ยานชั้นซันซิบาร์
zanzibar.jpg

Zanzibar

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Yoshiyuki Tomino
Overall length 255 m
Base weight22000 t Full weight24000 t
Armaments

  • anti-air machine gun
  • J missile launcher
  • mega particle cannon
  • 2-barrel mega particle cannon

ยานที่กองทัพซีอ้อนออกแบบไว้ขนส่งทรัพยากรจากไซด์ 3ไปยังโลกและเป็นเหมือนกระสวยอวกาศมากกว่ายานแม่ ยานชั้นซันซิบาร์เป็นยานแบบเดียวของซีอ้อนในช่วงสงครามหนึ่งปีที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนโลกและในอวกาศ โดยไม่ได้ติดตั้งมินอฟสกีคราฟท์แต่บินโดยใช้แรงจากเครื่องยนต์ ซันซิบาร์มีอาวุธเป็นปืนใหญ่มหาอนุภาคสี่กระบอก ป้อมปืนใหญ่แบบสองลำกล้อง ปืนกลต่อต้านอากาศยาน และช่องสำหรับยิง Jมิสไซล์ซข้างลำตัว แต่สามารถดัดแปลงได้ตามการใช้งานซึ่งมีรุ่นที่ติดสปอตไลท์ไว้แทนปืนอนุภาคด้วย ซันซิบาร์นั้นไม่มีคาทาพัลท์ส่งตัว MSและต้องให้ออกตัวจากโรงเก็บเอง หน่วยคิไมราซึ่งเป็นทีมเอซที่ขึ้นตรงต่อกิซิเรีย ซาบียังมีซันซิบาร์รุ่นพิเศษ CCM-91 คิไมรา ซึ่งได้เสริมคาร์โกยูนิตซึ่งเป็นเหมือนโรงเก็บเสริมและมีคาทาพัลท์ส่งตัว MSกับห้องพักนักบินอยู่ด้วย จึงสามารถบรรทุก MSได้มากขึ้น

นอกจากนั้นยังมียานชั้นซันซิบาร์ทูว์ซึ่งได้ดัดแปลงโครงสร้างและปรับปรุงระบบอาวุธเสียใหม่ รวมทั้งเสริมคาทาพัลท์ปล่อยตัว MSไว้ในตัว ซึ่งซันซิบาร์ทูว์ลำหนึ่งนั้นลิลีมัลเลน ซึ่งเป็นยานธงของกองยานซิมา การาฮาว และหลังสงครามหนึ่งปี ก็มี คราวนอส ซึ่งเป็นยานแม่ของกลุ่มต่อต้านทิทานส์ ซึ่งซันซิบาร์ลำนี้นั้นเดิมถูกยิงตกที่โวโลมอยแต่ได้นำมาซ่อมและดัดแปลงโครงสร้างเสียใหม่ ห้องบังคับของคราวนอสเป็นสะพานเดินเรือเต็มรูปแบบ และแยกท่อขับดันหลักเป็นสองส่วนเพื่อให้มีพื้นที่เก็บ MSมากขึ้น

chimaira.jpg

CCM-91 Chimaira

First appearance MSV-R
Designer Kunio Okawara
Overall length 255 m
Armaments

  • 2-barrel main cannon
  • J missile launcher
  • mega particle cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License