อิมพัลส์กันดั้ม
zgmf-x56s.jpg

ZGMF-X56S Impulse Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY
Designer Kunio Okawara
Overall height 17.76 m
Weight 63.54 t
Armor Variable Phase Shift armor
Special feature Deuterion beam energy supply system, Core Splendor system (YFX-M56 Core Splendor)
Armaments

  • 'Folding Razor' anti-armor knife
  • 20 mm CIWS
  • high-energy beam rifle
  • mobile shield

MSซึ่งนับว่าเป็นหัวใจหลักของเซคันด์สเตจซีรีส์ที่ ZAFT พัฒนาขึ้นหลังสงครามครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลของกันดั้มรุ่นแรกกับเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อมาจากวิศวกรของอาณาจักรอ็อบที่อพยพมา เนื่องจากสนธิสัญญายูเนียสนั้นได้ห้ามการใช้ Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ในทางทหารจึงต้องใช้แบตเตอรีเป็นแหล่งพลังงานเหมือน MSทั่วๆไป แต่ MSในเซคันด์สเตจนั้นได้ติดตั้งระบบส่งพลังงานลำแสงดิวเทเรียมซึ่งทำให้ยานมิเนอร์วาสามารถส่งพลังงานให้ระหว่างการต่อสู้ได้ เกราะ PSเซคันด์สเตจซีรีส์ยังได้รับการปรับปรุงเป็น VPS (Variable Phase Shift) ที่พัฒนาต่อมาจากข้อมูลของเกราะ PSของสไตรค์รูจซึ่งสามารถปรับค่าพลังงานที่ใช้และพลังป้องกันได้และจะทำให้สีเปลี่ยนไป แต่ในขณะที่สไตรค์รูจต้องทำการปรับแต่งค่าก่อนออกรบ VPSจะสามารถเปลี่ยนสีได้ระหว่างการต่อสู้ เซคันด์สเตจซีรีส์ยังติดตั้งพาวเวอร์เอ็กซ์เทนเดอร์ซึ่งใช้เพิ่มระดับพลังงานของแบตเตอรีเหมือนสไตรค์รูจ

อิมพัลส์กันดั้มนั้นได้รับการออกแบบให้เป็น MSที่มีสมรรถนะสูงสุดและสามารถใช้งานได้หลากหลายที่สุดโดยที่ไม่ละเมิดสนธิสัญญายูเนียส โดยใช้ระบบโครงสร้างแบบคอร์สเปลนเดอร์ ซึ่งใช้ยาน YFX-M56 คอร์สเปลนเดอร์ เป็นค็อกพิตประกอบกับเชสต์ฟลายเยอร์และเลกฟลายเยอร์ ซึ่งนอกจากนักบินจะสามารถใช้คอร์สเปลนเดอร์สละเครื่องหนีมาได้แล้วยังสามารถแยกร่างและประกอบใหม่กับเชสต์ฟลายเยอร์หรือเลกฟลายเยอร์ที่ส่งมาจากยานมิเยอร์วาและทำการต่อสู้ต่อได้ เดิมทีนั้น ZAFT ได้ตั้งใจให้ใช้ระบบคอร์บล็อกเป็นระบบมาตรฐานของ MSที่พัฒนาหลังจากนั้น แต่ก็ได้ล้มเลิกไปเนื่องจากความซับซ้อนของระบบทำให้บำรุงรักษาได้ยากและนักบินก็จะต้องรับการฝึกพิเศษจึงจะใช้งานระบบคอร์บล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย อุปกรณ์พื้นฐานของอิมพัลส์กันดั้มนั้นประกอบด้วยมีดซึ่งสร้างเลียนแบบอาเมอร์ชไนเดอร์ให้สามารถพับได้ ปืนวัลแคน 20 มม.ติดหน้าอก บีมไรเฟิล และโล่ซึ่งมีกลไกให้กางออกได้

อิมพัลส์กันดั้มยังสามารถติดตั้งแบ็คแพ็คเสริมเรียกว่าซิลลูเอ็ทสำหรับใช้งานในสถานการณ์ต่างๆโดยพัฒนาแนวคิดมาจากอุปกรณ์อย่างมีเทียและสไตรเกอร์แพ็คของสไตรค์กันดั้ม โดยอิมพัลส์นั้นสามารถเปลี่ยนซิลลูเอ็ทได้กลางสนามรบโดยให้มิเนอร์วาส่งมาให้ด้วยยานไร้คนบังคับ ซิลลูเอ็ทฟลายเยอร์ อิมพัลส์กันดั้มนั้นสามารถลอยตัวกลางอากาศได้ซึ่งทำให้ประกอบกับซิลลูเอ็ทได้ง่าย เนื่องจากว่าอิมพัลส์กันดั้มนั้นสามารถเติมพลังงานได้ด้วยลำแสงดิวเทเรียมอยู่แล้วซิลลูเอ็ทจึงไม่มีแบตเตอรีในตัว ซิลลูเอ็ทแต่ละแพ็คนั้นยังเปลี่ยนระดับการใช้พลังงานของเกราะ VPSให้เข้ากับการใช้งานซึ่งทำให้สีของอิมพัลส์เปลี่ยนไปด้วย ซิลลูเอ็ทของอิมพัลส์กันดั้มที่อยู่บนยานมิเนอร์วานั้นมีรุปแบบเหมือนกับสไตรเกอร์แพ็คพื้นฐานทั้งสามของกลุ่มพันธมิตรโลก คือ α ฟอร์ซซิลลูเอ็ทสำหรับเพิ่มการขับเคลื่อนเหมือนกับเอลสไตรเกอร์และติดบีมเซเบอร์ "วัชระ" เป็นอาวุธเสริม ฟอร์ซอิมพัลส์นั้นใช้เกราะ VPSโหมดมาตรฐานและมีสมรรถนะในการบินกลางอากาศที่เทียบได้กับฟรีดอมกันดั้ม β ซอร์ดซิลลูเอ็ทจะเป็นซิลลูเอ็ทสำหรับต่อสู้ระยะประชิดตัวเหมือนซอร์ดสไตรเกอร์โดยติดอาวุธเพิ่มเป็นดาบเลเซอร์ต่อต้านยานรบ"เอ็กซ์คาลิเบอร์"สองเล่มซึ่งสามารถนำส่วนด้ามมาประกอบถือเป็นดาบสองปลายได้ กับบีมบูมเมอแรงคู่"แฟลชเอดจ์"ซึ่งพัฒนาต่อมาจากบัสเซลของจัสติสกันดั้ม ซอร์ดอิมพลัส์นั้นใช้เกราะ VPSซึ่งมีพลังป้องกันสูงกว่าโหมดมาตรฐาน และ γ บลาสต์ซิลลูเอ็ท ใช้สำหรับยิงโจมตีระยะไกลเหมือนลันเชอร์สไตรเกอร์ มีอาวุธหลักเป็นบีมแคนน่อนขนาดใหญ่สองกระบอก "เคอเบรอส" ซึ่งปรับปรุงมาจากออธรอสของกันเนอร์วิซาร์ด ส่วนท้ายของเคอเบรอสนั้นเป็นมิสไซล์ลันเชอร์สี่ลำกล้องซึ่งเวลาใช้งานจะหันขึ้นมาเหนือบ่าจึงใช้คู่กับเคอเบรอสไม่ได้ เสริมด้วยเรลแคนน่อน "เดลิวจ์" สองกระบอกซึ่งติดไว้เหนือบ่าของอิมพัลส์และสามารถยิงออกไปพร้อมๆกับมิสไซล์หรือเคอเบรอสก็ได้ บลาสต์อิมพัลส์ยังมีบีมจาเวลิน "เดเฟียนท์" สำหรับใช้ป้องกันตัวในเวลาที่ศัตรูเข้าประชิดและก็สามารถใช้ขว้างได้ด้วย บลาสต์อิมพัลส์นั้นใช้เกราะ VPSซึ่งมีพลังป้องกันต่ำกว่าโหมดมาตรฐานเพื่อลดการใช้พลังงานลง

นักบินประจำของอิมพัลส์กันดั้มนั้นก็คือ ชิน อาสึกะ ตามแผนของ ZAFTนั้นตั้งใจให้อิมพัลส์กันดั้มสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องพึ่งยานมิเนอร์วาอีก และใช้ ดรากูนฟลายเยอร์ ซึ่งเป็นซิลลูเอ็ทฟลายเยอร์ที่บังคับด้วยดรากูนซิสเต็มให้นักบินสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองจึงสามารถเปลี่ยนซิลลูเอ็ทได้โดยไม่ต้องส่งไปจากมิเนอร์วา แต่ในภายหลังนั้นก็ได้เปลี่ยนแผนเป็นการสร้างซิลลูเอ็ทที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แทนซึ่งแนวคิดนี้ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นเดสทินีกันดั้มซึ่งเป็น MSประจำตัวของชินในเวลาต่อมา ส่วนอิมพัลส์กันดั้มก็ได้ประจำเป็น MSประจำตัวของลูนามาเรีย ฮอว์ค

yfx-m56.jpg

YFX-M56 Core Splendor

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY
Designer Kunio Okawara
Overall length 5.67 m
Weight 3.02 t
Armaments

  • 20 mm CIWS
  • 'Ladybird' guided missiles
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License