ฮิวมาชีน
ymd-01d.jpg

YMD-01D Goryu Kai

First appearance 3rd Super Robot Wars α
Overall height 29.5 m
Weight 160.2 t
Special feature T-Link system
Armaments

  • thunder boost knuckle
  • machine rifle LB
  • lightning smasher
  • Sankai Reiki cannon

ฮิวมาชีนรุ่นต้นแบบก่อนทำการผลิตจำนวนมากที่สถานีวิจัยเทสลาไรห์พัฒนาขึ้นจากข้อมูลซึ่งรวบรวมมาในตอนที่ศจ.โรเบิร์ต โอมิยะใช้ชิ้นส่วนของกรุนกัสต์ซีรีส์ซ่อมแซมริวโอกิเป็นริวจินกิ และนับได้ว่าเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากของริวโคโอ โดยรุ่นต้นแบบนี้มีทั้งหมดสองเครื่องคือ YMD-01D โกริวรุ่นปรับปรุง ที่แต่งภายนอกแบบมังกร กับ YMD-01T ไรโกรุ่นปรับปรุง ที่แต่งภายนอกแบบเสือ และให้คุสุฮะ มิซึฮะ กับ บรูคลิน ลัคฟิลด์นำไปใช้งานหลังจากที่เสียริวโคโอไปในการต่อสู้กับนาชิมกันเอเดน ฮิวมาชีนรุ่นต้นแบบทั้งสองเครื่องนั้นยังติดตั้งระบบ T-LINK และใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของริวโคโอกับโคริวโอเพื่อให้เข้ากับทั้งสองคนโดยเฉพาะแม้ว่าการเคลื่อนไหวของฮิวมาชีนจะยังเป็นเครื่องจักรจึงเทียบกับโชคิจินไม่ได้ก็ตาม ฮิวมาชีนทั้งสองนั้นมีอาวุธติดตัวเป็น ธันเดอร์บูสนัคคเิล ซึ่งพัฒนามาจากบูสต์นัคเคิลโดยขณะที่ปล่อยหมัดออกไปนั้นจะโยงไว้ด้วยกระแสพลังงานเหมือนไฟฟ้าและเมื่อใช้ชกในระยะประชิดตัวก็จะปล่อยพลังงานออกมาโจมตีโดยตรง กับ ไลท์นิงสแมชเชอร์ ซึ่งรวมพลังงานพลาสมาไว้ที่หน้าอกแล้วระดมยิงออกไป เทสลาไรห์นั้นตั้งใจให้ฮิวมาชีนรุ่นผลิตจำนวนมากสามารถถอดเปลี่ยนอาวุธติดหลังได้ตามการใช้งาน แต่เนื่องจากเครื่องต้นแบบนั้นเร่งดัดแปลงให้คุสุฮะกับบริทใช้งานโดยเฉพาะอยู่แล้วจึงเป็นแบบติดตั้งตายตัว โดยโกริวของคุสุฮะนั้นเป็นปืนใหญ่ซันไคเรคิ ซึ่งใช้ยิงกระสุนพลังจิตอานุภาพสูงที่เมื่อโดนเป้าหมายจะกระจายออกทำให้สามารถโจมตีทั้งหน่วยรบได้ในนัดเดียว เสริมด้วยปืนมาชีนไรเฟิลแบบลำกล้องยาว (Long Barrel) เป็นอาวุธมือถือ ส่วนไรโกของบริทนั้นตอนแรกก็ตั้งใจจะติดปืนใหญ่แบบเดียวกันให้ แต่บริทนั้นตั้งใจว่าจะต่อสู้แบบตั้งใจปกป้องคุสุฮะมากกว่าจึงเน้นที่การต่อสู้ในระยะใกล้โดยเปลี่ยนปืนใหญ่เป็นดาบชิชิโอเบลด มาชีนไรเฟิลนั้นเปลี่ยนเป็นแบบลำกล้องสั้น (Short Barrel) ซึ่งกระทัดรัดและเหมาะกับการยิงในระยะใกล้แทน ไลท์นิงสแมชเชอร์ก็ปรับให้เป็นแบบยิงใส่ศัตรูในระยะใกล้ ไรโกยังมีเกราะที่หนาและกำลังขับเคลื่อนที่สูงกว่าโกริว

ฮิวมาชีนนั้นเรียกอีกชื่อว่า โคคิจิน ซึ่งในอดีตนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่กลุ่มออเดอร์ซึ่งต่อต้านสวนแห่งบาราลสร้างเลียนแบบโชคิจิน ซึ่งในโคคิจินรุ่นดั้งเดิมนั้นก็มี โกริว กับ ไรโก เครื่องดั้งเดิมอยู่ด้วย แต่ความเกี่ยวข้องกับฮิวมาชีนของเทสลาไรห์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด

ymd-02t.jpg

YMD-02T Raiko Kai

First appearance 3rd Super Robot Wars α
Overall height 31.5 m
Weight 145.2 t
Special feature T-Link system
Armaments

  • Shishiou Blade
  • thunder boost knuckle
  • machine rifle SB
  • lightning smasher
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License