซึ่งเป็นวิงกันดั้มซีโร่ที่องค์ชายชไนเซล เอล บริทาเนียแห่งจักรวรรดิบริทาเนียสร้างเลียนแบบจากแบบแปลนซึ่งลูลูช ลัมเปอรูจจงใจให้รั่วไหลเพื่อหลอกให้ชไนเซลสร้างด้วยความมั่นใจว่าในจักรวรรดิบริทาเนียจะไม่มีนักบินที่สามารถใช้งานซีโร่ซิสเต็มได้ก่อนจะยึดมาใช้งานเอง ซึ่งวิงกันดั้มซีโร่รีเบลเลียนนั้นมีคุณสมบัติแบบภาค Endless Waltz แต่ทาสีตามแบบของกาเวน

xxxg-00w0-1.jpg

XXXG-00W0 Wing Gundam Zero

First appearance New Mobile Report Gundam W: Endless Waltz
Designer Hajime Katoki
Head height 16.7 m
Base weight 8 t
Armor gundanium alloy
Power output 3732 kW
Special feature ZERO system
Armaments

  • beam saber
  • machine cannon
  • twin buster rifle
xxxg-00w0-rebellion.jpg

Wing Gundam Zero Rebellion

First appearance Super Robot Wars DD

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License