ไฮแซ็ครุ่นเตรียมผลิต
yrms-106.jpg

YRMS-106 Hi-Zack Pre-production Type

First appearance Advance of Zeta: The Flag of Titans
Designer Kenki Fujioka
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • heat hawk
  • beam rifle
  • shield

ในช่วงแรกของการพัฒนาไฮแซ็คนั้น สหพันธ์ก็ได้สร้างเครื่องต้นแบบคือ RX-106 ไฮแซ็ครุ่นทดลองซึ่งเป็น MSสมรรถนะสูงที่ไม่มีแผนการผลิตจำนวนมาก RX-106มีส่วนหน้าอกซึ่งเป็นค็อกพิตบล็อกยื่นออกมามากกว่าและมีช่องระบายอากาศที่ด้านซ้ายข้างเดียว RX-106นี้ในเวลาต่อมาได้รับการพัฒนาต่อมาสำหรับใช้ในน้ำเป็น RX-106M มารีนไฮแซ็ค โดยเปลี่ยนดีไซน์ส่วนหัวโดยสวมฉนวนเหมือนแว่นดำน้ำและอุดช่องระบายอากาศที่อกด้านซ้าย ด้านหลังนั้นติดแบ็คแพ็คแบบเดียวกับของจิมสลูป แต่สหพันธ์โลกนั้นไม่ต้องการพัฒนา MSแบบสะเทินน้ำสะเทินบกมากนักจึงหยุดการพัฒนาไปโดยมีเครื่องต้นแบบไม่กี่เครื่อง และต่อมาชื่อมารีนไฮแซ็คก็ใช้เรียกซาคุมารีนที่สหพันธ์ผลิตขึ้นในภายหลังแทน แต่หลังการล่มสลายของทิทานส์ กลุ่มเรซิอ้อนก็ได้ข้อมูลของมารีนไฮแซ็คจากทหารเดนตายของทิทานส์ที่หนีไปยังดาวอังคาร และปรับปรุงรูปแบบไปอีกเป็น RMS-106M2 อควอไฮแซ็คโดยติดบูสเตอร์อควอฮัมบราบีทูว์ให้ใช้ในน้ำได้ดีขึ้นอีก

การพัฒนาไฮแซ็คนั้นคืบหน้าไปมากหลังจากที่แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมและสหพันธ์โลกก็เตรียมนำไฮแซ็คเข้าประจำการ แต่กองกำลังพิเศษ ทิทานส์ซึ่งยังไม่อยากใช้งานไฮแซ็คที่ดูเหมือน MSของซีอ้อนและไม่ไว้ใจแอนาไฮม์นักก็ได้ทำการดัดแปลงเครื่องทดสอบเป็น YRMS-106 ไฮแซ็ครุ่นเตรียมผลิต เพื่อให้ทีมทดสอบอาวุธใช้งานประเมินสมรรถนะและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งรุ่นเตรียมผลิตนี้มีหลายๆส่วนที่ต่างจากรุ่นผลิตใช้งานจริง เนื่องจากทีมทดสอบอาวุธนั้นทราบปัญหาด้านพลังงานของไฮแซ็คจึงได้ทำการทดสอบบีมไรเฟิลแบบใช้ Eแพ็คซึ่งเป็นแบบเดียวกับของกันดั้มเฮเซล โดยเก็บ Eแพ็ตสำรองไว้ที่แขนซ้าย สายเคเบิลส่งพลังงานที่แขนซ้ายจึงไม่ยื่นออกมาเหมือนรุ่นใช้งานจริง แต่ที่ขาทั้งสองข้างจะมีสายเคเบิลโยงกับที่น่องขา ค็อกพิตของไฮแซ็ครุ่นเตรียมผลิตนี้ยังใช้แบบสามจอเหมือน MSรุ่นเก่าอยู่และใช้เกราะโลหะผสมกันดาเรียม ไฮแซ็ครุ่นเตรียมผลิตนี้ยังมีเครื่องที่ดัดแปลงโดยติดพาร์ต BL-85X กลายเป็นไบแซ็ค TR-2 "บิ๊กวิก" ซึ่งใช้ทดสอบระบบอาวุธบีมแคนน่อนขนาดใหญ่ที่มีระบบขับเคลื่อนในตัว ตัวไฮแซ็คนั้นได้ถอดเกราะหนามและโล่ที่ไหล่แต่ละข้างออกและประกอบกับยูนิตเสริมซึ่งมีเครื่องกำเนิดพลังงานอยู่ด้านหลัง ที่ไหล่ขวามีโล่ขนาดใหญ่ซึ่งภายในมีท่อขับดันปรับทิศทาง และส่วนขาก็เป็นระบบขับเคลื่อนที่มีถังเชื้อเพลิงในตัว บีมแคนน่อนนั้นประกอบกับส่วนหน้าอกของไฮแซ็คและสามารถพับขณะที่เคลื่อนไหวได้แต่ความคล่องตัวของไบแซ็คก็นับว่าลดลงมาอย่างมากและในกรณีขับขันนั้นก็ถอดปืนออกไม่ได้นอกจากจะยอมให้ส่วนลำตัวเสียหาย แต่ข้อมูลการทดลองของบิ๊กวิกนี้ต่อมาเป็นต้นแบบของอาวุธอย่างเมกาลันเชอร์

yrms-106+bl-85x.jpg

YRMS-106+BL-85X By-Zack TR-2 [Bigwig]

First appearance Advance of Zeta: The Flag of Titans
Designer Kenki Fujioka
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Armaments

  • hyper long-range beam cannon
  • shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License