โซโล

ZM-S08G Zolo

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 14.8 m
Base weight 8.9 t Full weight 21.2 t
Armor titanium alloy/neo-ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 5120 kW
Armaments

 • beam saber
 • beam rifle
 • beam bazooka
 • multi bazooka
 • gatling gun
 • missile pod
 • bomb container
 • vulcan gun
 • beam rotor

MSภาคพื้นดินรุ่นผลิตจำนวนมากที่ BESPAพัฒนาให้จักรวรรดิซันสคารโดยดัดแปลงรูปแบบมาจากโซโลโรเตอร์ โซโลนั้นได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายที่สุดตามความต้องการของซันสคารจึงได้ใช้ระบบแปลงร่างเป็นเฮลิคอปเตอร์โดยโซโลจะแยกเป็นสองส่วนคือท็อปเทอมินัลกับเป็นบอททอมเทอมินัลโดยนักบินจะอยู่ในท็อปเทอมินัลและสามารถบังคับบอททอมเทอมินัลได้ด้วยระบบเลเซอร์ โซโลนั้นมีอาวุธพื้นฐานเป็นบีมเซเบอร์ซึ่งสามารถใช้เป็นบีมกันได้ บีมไรเฟิล และสามารถบินได้ด้วยบีมโรเตอร์ติดแขนซึ่งปล่อยบีมออกมาหมุนด้วยความเร็วสูงเหมือนใบพัดให้เกิดแรงยกและก็สามารถใช้ป้องกันตัวเป็นบีมชิลด์ได้หรือปล่อยออกไปเป็นอาวุธจากระยะห่างได้ ซึ่งในตอนที่แยกร่างนั้นบีมโรเตอร์ก็จะเป็นใบพัดปีกหมุนของท็อปเทอมินัล โซโลยังสามารถใช้อาวุธเสริมอย่างปืนกลแก็ตลิ่งหรือบาซูก้าแบบพับลำกล้องได้ซึ่งมีทั้งแบบบีมบาซูก้าซึ่งมีอานุภาพสูงกว่าที่สหพันธ์โลกใช้งานแต่กระทัดรัดกว่ากับมัลติบาซูก้าที่สามารถยิงได้ทั้งบีมและกระสุน ในขณะที่แยกร่างนั้นท็อปเทอมินัลจะเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์จู่โจมสำหรับต่อสู่กับทหารราบโดยใช้ปืนวัลแคนที่หัวยาน ส่วนบอททอมเทอมินัลจะใช้เก็บอาวุธหนักและก็สามารถติดมิสไซล์พ็อดหรือคอนเทนเนอร์บรรทุกระเบิดเพื่อให้ใช้โจมตีฐานที่มั่นของศัตรูภาคพื้นดิน รวมถึงสามารถติดถังเชื้อเพลิงเสริมได้

โซโลเครื่องต้นแบบนั้นทาสีแดงและปรับแต่งกำลังขับเคลื่อนให้สูงกว่ารุ่นผลิตใช้งาน ซึ่งโซโลเครื่องนี้นั้นมีโครโนเคิล อาเชอร์เป็นนักบินทดสอบ และโครโนเคิลก็ได้เอากลับมาใช้งานอีกครั้งเพื่อชิงชัคโกที่ถูกขโมยไปคืนมา โซโลยังมีเครื่องพิเศษของมาทิส วอล์คเกอร์ซึ่งมีสมรรถนะเท่าโซโลรุ่นมาตรฐานแต่ติดเซนเซอร์พิเศษไว้ที่ตาซ้ายทำให้เล็งเป้าหมายจากระยะไกลได้ดีขึ้น แต่จริงๆแล้ววิศวกรของ BESPA นั้นด้อยประสบการณ์ในการออกแบบ MSภาคพื้นดิน พลังในการต่อสู้ของโซโลนั้นต่ำกว่าที่คาดไว้มากและในขณะที่แยกร่างนั้นก็ไม่สามารถใช้งานอาวุธหนักที่บรรทุกไว้กับบอททอมเทอมินัลได้ด้วย

BESPAได้แก้ไขรูปแบบของโซโลต่อไปเป็น ZM-09G ทอมเลียท โดยเปลี่ยนจากระบบแยกร่างเป็นการแปลงร่างเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวแทน ซึ่งแม้ว่าทอมเลียทจะใช้ชิ้นส่วนส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวกับโซโลแต่ก็มีพลังในการต่อสู้สูงขึ้นเกือบเท่าตัว กำลังขับเคลื่อนกลางอากาศนั้นเทียบได้กับวิคทอรีกันดั้ม ที่ขาและปีกติดมัลติมิสไซล์พ็อดไว้ ส่วนบีมเซเบอร์นั้นเปลี่ยนเป็นขวานบีม ทอมเลียทยังสามารถใช้งานในอวกาศได้และร่างเฮลิคอปเตอร์นั้นก็สามารถใช้เข้าสู่บรรยากาศโลกได้ด้วยตัวเอง ทอมเลียทมีรุ่นย่อยคือ ZM-09GE ซึ่งเป็นรุ่นสอดแนมที่ติดตั้งระบบเรดาร์กับกล้องอินฟราเรดสำหรับใช้งานกลางคืนไว้ เพิ่มปีกขนาดเล็กไว้ที่ไหล่และปีกหลักก็ใหญ่ขึ้นเพื่อให้บินได้เสถียรขึ้น ท่อขับดันของรุ่นสอดแนมยังเป็นแบบที่มีความร้อนต่ำเพื่อให้ตรวจจับได้ยาก ทอมเลียทรุ่นสอดแนมนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นของหน่วยแบล็ควิโดว์ซึ่งรับหน้าที่กวาดล้างกองกำลังของลีกมิลิเทียที่ซ่อนตัวอยู่

รูปแบบของทอมเลียทได้รับการพัฒนาต่อมาอีกขั้นเป็น ZM-S27G โดมุทเทลีย โดยเสริมเวอเนียร์แบบปรับตำแหน่งได้ไว้ด้านหลังและท่อขับดันก็จะยื่นออกมาเหมือนหางในร่างเฮลิคอปเตอร์ทำให้มีความเร็วสูงขึ้นและสามารถลอยตัวกลางอากาศนิ่งๆได้ดีกว่าเดิม มัลติมิสไซล์พ็อดสี่ลำกล้องที่ขาเปลี่ยนเป็นมัลติพ็อดและที่หัวก็มีคีมติดบีมเบลดขนาดเล็กเป็นอาวุธลับที่เรียกว่าช็อกไบต์เอาไว้ข้างแก้ม เนื่องจากจักรวรรดิซันสคารนั้นได้ตัดสินใจใช้ล้อไอน์รัดเป็นกำลังภาคพื้นดินหลักจึงยุติการพัฒนา MSแบบเฮลิคอปเตอร์ไว้

zm-s08gc.jpg

ZM-S08GC Zolo Custom

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Junya Ishigaki
Head height 14.8 m
Base weight 8.9 t Full weight 21.2 t
Armor titanium alloy/neo-ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 5120 kW
Armaments

 • beam saber
 • beam rifle
 • beam bazooka
 • multi bazooka
 • gatling gun
 • vulcan gun
 • beam rotor
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License