เกดลัฟ
zm-s24g.jpg

ZM-S24G Gedlav

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 13.8 m
Base weight 6.9 t Full weight 17.4 t
Armor titanium alloy/neo-ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 5440 kW
Armaments

  • beam saber
  • beam rifle
  • beam shield

เมื่อจักรวรรดิซันสคารได้เริ่มแผนการชำระล้างโลกก็ได้พัฒนาอาวุธสนับสนุน MSสำหรับใช้ในภาคกิจนี้นั่นคือไอน์รัดซึ่งเป็นล้อขนาดใหญ่ที่ให้ MSเข้าไปข้างในและบังคับได้ ไอน์รัดนั้นสามารถบินได้และใช้งานได้ในน้ำหรืออวกาศก็ได้ด้วย ส่วนที่เป็นยางล้อของไอน์รัดนั้นมีความทนทานสูงมากจนทนการโจมตีจากอาวุธบีมโดยทั่วๆไปได้ ไอน์รัดนั้นติดอาวุธไว้เป็นมิสไซล์พ็อดกับบีมแคนน่อนสองกระบอกและ MSที่อยู่ในไอน์รัดก็สามารถใช้ความทนทานของไอน์รัดแล่นทับศัตรูตรงๆได้ ไอน์รัดยังมีรุ่นล้อใหญ่ต่อกันสองล้อเรียกว่าทวินรัดซึ่งสามารถบรรทุก MSได้สองเครื่อง BESPAยังได้ออกแบบ MSไว้ใช้ไอน์รัดโดยเฉพาะคือเกดลัฟซึ่งมีรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดกว่า MSทั่วๆไปเพื่อให้ยืนตรงๆในไอน์รัดได้ เกดลัฟนั้นติดบีมชิลด์ไว้ที่แขนทั้งสองข้างซึ่งมีกำลังสูงกว่าปกติและสามารถปิดด้านข้างซึ่งเป็นจุดอ่อนของไอน์รัดได้ทั้งหมด เกดลัฟยังสามารถใช้สายโยงเหวี่ยงไอน์รัดเหมือนลูกดิ่งขนาดใหญ่ได้ แต่เกดลัฟออกแบบมาเพื่อใช้งานไอน์รัดโดยเฉพาะ สมรรถนะของตัวเครื่องเองนั้นนอกจากความทนทานแล้วนับว่าอยู่ในระดับต่ำ

แม้ว่าไอน์รัดจะใช้เกดลัฟบังคับเป็นหลักแต่ก็สามารถให้ MSขนาดเล็กอื่นๆอย่างโซลิเดียหรือริกชัคโกใช้งานแทนได้ ซึ่งทำให้ไอน์รัดมีประโยชน์มากแต่ MSของลีกมิลิเทียก็ชิงเอาไอน์รัดไปใช้ได้เช่นกัน ซึ่ง BESPAก็ได้คำนึงถึงปัญหานี้และได้ออกแบบ ZM-S21G บรุคเคง ซึ่งใช้ไอน์รัดที่ดัดแปลงให้เบาเล็กลงและสามารถแยกส่วนเก็บไว้ด้านหลังได้ ไอน์รัดของบรุคเคงนั้นเชื่อมต่อกับแขนกลที่เอวซึ่งล็อกไว้ไม่ให้ศัตรูเอาไปได้ (บรุคเคงสามารถบังคับปลดไอน์รัดออกไปได้เองถ้าจำเป็น) เมื่อจะใช้งานไอน์รัดนั้น บรุคเคงก็จะกางล้อข้างหลังออกมาแล้วยืนข้างในตามปกติ บรุคเคงยังสามารถแยกล้อเป็นสี่ส่วนและปล่อยออกไปจับตัวศัตรูได้ ส่วนหัวของบรุคเคงนั้นปรับปรุงมาจากของโซโลแอทให้ใช้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพขึ้น โดยบรุคเคงยังสามารถเสริมมิสไซล์ลันเชอร์ไว้ที่บ่าทั้งสองข้างได้

กลุ่มธอคัสยังได้ใช้แนวคิดของเกดลัฟและไอน์รัดมาพัฒนาเป็น EMS-TC01 ลาโลซึ่งมีรูปร่างแบบตัวตลกปิเอโร แต่ในขณะที่เกดลัฟนั้นได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างเล็กเพื่อให้ใช้ไอน์รัดและบีมชิลด์ป้องกันตัวเองได้โดยรอบ ลาโลนั้นได้ตั้งใจให้มีขนาดเล็กที่สุดทั้งตัว MSและไรด์บอลที่เป็นยูนิตสนับสนุนเพื่อให้คล่องตัว ไรด์บอลนั้นมีพลังป้องกันที่สามารถทนบีมไรเฟิลได้เหมือนไอน์รัดและก็สามารถปล่อยบีมเซเบอร์ออกมาจากช่องเปิดได้ด้วย ลาโลยังมีอาวุธมือถือเป็นบีมไรเฟิลที่สามารถแยกออกเป็นบีมเซเบอร์สองเล่มได้ ลาโลนั้นมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ถูกจนสามารถทำการผลิตจำนวนมากได้ แต่เนื่องจากนักบินจะต้องพึ่งฝีมืออย่างมากในการใช้ไรด์บอลป้องกันตัวจากการโจมตีจึงมีแต่นักบินฝีมือดีเท่านั้นที่จะใช้งานลาโลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

einerad.jpg

Einerad

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Kunio Okawara
overall height 18 m
Armaments

  • beam cannon
  • missile pod
twinrad.jpg

Twinrad

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License