ซาคุอื่นๆ
zgmf-1000aal.jpg

ZGMF-1000/AAL Noctiluca ZAKU Warrior

First appearance Gundam SEED DESTINY Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okwara
Armaments

  • hand grenade
  • beam assault rifle
  • homing torpedo
  • anti-submarine depth charge

แม้ว่าซาคุซีรีส์นั้นจะสามารถใช้งานได้หลากหลายโดยการเปลี่ยนวิซาร์ดแพ็คอยู่แล้ว แต่ ZAFTก็ยังได้พัฒนารุ่นดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับภารกิจเฉพาะมากขึ้น โดยรุ่นหนึ่งนั้นก็คือ น็อคติลุกาซาคุวอริเออร์ซึ่งใช้งาน EX-AAL น็อคติลุกาวิซาร์ดสำหรับใช้งานบนผิวน้ำเพื่อโจมตีชายฝั่งและเฝ้าระวังน่านน้ำโดยเฉพาะ ส่วนแบ็คแพ็คของน็อคติลุกาวิซาร์ดนั้นเป็นพัดลมสำหรับขับเคลื่อน ส่วนไหล่ของซาคุต้องถอดโล่ออกแล้วติดปีกบังคับทิศทาง ส่วนหัวติดเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับเป้าหมายทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำ และที่เท้าจะมีส่วนที่เหมือนรองเท้าสำหรับใช้ไถลไปบนผิวน้ำพร้อมกับติดตอร์ปิโดและทุ่นระเบิดน้ำลึก ในกรณีที่จำเป็นนั้นน็อคติลุกาซาคุวอริเออร์ก็สามารถติดตั้งเซนเซอร์ลอเรนซินีและดำน้ำได้ ซาคุที่แต่งให้เข้ากับวิซาร์ดอีกเครื่องก็คือ ZGM-1000/R4 คอมมานด์ซาคุ CCI ซึ่งใช้งาน EX-R4 คอมมานด์วิซาร์ดสำหรับสื่อสารและประสานงานในสภาพที่ถูก Nแจมเมอร์รบกวน ที่ไหล่ซ้ายซึ่งติดจานรับสัญญาณแทนโล่และใช้ปืนเสาอากาศสำหรับส่งสัญญาณแทนบีมไรเฟิล ซึ่งปืนเสาอากาศนี้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เทียบได้กับซาคุรุ่นปกติหนึ่งเครื่อง นอกจากนั้นยังมี ZGMF-X101S ซาคุสเปลนเดอร์ ซึ่งใช้ทดสอบระบบประกอบร่างของอิมพัลส์กันดั้มรวมถึงมีระบบรับพลังงานลำแสงดิวเทเรียม ส่วนคอร์สเปลนเดอร์นั้นเรียบง่ายกว่ายานของอิมพัลส์มาก เชสต์ฟลายเยอร์กับเลกฟลายเยอร์ก็ไม่ได้คำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์และบินได้เป็นเวลาที่สั้นกว่า

มิคาอิล โคสต์ อดีตเอซของ ZAFTผู้มีฉายาว่าด็อกเตอร์นั้นหลังจากที่ออกจากองทัพกลับไปเป็นหมอแล้วก็มีซาคุของตนเองซึ่งใช้ฮอสพิทัลวิซาร์ดซึ่งเป็นแบ็คแพ็คแบบห้องพยาบาลเคลื่อนที่สามห้อง ฮอสพิทัลวิซาร์ดนั้นใช้พลังงานจากตัวซาคุเอง ซึ่งมืคาอิลได้ทาสีขาวแถบแดงเพื่อให้เห็นได้ชัดในสนามรบและปฏิบัติการเหมือนหน่วยกาชาดซึ่งใช้ฮอสพิทัลซาคุเข้าไปในพื้นที่ที่พาหนะทั่วไปเข้าถึงได้ยากจึงไม่ได้ติดตั้งอาวูธไว้เลยโดยที่เอวจะมีแบตเตอรีสำรองแทนระเบิดมือ ซาคุรุ่นพิเศษอีกสองเครื่องเป็นของทหารรับจ้าง ไคท์ มาดิแกน โดยเครื่องแรกนั้นติดโล่ไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างแบบซาคุแฟนธอม ซึ่งโล่คู่นี้ติดตั้งปืนกลแก็ตลิ่งไว้และสามารถถอดออกมาใช้เป็นคาตาร์ขนาดใหญ่ได้ เกราะเอวนั้นดัดแปลงให้ใช้เก็บีปืนพกติดดาบปลายปืนที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนปกติและบีมซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของไคท์และยังสามารถดึงออกมาใช้เป็นคาตาร์อีกคู่ได้ ส่วนเครื่องที่สองนั้นไคท์ยกให้อีไลจาห์ คีลใช้แทนจินน์ของอีไลจาห์ที่พังเพราะช่วยไคท์ไว้ ซาคุเครื่องนี้ที่หัวมีใบมีดบัสเตอร์ซอร์ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอีไลจาห์และที่เอวจะติดดาบแบบเดียวกับของจินน์ ขาทั้งสองข้างสามารถติดตั้งมิสไซล์ลันเชอร์และสามารถถอดโล่ที่ไหล่เพื่อติดบีมแคนน่อนไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างได้ ซาคุของอีไลจาห์ยังมีบูสเตอร์วิซาร์ดเป็นอุปกรณ์เฉพาะตัว ซึ่งบูสเตอร์วิซาร์ดนี้เป็นแพ็คสำหรับเพิ่มการขับเคลื่อนคล้ายกับเบลซวิซาร์ด แต่สามารถบินได้และไม่ได้ติดตั้งอาวุธไว้ ซาคุเครื่องนี้ก็คือยังมีเกราะพิเศษซึ่งจะทำงานเฉพาะเมื่อถูกโจมตีเหมือนเกราะ TPแต่เป็นแบบเปิดทั้งตัวและจะมีลายเป็นแถบสีแดงปรากฏขึ้นซึ่งคล้ายกับเกราะ PS

zgmf-x101s.jpg

ZGMF-X101S ZAKU Splendor

First appearance ZGMF-X101S ZAKU Splendor
First appearance Gundam SEED DESTINY Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara
Special feature Deuterion beam energy supply system, Core Splendor system
Armaments

  • sword
  • hand grenade
  • beam rifle
  • shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License