ฟรีดอมกันดั้ม
zgmf-x10a.jpg

ZGMF-X10A Freedom Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam SEED
Designer Kunio Okawara
Head height 18.03 m
Weight 71.5 t
Armor Phase Shift armor
Powerplant ultracompact nuclear fission reactor
Power output 8826 kW
Special feature Neutron Jammer Canceler
Armaments

  • 'Lacerta' beam saber
  • 'Picus' 76 mm CIWS
  • 'Balaena' plasma beam cannon
  • 'Xiphias' railcannon
  • 'Lupus' beam rifle
  • anti-beam shield

หนึ่งใน MSที่ ZAFT พัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลของ GAT-Xซีรีส์ที่ขโมยมาได้โดยตั้งใจให้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเหนือกว่าของโคออร์ดิเนเตอร์ ฟรีดอมกันดั้มนั้นติดตั้ง Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ซึ่งทำให้ไม่ได้รับผลจาก Nแจมเมอร์และสามารถใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันเป็นแหล่งพลังงานได้ ฟรีดอมกันดั้มจึงสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่มีปัญหาพลังงานหมดเหมือน MSทั่วๆไป ในปีกของฟรีดอมกันดั้มมีพลาสม่าแคนน่อนแฝด"บาลาเอนา"เก็บไว้ซึ่งเวลายิงจะพับมาประทับบ่าทั้งสองข้าง ที่เอวทั้งสองข้างติดตั้งเรลกัน"ซีเฟียส"กับบีมเซเบอร์"ลาเซอร์ตา"ซึ่งสามารถนำส่วนด้ามจับมาประกอบเป็นแบบดาบสองปลายได้ ส่วนอาวุธมือถือนั้นเป็นบีมไรเฟิล"ลูพัส"ซึ่งทั้งบีมไรเฟิลและบีมเซเบอร์นี้มีอานุภาพสูงกว่าบีมไรเฟิลของ GAT-Xซีรีส์ และมีโล่ฉาบบีมโคตไว้ป้องกันตัว อาวุธทั้งหมดของฟรีดอมกันดั้มนั้นมีอานุภาพสูงกว่าอาวุธแบบเดียวกันที่ GAT-Xซีรีส์ใช้งาน ฟรีดอมกันดั้มนั้นมีโหมดการขับเคลื่อนสูงที่เรียกว่าไฮแมท (Hi-MAT = High-Mobility Aerial Tactical) ซึ่งฟรีดอมจะกางปีกให้ระบายความร้อนและควบคุมทิศทางได้ดีขึ้น ด้วยสมรรถนะของฟรีดอมกันดั้มจึงสามารถเคลื่อนไหวกลางอากาศได้อย่างอิสระ และเมื่อใช้โหมดนี้โดยที่พับบาลาเอนากับซีเฟียสให้อยู่ในสภาพเตรียมยิงก็จะเป็นไฮแมทฟุลเบิร์สท์ซึ่งฟรีดอมกันดั้มจะสามารถเคลื่อนไหวพร้อมๆกับระดมยิงโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วโดยที่ฟรีดอมกันดั้มนั้นมีระบบมัลติล็อคออนซึ่งทำให้เมื่อใช้ไฮแมทฟุลเบิร์สท์จะสามารถระดมยิงอาวุธใส่เป้าหมายจำนวนมากจากระยะไกลอย่างต่อเนื่องได้

คิระ ยามาโตะได้ขโมยฟรีดอมกันดั้มจาก ZAFT ได้ด้วยความช่วยเหลือของลักซ์ ไคลน์และเดินทางกลับไปยังโลกเพื่อสมทบกับยานอาร์คแองเจิลในการรบที่อลาสกาก่อนที่คิระและอาร์คแองเจิลจะไปเข้ากับอาณาจักรอ็อบ ต่อมานั้นพวกคิระก็ได้รับการสมทบจากลักซ์ซึ่งได้ขโมยยานเอเทอนัลซึ่งมีอาวุธที่เรียกว่ามีเทียสำหรับประกอบกับจัสติสกันดั้มและฟรีดอมกันดั้มอยู่ ฟรีดอมกันดั้มนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักในการต่อสู้กับโพรวิเดนซ์กันดั้มของรอว์ เลอ คลูเซในวันสุดท้ายของสงครามครั้งแรก แต่ได้รับการซ่อมแซมจากอ็อบจนสมบูรณ์ในช่วงสงครามครั้งที่สอง ซึ่งพลังของฟรีดอมกันดั้มนั้นแม้จะเทียบกับ MS ที่พัฒนาในภายหลังก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก แต่ในที่สุดก็ถูกทำลายในการต่อสู้กับอิมพัลส์กันดั้มของชิน อาสึกะ

ในภาค Build Fighters Honooh Try ซึบากิ โซมะยังได้แต่งกันพลาฟรีดอมกันดั้มของตนเอง โดยตอนแรกนั้นเรียกแค่ว่า"ฟรีดอมของฉัน" ก่อนที่ยูกะ โคเอนจะตั้งให้ว่า ZGMF-X10Afe ฟรีดอมกันดั้มเฟเดอร์ ตามชื่อซึบากิซึ่งหมายถึงปีกแต่เปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมัน ซึบากินั้นได้ทาสีของฟรีดอมกันดั้มเฟเดอร์เป็นโทนขาวแดงตามแบบของวิงกันดั้มซีโร่โฮโนด้วยความนับถือยูเซย์ โคเอน และก็ติดโฮโนซิสเต็มจำลองไว้ด้วย ฟรีดอมกันดั้มเฟเดอร์นั้นยังใช้พาร์ทจากกันพลาสไตรค์ฟรีดอมกันดั้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยจุดที่สำคัญก็คือเกราะไหล่ซึ่งจะระบายความร้อนขณะใช้งานโฮโนซิสเต็ม ปีกที่ใช้เก็บบาลาเอนานั้นได้ดัดแปลงเป็นระบบขับเคลื่อนด้วย และที่โล่ก็สามารถใช้เก็บอาวุธเสริมได้ ต่อมานั้นซึบากินั้นได้เปลี่ยนไปใช้วิงกันดั้มซีโร่เฟลมเฟเดอร์เป็นกันพลาประจำตัวแทน แต่ในภายหลังก็ใช้ความรู้และฝีมือที่พัฒนาขึ้นกลับมาแต่งกันพลาฟรีดอมอีกตัวเป็นรุ่นพัฒนา เรียกว่า ZGMF-X10Aff ฟรีดอมกันดั้มเฟลมเฟเดอร์ ซึ่งเน้นที่การต่อสู้ในระยะประชิดด้วยกำลังตามสไตล์ของซึบากิอย่างขัดกับรูปแบบเดิมของฟรีดอมที่เน้นการยิงโจมตีจึงได้เสริมความแข็งแกร่งของข้อต่อต่างๆ อาวุธหลักของฟรีดอมกันดั้มเฟลมเฟเดอร์ก็คือเฟเดอร์ทอนฟาที่แขนทั้งสองข้าง ซึ่งใช้ได้ทั้งเป็นบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิล และสามารถติดใบมีดแบบต่างๆได้ตามการใช้งาน ส่วนเกราะไหล่นั้นมีครีบแบบใบมีดซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ดูดุดันขึ้น ซึบากิยังได้ปรับแต่งโฮโนซิสเต็มจำลองของตนให้มีประสิทธิภาพขึ้นเป็น FFซิสเต็ม

meteor-x10a.jpg

docked with METEOR

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License