เดร็ดนอตกันดั้ม

YMF-X000A Dreadnought Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam SEED X ASTRAY
Designer Kunio Okawara
Overall height 18.21 m
Weight 67.5 t
Armor Phase Shift armor
Powerplant ultracompact nuclear fission reactor
Special feature Neutron Jammer Canceler
Armaments

 • 'Picus' 76 mm CIWS
 • beam rifle
 • composite armed shield (beam saber)
 • 'Pristis' beam reamer
 • DRAGOON

MSรุ่นต้นแบบซึ่ง ZAFTใช้ทดสอบ Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ที่ทำให้ไม่ได้รับผลจาก Nแจมเมอร์และสามารถใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันเป็นแหล่งพลังงานได้เป็นเครื่องแรก เนื่องจากต้องเร่งสร้างเพื่อเก็บข้อมูลทดลองชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของเดร็ดนอตจึงใช้แบบเดียวกับเกซ เดร็ดนอตนั้นต่างจาก MSที่ใช้ Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์หลังจากนั้นคือติดตั้ง Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ไว้ในส่วนหัวและทำให้เตาปฏิกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้กับเดร็ดนอตสามารถใช้งานได้ไปด้วย อาวุธของเดร็ดนอตนั้นนอกจากบีมไรเฟิลกับปืนวัลแคนแล้ว เอ็กเทนชันแนลอาเรสเตอร์ก็ได้รับการดัดแปลงเป็นอาวุธบังคับจากระยะไกล พริสทิส ซึ่งเป็นต้นแบบของดรากูนที่ต่อมานั้นใช้กับโพรวิเดนซ์กันดั้ม พริสทิสนั้นบังคับด้วยระบบสื่อสารแบบควอนตัมแต่เนื่องจากเป็นอาวุธรุ่นทดลองจึงยังโยงสายเคเบิลเพื่อให้ดึงกลับมาได้หากว่าเกิดขัดข้องขึ้นมา ส่วนโล่นั้นจะยาวกว่าของเกซและเปลี่ยนเล็บบีมคู่เป็นบีมเซเบอร์เล่มเดียว เกราะของเดร็ดนอตนั้นเป็นเกราะ PS

หลังจากที่ ZAFTทำการทดสอบเก็บข้อมูลของเดร็ดนอตซึ่งมีคอร์ทนี เฮียโรนิมัสเป็นนักบินทดสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ทำการแยกชิ้นส่วนเดร็ดนอตและเตรียมนำไปกำจัดทิ้ง แต่ซีเกล ไคลน์ซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงานบนโลกก็ได้วางแผนให้เพรเยอร์ เรเวรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโคลนของ อัล ดา ฟลากานำชิ้นส่วนของเดร็ดนอตไปมอบให้จังค์กิลด์เพื่อส่ง Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ต่อไปให้บาทหลวงมาร์คิโอบนโลก แต่ทหารรับจ้างเซอร์เพนท์เทลซึ่งร่วมในการทดสอบเดร็ดนอตนั้นรู้ว่าข้อมูลของ Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์นั้นเป็นอันตรายมากจึงได้ชิงเอาส่วนหัวของเดร็ดนอตไปเก็บไว้ เมื่อยานรีโฮมรับเพรเยอร์มาและประกอบเดร็ดนอตใหม่จึงได้ใช้ส่วนหัวของเกซแทนซึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดเกราะ PSหรือใช้งานพริสทิสได้ จนกระทั่งหลังจากที่เซอร์เพนท์เทลทราบว่าข้อมูลของ Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์นั้นได้รั่วไหลไปถึงกลุ่มพันธมิตรโลกแล้วจึงได้นำส่วนหัวของเดร็ดนอตมาคืนให้เพรเยอร์ และต่อมาโลว กิลก็ได้ปรับปรุงเดร็ดนอตไปอีกขั้นด้วยแบ็คแพ็คดรากูนซึ่งมีสี่อันและต่างจากดรากูนแบบทั่วๆไปคือมีสายเคเบิลจ่ายพลังงานเชื่อมโยงจากแบ็คแพ็คจึงไม่ต้องกลับไปชาร์จพลังงานจากเดร็ดนอต ดรากูนของเดร็ดนอตยังสามารถสร้างบาเรียร์ขนาดใหญ่พอจะล้อม MSหนึ่งเครื่องได้ ซึ่งโลวนั้นเรียกเดณ็ดนอตที่ติดดรากูนว่า Xแอสเทรย์

เพรเยอร์นั้นเสียชีวิตเพราะร่างกายที่เสื่อมสภาพจากข้อบกพร่องในการโคลนนิง แต่ก็ได้มอบเดร็ดนอตให้คานาร์ด พาร์สซึ่งออกจากกองทัพพันธมิตรมาเป็นทหารรับจ้างรับช่วงนำไปใช้ต่อ เนื่องจากคานาร์ดนั้นไม่สามารถใช้ดรากูนได้โลวจึงได้ช่วยดัดแปลงเดร็ดนอตเป็น YMF-X000A/H เดร็ดนอตอีตา โดยเปลี่ยนดรากูนเป็นแบ็คแพ็คอีตายูนิตซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตามการใช้งาน บัสเตอร์โหมดนั้นจะพับขึ้นประทับบ่าก็จะเป็นบีมแคนน่อนคู่ ส่วนซอร์ดโหมดก็จะเป็นบีมซอร์ดขนาดใหญ่ติดแขนทั้งสองข้างซึ่งในซอร์ดโหมดนี้ที่แบ็คแพ็คก็จะพับเกรเน็ดลันเชอร์กับปืนกล อิเกลชเตลลุงก์ทูว์ ขึ้นมาเหนือบ่า เดร็ดนอตอีตายังใช้ปืนกลบีมกับโล่่แสงที่เอามาจากซากของไฮเปอเรียนกันดั้มของคานาร์ด ซึ่งโล่แสงนั้นได้นำมารวมกับพริสทิสเป็นอามิวเรลูมิเอลแฮนดีซึ่งสามารถนำมาถือและใช้เป็นอาวุธได้ง่ายขึ้น

ymf-x000ah.jpg

YMF-X000A/H Dreadnought H

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY ASTRAY
Designer Kunio Okawara
Armor Phase Shift armor
Powerplant ultracompact nuclear fission reactor
Special feature Neutron Jammer Canceler
Armaments

 • long range beam cannon/ beam sword
 • 'Picus' 76 mm CIWS
 • 'Zastava Stigmate' beam sub-machine gun ('Romteknica' beam knife)
 • grenade launcher
 • 'Igelstellung II' CIWS
 • 'Armure Lumiere Hande' lightwave barrier
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License