ฮิลดอล์ฟ
ymt-05.jpg

YMT-05 Hildolfr

First appearance Mobile Suit Gundam MS IGLOO: The Hidden One Year War
Designer Hajime Katoki
Overall length 35.3 m
Base weight 220 t
Armor super-hard steel alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 3300 kW
Armaments

  • shovel arm
  • 105 mm machine gun
  • 30 cm cannon
  • smoke discharger

โมบิลแทงก์ที่เดิมนั้นเป็นอาวุธภาคพื้นดินที่กองทัพซีอ้อนพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกับ MSและ MA โดยเดิมทีนั้นเพียงแต่ออกแบบให้เป็นรถถังขนาดใหญ่มากที่ใช้เตาปฏิกรณ์มินอฟสกีเป็นแหล่งพลังงานให้มีกำลังมากเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่อย่างฐานที่มั่นหรือยานบิ๊กเทรย์ แต่หลังจากที่กองทัพซีอ้อนได้เริ่มการผลิตซาคุวันจึงได้แก้ไขรูปแบบของฮิลดอล์ฟให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นโดยผสมลักษณะของ MSอย่างมือจับและเซนเซอร์โมโนอายเข้าไปด้วย ฮิลดอล์ฟมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ 30 ซม.ซึ่งสามารถเลือกบรรจุกระสุนได้หลายแบบ ทั้งหัวระเบิดแบบต่างๆ กระสุนลูกปราย และกระสุนเจาะเกราะแบบสลัดฝาครอบที่มีระยะหวังผลไกลถึง 32 กม. และแม้แต่ในสภาพที่อนุภาคมินอฟสกีนั้นถ้าวิสัยทัศน์ดีพอก็สามารถเล็งเป้าหมายได้จากระยะ 20 กม. ระบบของฮิลดอล์ฟนั้นสามารถใช้นักบินคนเดียวปฏิบัติการได้ทั้งหมด ในสภาพปกตินี้ฮิลดอล์ฟจะไม่สามารถหันป้อมปืนได้จึงเป็นเหมือนปืนใหญ่เคลื่อนที่มากกว่ารถถัง แต่ฮิลดอล์ฟนั้นสามารถยกส่วนป้อมปืนขึ้นได้เหมือนเป็นลำตัวของ MSที่มีท่อนล่างเป็นตีนตะขาบรถถังซึ่งในสภาพนี้ฮิลดอล์ฟจะสามารถหันป้อมปืนยิงได้แม้ว่าศูนย์ถ่วงที่สูงขึ้นจะทำให้ถูกแรงถีบจนตัวรถเอียงก็ตาม ในสภาพนี้ฮิลดอล์ฟยังมีแขนสองข้างแบบ MSซึ่งสามารถใช้ปืนกลของซาคุได้และยังมีมือตักที่ติดไว้สำหรับขุดดิน แต่ในสภาพที่ยกป้อมปืนขึ้นนี้ส่วนค็อกพิตก็มีโอกาสถูกโจมตีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

แต่ก่อนที่สงครามหนึ่งปีจะเริ่มต้นนั้น เบื้องบนของซีอ้อนได้ประเมินว่าขนาดที่ใหญ่โตมากของฮิลดอล์ฟนั้นจะทำให้ขนย้ายได้ลำบากมากและ MSกับรถถังแม็กเจลลาก็น่าจะเป็นกำลังภาคพื้นดินได้เพียงพอแล้ว โครงการฮิลดอล์ฟจึงถูกระงับไป จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 0079 ซึ่งสถานการณ์การสู้รบบนโลกของซีอ้อนนั้นแทบไม่คืบหน้า ฮิลดอล์ฟจึงถูกนำมาทดสอบประเมินสมรรถนะใหม่อีกครั้งเพื่อผลทางจิตวิทยาให้แนวหน้าบนโลกมีกำลังใจมากขึ้น แต่จริงๆแล้วเบื้องบนของซีอ้อนไม่ได้คิดประเมินฮิลดอล์ฟใหม่จริงๆเลย นักบินทดสอบของฮิลดอล์ฟก็คือร้อยตรี เดเมเซล ซอนเนน ซึ่งเป็นอดีตทหารปืนใหญ่ฝีมือดีที่ตกอับเพราะบังคับ MSไม่เก่ง แต่ฐานสเบียงที่ 67 อริโซนาซึ่งเป็นจุดทดสอบฮิลดอล์ฟนั้นถูกหน่วยรบของเฟเดริโก ซวาเรียโน ซึ่งยึดซาคุภาคพื้นดินไว้ถึงหกเครื่องทำลายก่อนการทดสอบฮิลดอล์ฟพอดี ในที่สุดนั้นซอนเนนก็ใช้ฮิลดอล์ฟทำลายศัตรูได้ทั้งหมดแม้ว่าระบบการเล็งของฮิลดอล์ฟจะยังไม่สมบูรณ์ทำให้ยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ได้ไม่แม่นยำนัก ในที่สุด แต่ตัวเองก็เสียชีวิตพร้อมกับฮิลดอล์ฟที่พังไปด้วย

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License