พาหนะซีอ้อนอื่นๆ
ht-01b.jpg

HT-01B Magella Attack

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 10.2 m
Base weight 62 t Full weight 95 t
Armaments

 • 3-barrel 35 mm machine gun
 • 175 mm recoilless cannon

รถถังที่ซีอ้อนพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุน MSหลังจากที่เริ่มทำการโจมตีโลกรวมถึงใช้เสริมกำลังในพื้นที่ที่ขาดแคลน MS มาเจลลาแอทแท็คนั้นได้รับการออกแบบเป็นเหมือนปืนใหญ่เคลื่อนที่สำหรับยิงสนับสนุนจากระยะไกลมากกว่าจะเป็นรถถังรบหลัก ส่วนที่เป็นป้อมปืนจึงยกขึ้นมาสูงจากตัวถังมากและยังหันทิศทางของปืนไม่ได้ด้วย แต่จริงๆแล้วป้อมปืนของมาเจลลาแอทแท็คนั้นสามารถแยกออกมาเป็นยานลอยตัวแบบนำเครื่องขึ้นแนวดิ่งได้ เรียกว่ามาเจลลาท็อป ซึ่งกองทัพซีอ้อนตั้งใจให้สามารถโจมตีศัตรูจากทางอากาศได้ แต่ในการใช้งานจริงนั้นระยะหวังผลของปืนใหญ่จะลดลงมาอย่างมาก มาเจลลาท็อปยังมีเชื้อเพลิงพอใช้บินได้เพียงประมาณ 5 นาทีเท่านั้นจึงไม่เหมาะจะใช้ในการต่อสู้ตามปกตินัก ปืนใหญ่ของมาเจลลาท็อปนั้นมีพลังทำลายที่สามารถพังโล่ของกันดั้มได้และซาคุทูว์ก็สามารถใช้มาเจลลาท็อปเป็นอาวุธมือถือได้ด้วย ส่วนตัวถังซึ่งไม่มีคนบังคับนั้นเรียกว่ามาเจลลาเบสและติดปืนกล 35 มม.สามลำกล้องไว้เป็นอาวุธเสริมสำหรับยิงพลเดินเท้า มาเจลลาแอทแท็ครุ่นที่ใช้งานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้รับการดัดแปลงโดยที่ปีกของมาเจลลาท็อปจะมีช่องระบายอากาศกับเครื่องปล่อยควันอำพรางตัวอยู่ ลักษณะของปืนใหญ่และปืนกลยังแตกต่างจากรุ่นปกติ

ht-01b-08.jpg

Southeast Asia Type

First appearance Mobile Suit Gundam : The 08th MS Team
Designer Kimitoshi Yamane


Dopp

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 9.2 m
Full weight 5.2 t
Armaments

 • 30 mm vulcan gun
 • 6-tube missile launcher

เครื่องบินขับไล่ที่ซีอ้อนใช้งานในระหว่างการบุกยึดโลกช่วงสงครามหนึ่งปี เนื่องจากกองทัพซีอ้อนนั้นไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบอากาศยานมาก่อนและต้องทดสอบการบินด้วยระบบซิมูเลเตอร์ในโคโลนี ด็อปจึงมีรูปร่างที่ลอยตัวตามหลักพลศาสตร์ได้แย่มากและต้องใช้กำลังของเครื่องยนต์ในการบินเป็นหลัก การใช้กำลังเครื่องยนต์ลอยตัวนี้ทำให้ด็อปมีระยะที่ปฏิบัติการได้สั้นมากจึงต้องมียานแม่อย่างกาวคอยสนับสนุนระหว่างการปฏิบัติการ แต่ในกรณีที่ปีกของด็อปได้รับความเสียหายนั้นก็ยังสามารถบินอยู่ได้ ด็อปนั้นมีอาวุธเป็นปืนวัลแคน 30 มม.กับมิสไซล์ลันเชอร์หกลำกล้อง เนื่องจากเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานในสนามรบที่เต็มไปด้วยอนุภาคมินอฟสกีซึ่งนักบินต้องพึ่งพาสายตาตนเองเป็นหลัก ส่วนค็อกพิตจึงยกสูงขึ้นมาจากตัวเครื่องและมีครอบแก้วของด็อปที่กว้างเพื่อให้มุมมองชัดเจน ด็อปเครื่องปกตินั้นจะทาสีเขียว แต่เครื่องประจำตัวของกัลมา ซาบีนั้นทาสีส้ม ซีอ้อนยังเคยพัฒนาลิตเติลด็อปสำหรับใช้ในการทดสอบระบบประกอบร่างของกูฟรุ่นทดสอบการประกอบร่าง

dopp-08.jpg

08th MS Team version

Designer Kimitoshi Yamane


gattle.jpg

Gattle

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Armaments

 • 25 mm vulcan gun
 • missile launcher
 • anti-ship missile

ก่อนจะเริ่มพัฒนา MSนั้น กองทัพซ๊อ้อนได้ใช้งานยานขับไล่ ก็อบเบิล เป็นกำลังหลักในอวกาศ ก็อบเบิลมีสองที่นั่งโดยนักบินจะนั่งด้านหน้าและเจ้าหน้าที่ดูแลการบินจะอยู่ด้านหลัง ก็อบเบิลมีอาวุธแบบติดตั้งภายในเป็นมิสไซล์ลันเชอร์รวมหกลำกล้องที่ปีก แต่ใต้ปีกรวมถึงส่วนที่ยื่นลงมาสำหรับใช้ลงจอดนั้นสามารถติดตั้งอาวุธเสริมได้ทั้งมิสไซล์ระยะสั้น มิสไซล์ต่อต้านยานรบระยะกลาง และวัลแคนพ็อด มีก็อบเบิลประจำการในกองทัพซีอ้อนทั้งหมด 3000 ลำ แต่เมื่อสงครามหนึ่งปีเริ่มต้นและใช้ MS เป็นกำลังหลักแล้วก็ได้ปรับการใช้งานของก็อบเบิลไปเป็นยานขนส่งยุทโธปกรณ์ด้วยโดยติดอาวุธหรือตลับกระสุนไว้ที่จุดติดตั้งอาวุธเสริมของก็อบเบิล

รูปแบบของก็อบเบิลนั้นต่อมาพัฒนาไปเป็นยานกัทเทิล ซึ่งได้เปลี่ยนค็อกพิตเป็นแบบยื่นออกมาจากตัวยานแบบเคียงกันและสามารถใช้เป็นแคปซูลหนีภัยได้ด้วย มิสไซล์ลันเชอร์แบบติดตั้งภายในเพิ่มเป็นสิบลำกล้องและมีปืนอัตโนมัติสองกระบอกใต้ค็อกพิตแต่ละห้อง รวมถึงติดมิสไซล์ต่อต้านยานรบเป็นอาวุธเสริมได้ แม้ว่าพลังในการต่อสู้ของกัทเทิลจะต่ำกว่า MS มาก แต่ก็มีความเร็วสูงจึงมีประโยชน์ในภารกิจคุ้มกันฐานที่มั่นหรือยานแม่

gobble.jpg

Gobble

First appearance MSV-R
Designer Kunio Okawara
Overall length 6.8 m
Full weight 8.75 t
Armaments

 • missile launcher
 • short-range missile
 • medium-range anti-ship missile
 • vulcan pod

gaw.jpg

Gaw

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 62 m
Weight 980 t
Armaments

 • anti-aircraft machine gun
 • missile launcher
 • 2-barrel mega particle cannon
 • bomb

เครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ซึ่งซีอ้อนใช้งานเป็นเหมือนยานแม่บนโลก ระบบขับเคลื่อนของกาวนั้นเป็นเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์เจ็ตซึ่งใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์มินอฟสกีจึงสามารถบินได้ไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิง กาวสามารถบรรทุก MSไว้ในตัวได้สามเครื่องและที่ปีกจะมีโรงเก็บขนาดเล็กซึ่งใช้บรรทุกเครื่องบินขับไล่ ด็อป ได้อีกแปดลำ ขนาดอันใหญ่โตของกาวนั้นทำให้สามารถใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีอาวุธเป็นปืนใหญ่มหาอนุภาคกับปืนกลต่อต้านอากาศยาน รวมถึงสามารถติดมิสไซล์ลันเชอร์ไว้ในช่องเก็บของด็อปได้ กาวยังมีบทบาทสำคัญในการรับกระสวยอวกาศ โคมุไซ ที่ลงมาจากอวกาศ ซึ่งโคมุไซนั้นจะเคลื่อนไหวเองไม่ได้ถ้าลงถึงพื้นดินแล้วจึงมีโอกาสถูกทหารสหพันธ์เข้ายึดไปมาก โดยปกติแล้วจึงให้กาวรับไประหว่างที่อยู่กลางอากาศ แต่เนื่องจากกองทัพซีอ้อนขาดประสบการณ์ในการออกแบบอากาศยานกาวจึงมีความคล่องตัวต่ำมาก การต่อสู้กลางอากาศจึงต้องพึ่งด็อปให้ทำการคุ้มกันเป็นหลัก และแม้จะใช้ความเร็วสูงสุดก็ต้องแบ่งกำลังของเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์เจ็ตดันจากด้านล่างอย่างน้อย 30% เสมอ กาวนั้นไม่มีคาทาพัลท์ส่งตัว MSและประตูโรงเก็บ MSก็เปิดจากด้านหน้าตัวยาน ซึ่งทำให้ต้องลดความเร็วลงขณะทำการปล่อยตัว MSและเป็นช่วงที่มีโอกาสโดนโจมตีมากที่สุด

gaw-08.jpg

08th MS Team version

Designer Kimitoshi Yamane

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License