กูฟรุ่นแรก
ms-07a.jpg

MS-07A Gouf

First appearance Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara
Head height 18.2 m
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • heat sword
  • 120 mm machine gun
  • shield

MSแบบใช้งานบนโลกของงบริษัทซีโอนิคซึ่งพัฒนามาจากซาคุทูว์ภาคพื้นดิน โดยได้ออกแบบโครงสร้างเสียใหม่เพื่อไม่ให้มีชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานและมีสมรรถนะที่สูงขึ้น และในตอนที่เริ่มพัฒนากูฟนั้นกองทัพซีอ้อนก็คาดว่าสหพันธ์โลกจะเริ่มใช้งาน MSของตนเองแล้วจึงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการต่อสู้กับ MSด้วยกันมากขึ้นด้วย เนื่องจากระบบระบายความร้อนบนโลกของซีอ้อนในขณะนั้นนับว่าด้อยประสิทธิภาพ แม้จะขยายช่องระบายความร้อนแล้วก็ยังไม่สามารถติดเกราะให้หนามากนักได้ กูฟจึงใช้โล่แบบติดแขนป้องกันตัวแทน เกราะไหล่ของกูฟเป็นแบบติดหนามทั้งสองข้างโดยมีหนามขนาดใหญ่กว่าปกติอยู่ตรงกลางทั้งสองข้าง ที่ขาทั้งสองข้างติดท่อขับดันเพื่อให้กระโดดได้สูงขึ้น ที่หน้าผากติดเขาเสาอากาศแบบซาคุรุ่นจ่าฝูงซึ่งในเวลาต่อมาก็คงไว้เพื่อใช้บังตับยานโดได YS กูฟเครื่องต้นแบบ YMS-07A นั้นยังใช้ขวานความร้อนและปืนกลของซาคุ และยังมีรุ่น YMS-07A-0 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ในการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลัก รูปแบบของกูฟรุ่นต้นแบบนี้ได้ทำการผลิตจำนวนมากเป็น MS-07A แต่ได้เปลี่ยนมาเป็น MS-07B ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานหลังจากที่ผลิตออกมาได้ 32 เครื่องเท่านั้น

บริษัทซิมมัดซึ่งเป็นคู่แข่งของซีโอนิคยังได้พัฒนา MSภาคพื้นดินของตัวเองโดยดัดแปลงมาจากซาคุภาคพื้นดินเช่นกัน นั่นก็คือ YMS-08A เครื่องต้นแบบการขับเคลื่อนสูง ซึ่งเน้นการต่อสู้แบบกองโจรมากกว่ากูฟจึงได้พัฒนาสมรรถนะไปพร้อมๆกับที่ปรับปรุงระบบระบายความร้อนและสามารถติดเกราะให้หนาขึ้นได้อีก ที่ขาและหลังใช้ท่อขับดันแบบใหม่เพื่อให้กระโดดได้ดี แต่ซิมมัดก็ได้หยุดการพัฒนา YMS-08A ไปเนื่องจากสมรรถนะสูงกว่าซาคุภาคพื้นดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่ระบบขับเคลื่อนมีกำลังไม่มากพอที่จะทำให้กระโดดได้ตามที่ต้องการจึงประเมินว่าไม่คุ้มค่าที่จะพัฒนาต่อ แต่หลังจากที่ได้ข้อมูลการใช้งานของซาคุรุ่นทดสอบการขับเคลื่อน และกูฟรุ่น MS-07C-5 แล้วก็ได้นำกลับมาพัฒนาใหม่เป็น YMS-08B ดอมรุ่นทดลอง ซึ่งจากที่ YMS-08A ล้มเหลวนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าการลดน้ำหนักดพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วนั้นไม่ได้ผลนักจึงเปลี่ยนมาติดเกราะให้หนาเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและติดเครื่องยนต์เทอร์โมเจ็ตเป็นระบบโฮเวอร์ให้ลอยตัวได้แทน และหลังจากทดสอบการใช้งานภาคพื้นดินแล้วก็ได้ดัดแปลงให้ใช้ในอวกาศพร้อมกับทดลองติดตั้งบีมบาซูก้า ซึ่งการดัดแปลงดอมรุ่นทดลองให้ใช้ในอวกาศนั้นเป็นข้อมูลที่บริษัทซิมมัดใช้ศึกษาการดัดแปลงดอมเป็นริคดอม

yms-07a.jpg

YMS-07A Prototype Gouf

First appearance Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara
Head height 18.2 m
Base weight 55.7 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • heat hawk
  • 120 mm machine gun
  • shield
yms-07a-0.jpg

YMS-07A-0 Prototype Gouf (Mobility Demonstrator)

First appearance Mobile Suit Discovery
Designer Hajime Katoki
Armaments

  • heat hawk
  • machine gun
  • shield
yms-07a-0-blue.jpg

Alternate colours

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License